You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT PANITIA SAINS KALI PERTAMA 2015 (01/2015)

Tarikh : 30 Disember 2014(Selasa)


Masa : 12.00 p.m
Tempat : Bilik Guru, SJK Sung Sang
Kehadiran :
1. Pn. Wong Hau Hing (GB)
2. Pn. Wong Leh Kiew (PK1)
3. Pn. Amy Tan Geok Choo (PK HEM)
4. Pn. Kong Lei Peng (PKKK)
5. En. Wong Ling Wei (KP Sains)
6. En. Lee Ngan Siew
7. En. Ting Kung Chong
8. Pn. Tang Ning
9. Pn. Gan Hui Yng
10.Pn. Tong Jyh Ing
11. Pn. Melinda Kiew Chai Hier
12.Cik Lee Ching Ching
Tidak Hadir : Tiada
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ucapan alu-aluan pengerusi (Ketua Panitia Sains)


Ucapan Guru Besar
Pengesahan minit mesyuarat
Perkara berbangkit
Penubuhan AJK 2015
Perancangan panitia sains
Hal-hal lain
Penutup.

1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi


1.1 Mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua guru pada
mesyuarat panitia bagi kali pertama Tahun 2015.
1.2 Beliau mengucapkan syabas kepada guru yang terlibat dengan program yang
dirancangkan pada tahun 2014 dan telah memberikan kerjasama yang kukuh
dan bersungguh-sungguh serta mendapat hasil yang cemerlang.
1.3 Beliau mengalu-alukan Pn. Amy Tan Geok Choo mengajar Sains tahun 1
(2015) menyertai ajk panitia sains. Beliau berharap guru-guru sains lain dapat
memberikan tunjuk ajar kepada Pn. Amy Tan dengan ikhlas.
Tindakan : Makluman
1

2. Ucapan Wakil Guru Besar


2.1 Pn. Wong Hau Hing, mengucapkan salam dan mengalu-alukan kedatangan
semua guru. Beliau mengucapkan tahniah dan syabas kerana pencapaian
UPSR 2014 dengan kelulusan sebanyak 28.57% dan GPS sebanyak 2.83.
2.2 Beliau mengingatkan guru panitia sains supaya melengkapkan buku rekod
mengajar sebelum akhir akhir bulan Januari ini.
2.3 Beliau mengingatkan ketua panitia supaya berbincang dengan ahli panitia
supaya Perancangan Kemajuan Sekolah Panitia Sains Tahun 2015 disediakan
sebelum sesi persekolahan 2015 bermula .
2.4 Memastikan Pelan operasi program yang dirancang disediakan.
Tindakan : Tindakan guru.
3. Pengesahan Minit Mesyuarat
3.1 Pn. Kong Lei Peng mencadangkan agar minit mesyuarat yang lalu disahkan
dan disokong oleh En. Lee Ngan Siew.
Tindakan : Makluman
4. Perkara-perkara berbangkit
4.1 Tiada perkara berbangkit yang dibincangkan.
Tindakan : Makluman
5. Penubuhan AJK 2015
5.1 Ahli jawatankuasa panitia sains 2015 ditubuhkan seperti berikut:
Penasihat: Pn. Wong Hau Hing (GB)
Pengerusi: En Wong Ling Wei (KP Sains)
Setiausaha: En. Lee Ngan Siew
Ahli-ahli: Pn. Amy Tan Geok Choo
Pn. Tang Ning
Pn. Kong Lei Peng
Pn. Gan hui Yng
Tindakan : Makluman
6. Perancangan Panitia Sains
6.1 Jadual pencerapan P & P jadual pencerapan telah disediakan oleh PK 1.
Tarikh sebenar pencerapan bergantung kepada keadaan semasa dan pencerap.
Guru diminta sentiasa bersedia untuk dicerap.

6.2 Guru perlu mengemaskini TOV, ETR, KPI dan Headcount berdasarkan
pencapaian tahun lepas.
6.3 Guru yang menghadiri kursus KSSR dikehendaki mengadakan kursus LDP
dalam sekolah, menyediakan sesalian dokumen standard kurikulum dan
pentaksiran dan rancangan tahunan untuk simpanan fail panitia 004
dokumen panitia.
6.4 Semua ujian dan peperiksaan adalah dijalankan mengikut takwim sekolah.
6.5 Analisa keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2014 bagi Tahap 1 dan 2 adalah
seperti berikut :
ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SAINS 2013.
TAHUN

BIL
MURID

LULUS

D+E

26/27

13

50.0
0

23.0
8

11.5
4

22

84.62

11.54

3.8
5

15.3
8

28/28

28.5
7

1
5

53.5
7

14.2
9

27

96.34

3.57

3.57

25/25

12.0
0

1
3

52.0
0

36.0
0

25

100

23/23

0.00

34.7
8

30.4
3

15

65.22

30.43

4.3
5

34.7
8

22/22

4.55

1
0

45.4
5

36.3
6

19

86.39
6

9.09

4.5
5

13.6
4

21/21

4.76

1
4

66.6
7

14.2
9

18

85.71

9.52

4.7
6

14.2
9

ANALISA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH SAINS TAHUN 2014, 2013


DAN 2012.

TAHU
N

DARJAH

BIL
MURID

LULUS

D/E

2014

21

19.0
0

1
3

61.9
0

4.80

18

85.7
0

9.5
0

4.8
0

14.3
0

2013

22

13.6
0

1
4

63.6
0

18.2
0

21

95.5
0

4.5

4.5

2012

23

39.1
0

39.1
0

13.0
0

21

91.3
0

8.7

8.7

2014

2013

2012

CALON HADIR

21

22

23

7A

GRED PURATA
SEKOLAH

2.83

2.73

2.48

PERATUSAN

28.57%

36.36%

30.43%

KELULUSAN

6.6 Target UPSR 2015.


Calon pada tahun 2015 adalah seramai 22 orang. Target lulus keseluruhan
adalah sebanyak 100%. Pencapaian 7A seramai 3 orang. Manakala target
GPS adalah 2.0.
6.7 Modul perekodan perkembangan pembelajaran murid dilakukan secara offline.
Cikgu sains diminta mencetak pelaporan pentaksiran sekolah bagi mata
pelajaran sains untuk rujukan ibubapa. Segala data perekodan perkembangan
pembelajaran murid disimpan dalam softcopy sebagai rujukan masa depan.
6.7.1

Penulisan rancangan pengajaran harian untuk KSSR adalah seperti


berikut :6.7.1.1 Bidang
6.7.1.2 Tajuk
6.7.1.3 Standard Kandungan
6.7.1.4 Standard Pembelajaran
6.7.1.5 Aktiviti
6.7.1.6 Pentaksiran

6.8 Pelengkapan Buku Rekod Mengajar.


6.8.1
Rancangan tahunan harus disemak oleh guru besar selewat-lewatnya
9hb Januari 2015.
6.8.1.1 Format KSSR (Tahun 1 Tahun 5)
Minggu:
Tema:
Standard Kandungan:
Standard Pembelajaran:
KBAT:
EMK:
6.8.1.2 Format KBSR (Tahun 6)
Minggu:
Tajuk:
Objektif:
Hasil Pembelajaran:
BBM:
6.8.2
Rancangan pengajaran harian harus disediakan bermula dari hari
pertama sesi persekolahan (5hb Januari 2015).
6.8.2.1 Format KSSR (Tahun 1 Tahun 5)
Mata pelajaran:
Masa:
Kelas:
Bidang:
Topik:
Standard kandungan:
Standard pembelajaran:
Aktiviti PdP:
KBAT:
*i-Think: (jika ada)
4

BBB:
EMK:
Refleksi:
6.8.2.2 Format KBSR (Tahun 6)
Mata pelajaran:
Kelas:
Bidang:
Topik:
Hasil pembelajaran:
Pendekatan PdP:
Strategi PdP:
Aktiviti PdP:
KPS:
KBKK:
*i-Think: (jika ada)
BBM:
Refleksi:
6.9 Peka Sains
Peka masih dijalankan bermula dari Tahun 3 hingga Tahun 6.
6.9.1
Data Peka bagi Tahun 6 telah dimasukkan secara online dan
dihantar ke Lembaga peperiksaan.
6.9.2
Peka murid Tahun 3 hingga Tahun 5 hendaklah dilaksanakan
sehingga bulan November 2015, manakala Tahun 6 sebelum bulan
Julai 2015.
6.10 Aktiviti tahunan panitia sains
Pengerusi memaklumkan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada tahun
2015.
6.10.1 Penghasilan buku skrap secara kumpulan atau individu
6.10.2 Menjalankan bengkel kecemerlangan sains bagi murid Tahun 4 hingga
Tahun 6.
6.10.3 Kelas celik sains dan kelas cemerlang lagi gemilang bagi murid
cemerlang dan gemilang tahap 2.
6.10.4 Klinik pakar sains dan kelas bimbingan sains untuk murid tahap satu
mengikut tahap prestasi sains.
6.10.5 Menjalankan aktiviti PEKA dan mengemaskini data dan maklumat
murid Tahun 3 - 6.
6.10.6 Kuiz Sains iaitu aktiviti selepas UPSR.
6.10.7 Bengkel penghasilan bahan PdP menggunakan ICT untuk guru sains.
6.11 Program intervensi sains
6.11.1 Program intervensi sains dilaksanakan untuk mempertingkatkan
keputusan sains di kalangan murid.
6.11.2 Setiap tahun perlu menetapkan aktiviti program intervensi
berdasarkan perancangan kemajuan bidang sains.
6.11.3 Kumpulan sasaran melalui TOV dan ETR yang ditetapkan berdasarkan
ujian penggal tahun 2014.

6.11.4 Pelaksanaan program intervensi dengan sepenuhnya supaya mencapai


matlamat yang ditetapkan.
6.12 Professional Learning Community(PLC)
PLC Sains akan dijalankan pada bulan April oleh Pn. Tang Ning dan bulan
Julai oleh Pn. Tong Jhy Ing.
Tindakan : Guru Sains
7. Hal hal lain.
7.1 Ketua Panitia menyarankan guru sains menggunakan ICT sepenuhnya untuk
menghasilkan BBB dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
7.2 Penggunaan bilik sains adalah digalakkan bagi proses pengajaran dan
pembelajaran. Para guru sains diingatkan bahawa penggunaan bilik sains
hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Penggunaan Bilik Sains.
7.3 Guru sains perlu menjalankan ekperimen untuk memudahkan murid
memahami konsep sains yang abstrak.
7.4 Guru-guru diminta menekankan kemahiran KBAT dan KPS dalam PdP sains.
Tindakan : Guru Sains
8. Penutup
8.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 petang

Disediakan oleh,

( En. Lee Ngan Siew )


Setiausaha Panitia Sains,
SJK Sung Sang

Disemak oleh,
..
( En. Wong Ling Wei )
Ketua Panitia Sains,
SJK Sung Sang