You are on page 1of 5

PANITIA MATEMATIK

MINIT MESYUARAT KALI


KETIGA
UNIT

Panitia Matematik

TARIKH

25hb Jun 2014 (Rabu)

MASA

01:40 pm

Pn Farah Waheda Binti Mansor (KP)

KEHADIRAN

6 orang

NAMA YANG HADIR

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PENGERUSI

MESYUARAT

En
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn

Shahrir Bin Hj Othman (GB)


Hajah Norkhairi Binti Nawawi (GPK 1)
Farah Waheda Binti Mansor
Siti Rafidah Bt Ramli
Hajah Nor Hanizah Binti Abd Hamid
Hasni Binti Abdullah
Hajah Nurul Ai Binti Abd Ghafar

BI
L

AGENDA

Ucapan Aluan Pengerusi Pn Farah Waheda Binti Mansor


Ketua Panitia selaku pengerusi mesyuarat mengucapkan
ribuan terima kasih kepada semua guru yang hadir.
Ketua Panitia menerangkan tujuan mesyuarat diadakan
adalah sebagai mesyuarat panitia yang ketiga bagi tahun
2014 dan untuk membincangkan pencapaian murid dalam
Matematik semasa UP2.
Mesyuarat dimulakan dengan membaca Ummul Kitab.
Ucapan Guru Besar En Shahrir Bin Hj Othman
Tahniah diucapkan kepada ahli panitia kerana dapat
mengadakan mesyuarat panitia kali ketiga. Semoga apa yang
dibincangkan dalam mesyuarat kali ini dapat dimanfaatkan
untuk kebaikan anak didik SK Kerdau.
Pembentangan minit mesyuarat
Puan Siti Rafidah membentangkan minit mesyuarat Panitia

TINDAKAN

Matematik kali kedua 2014 untuk disahkan.


Puan Hajah Norhanizah mencadangkan bahawa minit mesyuarat
tersebut disahkan dan disokong oleh sebulat suara.
Analisa keputusan Peperiksaan UP2
Peperiksaan UP2 Tahun 1 2014
M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

16

67

13

16

1.79

Peperiksaan UP2 Tahun 2 2014


M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

27

15

12

36

21

2.55

Peperiksaan UP2 Tahun 3 2014


M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

13

13

43

27

17

2.47

Peperiksaan UP2 Tahun 4 2014


M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

21

10

42

38

3.29

Peperiksaan UP2 Tahun 5 2014


M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

3.9

3.8

12

46

12

46

3.38

Peperiksaan UP2 Tahun 6 2014


M/P

MT

D+E

GPS

BIL

BIL

BIL

BIL

21

10

29

26

23

2.62

.
5

Permasalahan Dan Isu Serta Perancangan Strategik


A. Tahun 1- Pn Hajah Nor Hanizah
Terdapat 2 orang murid yang gagal mengenal nombor 0 hingga
10 iaitu Azreen Miekael dan Puteri Annisa Nur Iman.
PdP berjalan mengikut perancangan tahunan.
B. Tahun 2 Pn Hajah Nor Hanizah
Terdapat 3 orang murid masih berada di kelas pemulihan
Muzzaffar, Nuraini dan Nurfifi Arissa.
1 orang murid boleh masuk ke kelas biasa selepas Saringan
1 LINUS iaitu Noraini Badrisya.
PdP berjalan mengikut perancangan tahunan.
C. Tahun 3 Pn Hajah Nor Hanizah
Masih terdapat 2 orang murid di kelas pemulihan iaitu Mohd
Fazreen dan Fazrul Aimin.
PdP berjalan mengikut perancangan tahunan.
D.Tahun 4 Pn Siti Rafidah
Setakat
ini,
PdP
berjalan
mengikut
perancangan
tahunan.Walaupun begitu, Pn Siti Rafidah akan cuba
membaiki prestasi murid yang agak lemah dalam UP2.
E.Tahun 5 Pn Siti Rafidah
Seramai 1 orang mendapat gred A. 1 orang mendapat gred B
dan 12 orang mendapat gred C dalam UP2. Kelemahan : tidak
dapat menjawab soalan mengikut kehendak soalan. Pn Siti
akan cuba membaiki prestasi murid dalam ujian akan datang.
Setakat ini, PdP berjalan mengikut perancangan tahunan.
F.Tahun 6 Hidayah/6 Hikmah Pn Farah Waheda
9 orang murid mendapat gred C dalam UP1. Didapati, murid3

murid ini cuai dalam menjawab soalan 1 markah dan tidak


dapat menjawab mengikut kehendak soalan dengan betul bagi
soalan 2 dan 3 markah. Murid-murid ini akan diletakkan
dalam satu kumpulan dan akan memfokuskan soalan 1 dan 2
markah dalam Kertas 2.
Murid-murid 6 Hidayah khususnya sedang didedahkan dengan
soalan-soalan UPSR tahun terdahulu.
Dalam kelas tambahan, AAD (Akhbar Dalam Darjah) akan
digunakan di mana murid akan menjawab soalan-soalan dalam
Akhbar Didik.
17 orang murid yang mendapat gred A dan B akan memfokuskan
Kertas 1. Murid-murid akan didedahkan dengan cara dan
teknik menjawab kertas 1 dengan cepat.
Bagi memahirkan murid dengan soalan penyelesaian masalah,
murid akan diberikan soalan penyelesaian masalah sekurangkurangnya 1 soalan 1 hari melalui program BSI (Baca,
Selesaikan dan Ingat).
G.Tahun 6 Hijrah Puan Siti Rafidah
Guru akan tekankan kepada 4 operasi asas.
Guru akan memfokuskan kertas 2 iaitu soalan 1 dan 2 markah
(asas matematik) serta kesilapan yang sering dilakukan
murid dalam peperiksaan.
Nor Ashikin sering menimbulkan masalah dalam kelas dan
Mohd Saiful sering meniru.
LINUS Pn Hajah Norhanizah
Selepas saringan 1, Tahun 1:
a. Menguasai = 19/23 = 82.6%
b. Tidak menguasai = 4/23 = 17.4%
Murid yang tidak menguasai konstruk 1 dan 2 ialah :
a. Adzreen Miekhael
b. Puteri Laila Ayuni
Murid yang tidak menguasai konstruk 3-12 ialah:
a. Nur Idayu
b. Puteri Annisa Nuriman

Selepas saringan 1, Tahun 2:


a. Menguasai = 32/33 = 97%
b. Tidak menguasai = 1/33 = 3%
Murid yang tidak menguasai ialah Muhamad Muzaffar (tidak
menguasai konstruk 10 sahaja).
Pemulihan Pn Hajah Nurul Ai
Tahun 2
Jumlah murid = 2 orang. Jumlah murid yang tinggal ialah 2
orang iaitu Muhammad Muzzaffar dan Nurfifi Arisya.
Nuraini Badrisya telah diserap masuk ke aliran perdana
selepas majlis graduasi murid pada 14 April 2014 (Isnin).
4

Murid ditekankan dengan kemahiran dalam olahan darab 2 dan


3.
Tahun 3
Jumlah murid = 2 orang. Jumlah murid yang tinggal ialah
Mohd Fazreen Bin Mohd Nong Zeri dan Nur Ain Izzati Binti
Shaimin.
Fazrul Aimin Bin Samsul Afindi telah diserap masuk ke
aliran perdana selepas majlis graduasi murid pada 14 April
2014 (Isnin).
Murid tidak boleh mengikuti tajuk/kemahiran di kelas
kerana terlalu lambat menguasai sesuatu kemahiran.
Prasekolah Pn Hasni
20 orang murid boleh mengenal nombor 1 10.
22 orang murid boleh menulis nombor 1 10 dengan betul.
10 orang murid telah menguasai kemahiran asas operasi
tambah lingkungan 10.
14 orang murid boleh menambah lingkungan 10 tetapi dengan
bimbingan guru.
Ucapan penangguhan
Ketua Panitia mengucapkan terima kasih, memohon ampun dan
maaf sekiranya ada kesalahan dalam mengendalikan
mesyuarat dan menangguhkan mesyuarat pada jam 02:40 pm.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

......................

.......................

Pn Siti Rafidah Binti Ramli


Setiausaha Panitia Matematik