You are on page 1of 1

S.R.L.

J22-3157/93 Cod unic: R-5255447


Str. A. Panu nr. 17, sc. B, et. 7, ap. 27, 700021 IAI
Cont: RO73BRDE240SV08066962400; B.R.D.-G.S.G. IAI
telefon/fax: 0232-216433
e-mail: vesper@telebit.ro

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTAN A CONSTRUCIEI


Conform Ordinului M.L.P.A.T nr.31/N din 2 octombrie 1995

Denumire lucrare:
Beneficiar:
Amplasament:
Scurta prezentare a construciei:
Clasa de importan conform
normativului P100-92:
Categoria de importan stabilit:

III
C (NORMAL)

1
2

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT


Factorul
Criteriile asociate
determinant
K(n)
P(n)
P( i )
P( ii )
P ( iii )
Importana vital
1
2
3
1
0
Importana social-economic i
1
3
3
2
2

3
4

cultural
Implicarea ecologic
Necesitatea lurii n considerare a

1
1

1
3

0
3

1
3

1
3

duratei de utilizare (existena)


Necesitatea adaptrii la condiiile

locale de teren i de mediu


Volumul de munca i de materiale

Nr.
crt.

necesare
TOTAL

13pct.
Intocmit,

Verificat,