You are on page 1of 20

Elektronikus ptsi napl vezets lpsenknt

segdlet
az e-ptsi napl alkalmazs hasznlathoz

Mi az ptsi napl?

Az ptsi napl az ptipari kivitelezsi tevkenysg megkezdstl annak befejezsig vezetett,


hatsgi s brsgi eljrsban felhasznlhat hiteles dokumentum, amely idrendben tartalmazza
a szerzds trgya szerinti ptipari kivitelezsi tevkenysg, illetve az ptsi-szerelsi munkk
adatait, tovbb a munka menetre, megfelelsgre s dokumentumaira (pl. tervrajzi
kiegsztsek) vonatkoz vagy az elszmolshoz szksges jelents tnyeket. Az ptsi naplt
elektronikusan kell vezetni a rendeletben elrt bevezetsi temezsben. A korbban megkezdett
ptkezsek esetben az ptsi napl papr alapon is vezethet.
Az elektronikus ptsi napl = e-ptsi napl: olyan komplex elektronikus alkalmazs, amely
lehetv teszi az ptipari kivitelezsi folyamat teljes felgyelett, az ptsi napl vezetst s az
arra jogosultak szmra hozzfrst, s elektronikus ton biztostja az ptsi beruhzsra
vonatkoz kivitelezsi adatoknak a Nyilvntartsba kerlst, [az ptsgyi Dokumentcis s
Informcis Kzpontrl, valamint az Orszgos ptsgyi Nyilvntartsrl szl 313/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 2. 3. pontjnak b) alpontja]

Az ptsi napl vezetsnek szablyait az ptipari kivitelezsi tevkenysgrl szl 191/2009.


(IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek szvege elrhet:
internetes jogtrakban
Magyar Kzlnyben
e-epites.hu honlapon
a Magyar ptsz Kamara, a Magyar Mrnki Kamara s a Magyar Kereskedelmi s Ipar
Kamara honlapjn

Mikor kell ptsi naplt vezetni?


Minden
ptsgyi hatsgi engedlyhez vagy
tudomsulvteli eljrshoz kttt, valamint
a Kbt. hatlya al tartoz
ptipari kivitelezsi tevkenysg vgzsrl ptsi naplt kell vezetni.

Az ptsi naplt

ltalnos ptmnyek esetben 2013. oktber 1-jt,


- az eurpai unis beruhzsbl megvalsul ltalnos ptmnyek tekintetben 2014.
janur 1-jt,
sajtos ptmnyfajtk tekintetben
- a kzlekedsi, a vzikzm s vzgazdlkodsi ptmnyek, valamint a a Magyar
Kereskedelmi Engedlyezsi Hivatalrl s a terleti mrsgyi s mszaki biztonsgi
hatsgokrl szl 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjellt sajtos
ptmnyfajtk vonatkozsban 2014. jlius 1-jt,
- a honvdelmi s katonai, tovbb a nemzetbiztonsgi cl ptmnyek tekintetben a
2014. oktber 1-jt
- az atomenergia alkalmazsra szolgl ptmnyek tekintetben a 2016. oktber 1-jt
kveten megkezdett kivitelezsek esetn kell elektronikusan vezetni.
a fenti dtumokig papr alapon elkezdett ptsi naplt papr formtumban be lehet fejezni, de
vlaszthat az elektronikus formtumra val ttrs is.

Kinek kell vezetnie az ptsi naplt:


a fvllalkoz, megrendel vllalkoz, alvllalkoz kiviteleznek
a naplvezets tadhat a felels mszaki vezetnek is (a naplba e tnyt be kell jegyezni, az
erre val megbzst csatolni kell!)
az ptsi naplt cg nevben is csak termszetes szemly vezetheti (a naplba az erre val
megbzs tnyt be kell jegyezni, az erre val megbzst csatolni kell!)

Ki vllalhatja t az elektronikus ptsi napl vezetst?


A vllalkoz kivitelez a vele szerzdses viszonyban ll alvllalkozja e-alnapljnak, s
ezen alvllalkozval szerzdses viszonyban ll tovbbi alvllalkoz e-alnapljnak
vezetst tvllalhatja.
A naplvezets tvllalsa nem vonatkozhat azokra a naplrszekre s mellkletekre,
amelyet kizrlag a naplvezetsre ktelezett tlthet ki, gy a teljestsigazolsi naplra, az
elektronikus alvllalkozi nyilvntartsra s a gyjtnaplra.
Az a vllalkoz kivitelez, aki a sajt ptsi napljnak vezetst tadta, az tads
idtartama alatt nem vllalhatja t az alvllalkozja ptsi napljnak vezetst.
Minden tvllalt e-alnapl vezetst a sajt napl vezetstl elklnlten, kln-kln kell
vgeznie az tvllal vllalkoz kivitelez felels mszaki vezetjnek.
Az tvllalt e-alnaplban az e-alnapl vezetsre eredetileg ktelezett alvllalkoz az ealnaplban szrevtelt tehet, vagy brmikor visszaveheti az e-napl vezetst.

Milyen rszei vannak az e-ptsi naplnak?

az elektronikus ptsi fnapl (a tovbbiakban: e-fnapl)


az elektronikus ptsi alnapl (a tovbbiakban: e-alnapl).
mellkletei:
o kszenlti trhely,
o a jogers ptsgyi hatsgi engedlyt s a hozz tartoz, engedlyezsi
zradkkal elltott ptszeti-mszaki dokumentcit, a kivitelezsi valamint egyb
rajzi dokumentumokat, szmtsokat tartalmaz tervnapl,
o ptteti fedezetkezel kzremkdse esetn a fedezetkezel ltal kezelt
elektronikus alvllalkozi nyilvntarts.

Milyen rszei vannak az e-fnaplnak s az e-alnaplnak?

Az e-fnapl cmoldalbl, nyilvntartsirsz-oldalakbl, naplrszbl s sszest lapbl ll.


Az e-alnapl cmoldalbl, nyilvntartsirsz-oldalakbl, naplrszbl ll.
A naplrsz napi jelentsbl s eseti bejegyzsekbl ll.
Az e-fnapl s e-alnapl alvllalkozi nyilvntartsi rsze tartalmazza a teljestsben rszt
vev sszes f- s alvllalkoz kivitelez megnevezst, szkhelyt, adszmt, vllalkozi
engedlynek vagy cgbrsgi bejegyzsnek szmt, nyilvntartsi szmt, az ltaluk vllalt
kivitelezsi tevkenysg meghatrozst, a kivitelezsi tevkenysg megkezdsnek,
szakaszolsnak s befejezsnek idpontjait, a fizetsi hatridt.

Melyek az e-fnapl s az e-alnapl mellkletei?


a) az ellenrz hatsgok s szakhatsgok ltal ksztett okiratokat, jegyzknyveket tartalmaz
hatsgi napl,
b) a felmrsi naplt, a teljestssszestt, a teljestsigazolst s a teljestsrl felvett
jegyzknyveket tartalmaz teljestsigazolsi napl,
c) az
ptsi-bontsi
hulladk-nyilvntartst,
az
ptsi
termkekre
vonatkoz
teljestmnynyilatkozatokat, mrsi jegyzknyveket, fellvizsglati jegyzknyveket,
elvgzett zemprbk jegyzknyveit, zembe helyezsi vizsglati tanstvnyokat, tovbb az
a)-b) pont szerinti mellkletek tartalmaknt fel nem sorolt minden tovbbi dokumentumot
tartalmaz gyjtnapl.
3

Mi a felmrsi napl?
Az ptsi-szerelsi munka mennyisgnek folyamatos ellenrzse cljbl az ptsi napl
mellkleteknt a kivitelez felmrsi naplt vezet, ha az pttetvel kttt szerzdsben a
felmrst tekintik az elvgzett munkk mennyisgnek elszmolsi alapjul.
A felmrsi napl s a teljestsigazolsi napl az e-napl rsze.

Ki jegyezhet be az ptsi naplba?

az e-fnaplba s mellkleteibe:
o a naplvezetsre ktelezett kivitelez vagy a felels mszaki vezetje
o az pttet,
o az ptsi mszaki ellenr
o a beruhzsi tancsad,
o a tervezi mvezet (ha az erre irnyul feladat meghatrozst az rsbeli
szerzdsk tartalmazza)
o az ptsfelgyeleti (s az ptsgyi) hatsg
o a biztonsgi s egszsgvdelmi koordintor
az e-alnaplba s mellkleteibe:
o a naplvezetsre ktelezett kivitelez vagy a felels mszaki vezetje
o a naplvezetsre ktelezett alvllalkoz kivitelezvel szerzdses viszonyban ll
f- vagy megrendel vllalkoz kivitelez, tovbb a f- vagy megrendel
vllalkoz kivitelez felels mszaki vezetje,
o az ptsfelgyeleti (s az ptsgyi) hatsg
az e-fnapl s e-alnapl hatsgi napl-mellkletbe az ellenrzsre s bejegyzsre kln
jogszabllyal feljogostott ms hatsgok

Ki tekinthet be az ptsi naplba?


,az ptsgyi hatsg,
a Nemzeti Ad- s Vmhivatal pts helye szerint illetkes szerve,
a helyszni ellenrzst folytat munkavdelmi s munkagyi hatsg,
kln jogszablyban az ellenrzsre feljogostott ms hatsg,
az ptteti fedezetkezel,
az pttet ltal betekintsre felhatalmazott,
az ptsi beruhzs megvalstshoz tmogatst nyjt szervezet,
Az rdekelt szerzdses feleken, az ptteti fedezetkezeli eljrsban feljogostottak s az
adhatsgon kvl a bejegyzsre vagy betekintsre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni az
e-fnapl s az e-alnapl teljestsigazolsi napl mellkleteiben a feltntetett f- vagy alvllalkozi
teljests, rszteljests ellenrtkt.

Mi az a szerepkr?
Mindenkinek, aki egy e-ptsi naplba, e-f-, vagy e-alnaplba be akar jegyezni, vagy be akar
tekinteni. vagy mellkletet feltlteni, annak eltte szerepkrt kell kapnia az adott naplhoz.
A szerepkr lehet pl.:
pttet
pttet meghatalmazottja
ptsi mszaki ellenr
beruhzsi tancsad
kivitelez (fvllalkoz, megbz vllalkoz, alvllalkoz)
felels mszaki vezet
tervezi mvezet
hatsg (ptsfelgyeleti, ptsgyi, munkavdelmi, munkagyi, stb.)
Minden felhasznl csak azokat az e- ptsi naplkat, e-f, s e-alnaplkat ltja s tudja
kivlasztani az gyflkapus belps utn, amelyekben szerepkre van.
4

Szerepkr szerinti feladatok az e-ptsi napl vezetsben:


Az pttet feladata :
az e-ptsi napl kszenltbe helyezsnek kezdemnyezse az ptsi engedlyt kveten,
az e-ptsi napl megnyitshoz s vezetshez szksges szerepkrk kiosztsa
a munkaterlet tadsa a fvllalkoz kiviteleznek.
A kivitelez feladata:
az e-ptsi napl vezetse, mely feladatot tadhat a felels mszaki vezetjnek is, s tveheti
az alvllalkozjtl;
az e-alnaplk kszenltbe helyezse, s hozzfrs biztostsa az alvllalkozjnak,
a munkaterlet tadsa rszkre.
Az ptsfelgyeleti hatsg feladata:
ellenrzsi ktelezettsgt, ennek sorn bejegyezhet, ellenrzst az irodbl elvgezheti s
nyomon kvetheti az ptsi folyamat jogszersgt.
az e-ptsi napl kszenltbe helyezssel s az pttet/ pttet meghatalmazottja szerepkr
vltozsval kapcsolatos vits esetek, tnylls tisztzsa az LLTK megkeressre.

Mi szksges az e-ptsi napl alkalmazs hasznlathoz?

gyflkapu
szmtgp
internet kapcsolat: az adatok feltltse trtnhet vezetkes vagy mobil internet szolgltatssal
naponta, de legalbb 3 naponknt.
ltalnos Nyomtatvny Kitlt program (NYK) az offline naplrszek kitltshez.

Hol lesz elrhet az alkalmazs?


az e-ptes.hu portl nyilvnos felletn keresztl, az Orszgos ptsgyi Nyilvntarts
(ONY) nyilvnos felletn.
www.e.epites.hu/OENY
Minden belp minden alkalommal ezen a felleten keresztl tud az alkalmazsba belpni az e-ptsi
napl gomb megnyomsval..

Hogyan lehet gyflkapuhoz jutni?


gyflkaput minden termszetes szemly ignyelhet az okmnyirodkban. A regisztrcihoz
szemlyazonostsra alkalmas hatsgi igazolvny szksges, s meg kell adnia szabadon vlasztott
egyedi felhasznli nevt s egy elektronikus levlcmet (e-mail cm) is, mivel erre a cmre kapja meg
az els belpshez szksges egyszer hasznlatos kdjt. Kezdemnyezhet az gyflkapu ltrehozsa
elektronikusan is, ez esetben 30 napon bell kell felkeresni egy okmnyirodt a regisztrci
vglegestse rdekben.
Az gyflkapurl szl sszes tudnivalt megtallhat a Magyarorszg.hu kormnyzati portlon a
portlindex alatt szerepl, gyflkapu kezdet linkeken.

Mi az a NJ ?
Az elektronikus ptsi naplba trtn els belps alkalmval minden felhasznl egy egyedi
azonostt, Napl gyfl Jelet (NJ) kap.
A NJ egy 9 jegy azonost szmsor, ami a ksbbiekben nem vltozik, s kizrlag az adott
gyflkapu hasznlatval az e-ptsi napl alkalmazsba belphz ktdik. A NJ szemlyes
adatot nem tartalmaz, csak az e-ptsi napl alkalmazsban azonostja az gyflkapun belpt. Az
e-ptsi napl alkalmazsba trtn els gyflkapun keresztli belps alkalmval a sajt adatok,
szakmagyakorlsi jogosultsgok s a kpviselt cgek adatait ki kell tlteni, ezzel ltrejn egy
szemlyes profil amivel kthet a termszetes szemly az ltala kpviselt cgekhez. A
5

szemlyes profilban rgztett szemlyes, jogosultsgi s cg adatok a ksbbiekben


mdosthatak, karbantartsuk a felhasznl feladata.
A NJ szksges az alkalmazs hasznlathoz, ezrt minden ptsi napl vezetst rint
szerzds megktskor t kell adni a megrendelnek.
A felkrt szemly NJ-jt meg kell adni az alkalmazsban a szerepkrk kiosztsakor,
naplvezetsi ktelezettsg tadsakor vagy munkaterlet tads visszaigazols krsekor.

Mi az egyszer hasznlatos jelsz (visszaigazolsi kd)?


Egyszer hasznlatos jelszt ad automatikusan a rendszer a kivitelezs illetve a naplvezets
szempontjbl fontos cselekmnyek visszaigazolshoz:
e-napl kszenltbe helyezshez (f- s alnapl kszenltbe helyezshez nem kell)
szerepkr kiosztshoz (pl: az pttet kiosztja a szerepkrt a kiviteleznek )
munkaterlet tadshoz
Az egyszer hasznlatos jelszt, - ami egy 8 jegy kd a rendszer automatikusan lltja el, s
mindig kt zenetet kld rla a visszaigazolshoz:
1. Annak aki kezdemnyezte pl. a szerepkrkiosztst: ebben tallhat a kd
2. Annak akinek el kell fogadnia pl. a szerepkrkiosztst: ebbe be kell rni a kdot
A 1. zenetben kapott kdot tetszleges mdon t kell adni a 2. zenet cmzettjnek (ez lehet
telefonon, e-mailben, vagy akr postai ton is).

Mit jelent a kszenltbe helyezs?


Megnyits eltt kszenltbe kell helyezni minden e-naplt, e-fnaplt s e-alnaplt. A kszenltbe
helyezs annyit jelent, mintha vsrolnnk egy res ptsi naplt aminek egyelre csak a cmlapjt
tltjk ki, ezzel rgztjk, hogy mely beruhzshoz hasznlhat majd fel.
A kszenltbe helyezs nem jelenti a kivitelezs megkezdst, az az ptsi napl megnyitsval,
azaz a munkaterlet tadsval egyidejleg trtnik.

Mi a teend, ha az pttet nem rendelkezik gyflkapuval, vagy nem kvn aktvan


rszt venni az ptsi napl elektronikus vezetsben ?
Minden esetben gondoskodni kell olyan szemlyrl, aki elltja az pttet feladatokat. Ezrt az
alkalmazs ismeri az pttet meghatalmazottja szerepkrt is.
Az pttet meghatalmazhatja pl:
- ptsi mszaki ellenr alkalmazsa esetn az ptsi mszaki ellenrt
tetszleges gyflkapuval rendelkez meghatalmazottat.
Ha az pttet nem hasznlja az e-ptsi naplt:
Ha az pttet papron ad meghatalmazst az e-ptsi napl alkalmazsban az ptteti szerepkr
feladatainak elltsra, akkor alakszer meghatalmazs szksges, mely brki rszre adhat.
Egyetlen felttel, hogy a meghatalmazottnak gyflkapuval kell rendelkeznie.
1. Meghatalmazott esetn az e-napl kszenltbe helyezst a meghatalmazott kezdemnyezi. Az
ignylsben meg kell adnia az pttet adatait is. A papr alap meghatalmazst vagy a
meghatalmazst tartalmaz szerzdst elektronikusan csatolni kell a kszenltbe helyezsi
ignylshez. Az pttet adatai rgztsre kerlnek az e-naplban.
2. A ksbbiekben a meghatalmazott vgez minden ptteti feladatot, szerepkr kiosztst, s
visszaigazolst is. Az alkalmazs meg kell, hogy klnbztesse az pttet meghatalmazottja
szerepkrt. A meghatalmazott kioszthat pttet szerepkrt is.
3. Amennyiben az ptteti szerepkrt meghatalmazott ltja el, de ki van osztva az pttet
szerepkr is, akkor az pttet gyfl kapun keresztl belpve az e-napljba, csak betekintsi s
eseti bejegyzsi joggal rendelkezik.
4. Ha ptteti szerepkr nincs kiosztva az e-naplhoz, akkor az pttet meghatalmazottja
szerepkr vltozst, vagy megsznst s az pttet utlagos belpst az LLTK-nl
elektronikusan ignyelni kell. A meghatalmazott szerepkrbe lp j szemly jogosultsgt j
6

meghatalmazs csatolsval kell igazolni. A vits eseteket az ptsfelgyeleti hatsg brlja el,
az LLTK kezdemnyezsre.
Ha az pttet hasznlja az e-ptsi naplt:
1.
Az pttet gyflkapun keresztl lp be az elektronikus ptsi napl alkalmazsba.
2.
A belps utn az pttet kitlti a sajt adatait
3.
Az alkalmazs ltrehozza az pttet gyflkapujhoz tartoz NJ-t
4.
A meghatalmazott gyflkapun keresztl belp az alkalmazsba, majd kszenltbe helyez
egy e-naplt. Az ignylsben meg kell adnia az pttet adatait is. A papr alap
meghatalmazst vagy a meghatalmazst tartalmaz szerzdst elektronikusan csatolni kell a
kszenltbe helyezsi ignylshez. Az pttet adatai rgztsre kerlnek az e-naplban.
5.
A kszenltbe helyezett e-naplban a meghatalmazott kiosztja az pttet szerepkrt az
ptteti NJ ismeretben. A rendszer ltal generlt visszaigazol kdot tadja az
pttetnek. Az pttet az ismert mdon a visszaigazol kddal fogadja el a szerepkrt.
6.
A kszenltbe helyezett e-naplban a meghatalmazott szerepkrt az pttet visszaveheti, s
helyette jat is kioszthat. A meghatalmazott szerepkr betltetlensge esetn az pttetnek
kell elltnia valamennyi ptteti szerepkrrel jr feladatot.

Mikor nylik meg az e-ptsi napl?

A kszenltbe helyezett e-ptsi fnapl/alnapl megnyitsa a munkaterlet tads tvtel


visszaigazols idpontjnak rgztsvel trtnik.
Az e-ptsi napl megnyitsa, egyben az ptipari kivitelezsi tevkenysg megkezdse az
els e- fnapl megnyitsnak idpontja.

Hogyan kell vezetni az ptsi naplt?

Az e-fnapl s e-alnapl nyilvntartsi oldalait a napl megnyitsakor kell kitlteni. A mg


nem ismert adatokat azok tudomsra jutsakor kell rgzteni.
A naplrszt naponta kell vezetni, azt napraksz llapotban kell tartani.
Minden munkavgzsi napon ktelez napi jelentst rgzteni. Munkaszneti napon
bejegyzs nem szksges, viszont ezt a tnyt a vrhat munkafolytatsi nap
megjellsvel az utols munkavgzsi napon be kell jegyezni.
Az eseti bejegyzseket az esemny bekvetkezse napjn kell megtenni.
Az ptipari kivitelezsi tevkenysg vgzsnek ideje alatt az elektronikus ptsi naplt
a) az pttet megbzsa alapjn az ptsi mszaki ellenr vagy a beruhzsi tancsad a
meghatrozott feladatok elltsa rdekben, vagy
b) alvllalkozi elektronikus ptsi napl esetn a megrendel vllalkoz kivitelez vagy
felels mszaki vezetje
folyamatosan ellenrzi, s abban szrevteleit, megllaptsait rgzti.
Az elektronikus ptsi naplban kteles haladktalanul kzlni
a) a fvllalkoz kivitelez az pttetvel a ptmunka mszaki szksgessgt,
b) az pttet a fvllalkoz kivitelezvel a ptmunka ignyt.
Az ptipari kivitelezsi tevkenysg rsztvevi egymst az e-ptsi naplba trtn
bejegyzssel rtestik azokrl a tudomsukra jutott, az ptsi tevkenysget rint
veszlyhelyzetekrl, tnyekrl s krlmnyekrl, amelyek az ptsi szerzdsen alapul
ktelezettsgeik szerzdsszer teljestst befolysoljk vagy veszlyeztetik.
Az e-fnaplba s e-alnaplba az ptsi napl vezetsre ktelezett a napi bejegyzst,
valamint a kivitelezs egyb dokumentumait kzvetlenl az e-napl internetes alkalmazsba
vagy - offline napl vezets esetn - az e- ptsi napl alkalmazsbl letlttt NYK
sablon hasznlatval, sajt gpen elmentve kteles rgzteni.
A naplvezetsre ktelezettnek gondoskodnia kell arrl, hogy a sajt gpen rgztett napi
bejegyzs s egyb dokumentumok legfeljebb a bejegyzsi vagy dokumentlsi
ktelezettsg napjtl szmtott hrom napon bell az internetes alkalmazsban is rgztsre
kerljenek.
7

Az e-fnaplnak s az e-alnaplnak azokat a munkarszeit, amelyek nem kerltek mg az enapl internetes alkalmazsban rgztsre, a helysznen elrhetv kell tenni azok szmra,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.
A naplbejegyzsek s rgztett dokumentumok utlagos mdostsa vagy vgleges trlse
nem lehetsges, az e-napl alkalmazs minden cselekmnyt naplz s kvethetv teszi. A
mdostst javtst, j feljegyzsben kell rgzteni, illetve j dokumentumot lehet feltlteni.

Hogy kerl lezrsra az e-ptsi napl?


A fvllalkoz kivitelez az e-fnaplt, az alvllalkoz kivitelez az e-alnaplt az ptsi
munkaterlet tvtelekor az tvtel idpontjnak rgztsvel nyitja meg, s az ptipari
kivitelezsi tevkenysg befejezst kveten az ptsi munkaterletrl levonuls idpontjnak
rgztsvel zrja le.

E- ptsi napl alkalmazs hasznlata lpsenknt


Az e- ptsi napl alkalmazs hasznlatra a beruhzs elksztst kveten, a kivitelezs
megkezdse eltt kerl sor, azaz ha mr megtrtnt :
a terveztets
a szksges eljrsok lebonyoltsa
- engedlyeztets / tudomsulvtel
- kzbeszerzs
szerzds-kts(ek) a kivitelezsre.

1. Els belpsi alkalom az e-ptsi naplba


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

belps az ONY-be

minden felhasznl

https://www.e-epites.hu

az ONY e-ptsi napl ikonjnak kivlasztsa

minden felhasznl

gyflkapus nv s jelsz megadsval belps az e-ptsi napl alkalmazsba

minden felhasznl

Az alkalmazs automatikusan ltrehozza a NJ-t.


https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-3-ugyfelkapu.png

az e-ptsi napl foldaln a sajt adatok menpont kivlasztsa

minden felhasznl

a krt s elrt (felknlt) szemlyes s kamarai adatok kitltse s elmentse

minden felhasznl

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-4-sajatadatok.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-5-1-szemelyesadatok.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-5-2-kamaraiadatok.png

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-1-hatosag.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-2-nyilvanos.png

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-2-hatosag.png

A szemlyes adatok kitltse csak els belpskor ktelez,


ksbb a nv kivtelvel mdosthat.
A kamarai adatokat az pttetnek nem kell kitltenie
A programba belp szemly ltal kpviselt cg(ek) adatainak kitltse s elmentse

minden felhasznl

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/1-6-kepviseltcegek.png Ha a belpett szemly cg kpviseletben jr el,


ksbb a kpviseletre vonatkoz minden adat mdosthat!

2. E-ptsi napl kszenltbe helyezse


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

az e-ptsi napl foldaln a kszenltbe helyezsek fl:


j e-napl kszenltbe helyezsi krelem benyjtsa link vlasztsa
e-ptsi napl alapadatok kitltse:
- e-ptsi napl nv: tetszleges elnevezse az ptsi naplnknak (pl: Trpike voda
feljtsa)
- kapcsolattartsi md: elektronikus vagy postai ton krjk megkldeni a
visszaigazolsi kdot.
- e-ptsi napl tpusa: legrdl menbl tbb is vlaszthat (pl: ptsi engedly
kteles vagy kzbeszerzses beruhzs)
- a kivitelezend ptmny, ptsi tevkenysg szmtott ptmny rtke vagy
kivitelezsi szerzdses rtke

pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-1-keszenletbehelyezesi-kerelem.png
A szmtott ptmny rtknek vagy szerzdses rtknek
megfelel rendszerhasznlati dj mrtkrl a program
tjkoztat [megtallhat a Lechner Lajos tudskzpont az
zemeltetsi Szablyzatban]
Az aktulis szablyzat elrhet itt: https://www.eepites.hu/3081

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-2-epitesinaplo-alapadatok.png
9

e-ptsi napl alapadatok elmentse

az ptsi helyszn(ek) megadsa s elmentse

jogers s vgrehajthat ptsi engedly adatainak (engedly szma, TDR-kd,


stb.) megadsa s elmentse

pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja

Az adatok mg mdosthatak.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-3-e-naploadatok-elmentese.png
Tbb helyszn megadhat, az adatok mg mdosthatak

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-4-epitesihelyszin-rogzitese.png
Tbb ptsi engedly is megadhat, az adatok mg
mdosthatak

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-5-engedelyfelvitele.png
a kszenltbe helyezshez szksges mellkletek feltltse a kszenlti trhelyre :
krelem benyjtsa gomb megnyomsa (figyelmeztet zenet elfogadsa)

pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja

Lechner Lajos tudskzpont az zemeltetsi Szablyzatban


meghatrozott mellkletekkel
A kszenltbe helyezshez megadott alapadatok mr nem
mdosthatak a ksbbiekben.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-6-kerelembenyujtasa.png
a benyjtott kszenltbe helyezsi krelem s mellkleteinek vizsglata
az e-napl kszenltbe helyezs jvhagysa
visszaigazol kd generlsa
visszaigazolsi zenet s visszaigazol kd kldse az pttetnek

a program s LLTK
a program s LLTK
rendszer
LLTK

j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban a megkapott 8 jegy kd


bersa, utna elfogads gomb
a foldalon az e-naplk menpont alatt megjelenik a kszenltbe helyezett e-napl
sora

pttet vagy
meghatalmazottja
rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-7visszaigazolas-uzenet.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-8-keszeletvisszaigazolas.png
A frissts link hasznland, ha nem jelenne meg.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/2-9-e-naplokeszenletben.png

3. E-fnapl kszenltbe helyezse


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

az e-ptsi napl sort kivlasztani

pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/3-1-e-naplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/3-2-ujfonaplo.png

j e-fnapl kszenltbe helyezse gomb hasznlata

10

e-fnapl adatok megadsa s elmentse:


- kivitelez neve
- pts jellege
az e-ptsi naplk fl alatt megjelenik a kszenltbe helyezett e-ptsi naplhoz
tartoz kszenltbe helyezett e-fnapl sora

pttet vagy
meghatalmazottja
rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/3-3-fonaploadatok.png
A frisstslink hasznland, ha nem jelenne meg

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/3-4-fonaplokeszenletben.png

4. Szerepkr kioszts a fvllalkoz kiviteleznek az e-fnaplban


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a mr kszenltbe helyezett e-ptsi naplban az e-fnapl sort kivlasztani

pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja
pttet vagy
meghatalmazottja

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-1-fonaplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-2-ujszerepkor.png

e-fnaplhoz rendelt szerepkrk kiosztsa az j szerepkr felvitele gomb


hasznlatval
a kivitelez adatainak bersa s elmentse:
- NJ
- kivitelez - napi jelentsrt felels szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
- adszm
visszaigazol kd generlsa, s
visszaigazolsi zenet kldse az pttetnek s a kiviteleznek
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s az abban kapott 8 jegy
kd tadsa
a fvllalkoz kiviteleznek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban az pttettl kapott 8 jegy
kd bersa, utna elfogads gomb
az e-fnaplhoz a kivitelez-napi jelentsrt felels szerepkrben a fvllalkoz
rgztse

A kivitelezi NJ-t s az adszmot a szerzds ktskor t


kell adni az pttetnek.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-3-szerepkorkiosztas.png
rendszer
pttet vagy
meghatalmazottja

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-4-kuldottvisszaigazolas.png

fvllalkoz kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-5visszaigazolasra-varo-uzenet.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-6-szerepkorelfogadva.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/4-7-fonaploszerepkor-kiosztva.png

rendszer

11

5. E-fnapl megnyitsa = Munkaterlet tadsa a fvllalkoznak


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a kszenltbe helyezett e-ptsi naplban az e-fnapl kivlasztsa:


e-fnaplhoz rendelt szerepkrk kztt a kivitelez sornak kivlasztsa

pttet vagy
meghatalmazottja

Szksg szerint eseti bejegyzst is tehet a munkaterlet


tadsrl

munkaterlet tadsa gomb hasznlata


(figyelmeztet zenet elfogadsa )
visszaigazol kd generls, s visszaigazolsi zenet kldse az pttetnek s a
kiviteleznek
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s az zenetben kapott
visszaigazol kd tadsa a fvllalkoz kiviteleznek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban az pttettl kapott 8 jegy
kd bersa, utna elfogads gomb

munkaterlet tadva a fvllalkoz kiviteleznek

pttet vagy
meghatalmazottja
rendszer
pttet vagy
meghatalmazottja
fvllalkoz kivitelez

rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-1-fonaplobankivitelezo-kivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-2munkaterulet-atadas-inditasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-3visszaigazolo-uzenetek.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-4-kuldottvisszaigazolasra-varo.png
Szksg szerint eseti bejegyzst is tehet a munkaterlet
tadsrl

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-5visszaigazolasra-varo.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/5-6-munateruletatadva.png

6. Szerepkr kioszts a felels mszaki vezetnek e-fnaplhoz


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a kszenltbe helyezett e-ptsi naplban az e-fnapl sort kivlasztani

fvllalkoz kivitelez

e-fnaplhoz rendelt szerepkrk:


j szerepkr felvitele gomb hasznlata
a felels mszaki vezet adatainak bersa s elmentse:
-NJ
- felels mszaki vezet szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
- adszm
- nvjegyzki szm

fvllalkoz kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-1-fonaplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-2-ujszerepkor.png

fvllalkoz kivitelez

Az FMV NJ-t s az adszmot meg kell adnia a


kiviteleznek.
A nvjegyzk szm a NJ bersa utn legrdl menbl
vlaszthat.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-3-szerepkorkiosztas.png

12

visszaigazolsi zenet kldse a kiviteleznek s a felels mszaki vezetnek

rendszer

j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s a visszaigazol kd


tadsa a felels mszaki vezetnek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban a fvllalkoz kiviteleztl
kapott kd bersa, utna elfogads gomb
e-fnaplhoz a felels mszaki vezet szerepkr rgztse

fvllalkoz kivitelez
felels mszaki vezet
rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-4-ujuzenet.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-5visszaigazolo-kod.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-6visszaigazolas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/6-7-szerepkorelfogadva.png

7. Napi jelentsre jogosult szerepkr kiosztsa nem ktelez


(pl: felels mszaki vezetnek, ha nem a kivitelez vezeti az e- fnaplt)
lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a kszenltbe helyezett e-ptsi naplban az e-fnapl sort kivlasztani

kivitelez

e-fnaplhoz rendelt szerepkrk:


j szerepkr felvitele gomb hasznlata
a napi jelentsre jogosult adatainak bersa s elmentse:
-NJ
- kivitelez-napi jelentsre jogosult szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
- adszm
visszaigazolsi zenet kldse az kiviteleznek s a napi jelentsre jogosultnak
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt,s a visszaigazol kd
tadsa a napi jelentsre jogosultnak
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban a fvllalkoz kiviteleztl
kapott kd bersa, utna elfogads gomb
e-fnaplhoz a kivitelez-napi jelentsre jogosult szerepkr rgztse

kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/7-1-fonaplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/7-2-ujszerepkor.png

kivitelez

A NJ-t s az adszmot elzetesen meg kell adni a


kiviteleznek !

rendszer
fvllalkoz kivitelez
napi jelentsre jogosult
rendszer

Tbb napi jelentsre jogosult is rgzthet egy naplhoz.

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/7-3-szerepkorkiosztas.png

13

8. E-alnapl kszenltbe helyezse


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a megnyitott e-ptsi naplban az e-fnapl sort kivlasztani

fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/8-1-fonaplokivalasztasa.png

a megnyitott e-fnaplban az j e-alnapl kszenltbe helyezse gomb hasznlata


az e-alnapl adatok megadsa s elmentse:
- alvllalkoz kivitelez neve
- pts jellege
az e-naplk menpont alatt megjelenik a kszenltbe helyezett e-fnaplhoz tartoz
kszenltbe helyezett e-alnapl sora

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/8-2-ujalnaplo.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/8-3-alnaploadatok.png
a frissts link hasznland, ha azonnal nem jelenne meg

9. Szerepkr kioszts az alvllalkoz kiviteleznek az e-alnapl megnyitshoz


lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

az e-ptsi naplban az e-fnapl kivlasztsa, majd e-alnapl sort kivlasztani

fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-1-alnaplovalasztas.png

e-alnaplhoz rendelt szerepkrk:


j szerepkr felvitele
az alvllalkoz kivitelez adatainak bersa s elmentse:
-NJ
-kivitelez-napi jelentsrt felels szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
-adszm
visszaigazolsi zenet kldse a megrendel s az alvllalkoz kiviteleznek
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s a visszaigazol kd
tadsa alvllalkoz kiviteleznek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban a megrendeltl kapott 8 jegy
kd bersa, utna elfogads gomb hasznlata

rendszer
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
alvllalkoz kivitelez

14

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-2-ujszerepkor.png
A kivitelez NJ-e s az adszma a kivitelezvel kttt
szerzdsben szerepel!

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-3-szerepkorkiosztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-4-rendszeruzenet.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-5-kuldottvisszaigazolas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-6visszaigazolasra-varo-uzenet.png

e- alnaplhoz a kivitelez-napi jelentsrt felels szerepkrben az alvllalkoz


rgztse

10.

rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/9-7-szerepkoralnaplohoz-elfogadva.png

E-alnapl megnyits - Munkaterlet tads az alvllalkoznak

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

e-alnapl kivlasztsa az e-ptsi napl megfelel e-fnapljban,


s az e-alnaplhoz rendelt szerepkrk kztt a kivitelez sornak kivlasztsa

fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez

Szksg szerint eseti bejegyzst is tehet a munkaterlet


tadsrl

munkaterlet tadsa gomb hasznlata


(figyelmeztet zenet elfogadsa )
visszaigazolsi zenet kldse a megrendel s az alvllalkoz kiviteleznek
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s a visszaigazol kd
tadsa az alvllalkoz kiviteleznek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban a megrendeltl kapott kd
bersa, utna elfogads gomb
munkaterlet tadva az alvllalkoz kiviteleznek

11.

fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
rendszer
fvllalkoz vagy
megrendel vllalkoz
kivitelez
alvllalkoz kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/10-1-alnaplobenkivitelezo-kivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/10-2munkaterulet-atadas-inditasa.png

Szksg szerint eseti bejegyzst is tehet a munkaterlet


tadsrl

rendszer

Szerepkr kioszts a felels mszaki vezetnek e-alnaplhoz

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

az aktulis e-alnapl sort kivlasztani az e-ptsi napl megfelel e-fnapljban

alvllalkoz kivitelez

e-alnaplhoz rendelt szerepkrk:


j szerepkr felvitele gomb hasznlata
a FMV adatainak bersa s elmentse:
-NJ
- felels mszaki vezet szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
- adszm
- nvjegyzki szm

alvllalkoz kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-1-alnaplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-2-uj-szerepkor.png

visszaigazolsi zenet kldse az kiviteleznek s a FMV-nek

rendszer

alvllalkoz kivitelez

15

Az FMV NJ-t s az adszmot meg kell adnia a


kiviteleznek.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-3-szerepkorkiosztas.png
A nvjegyzk szm a NJ bersa utn legrdl menbl
vlaszthat.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-4-visszaigazolasuzenet.png

j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s a visszaigazol kd


tadsa az FMV-jnek
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban az alvllalkoz kiviteleztl
kapott kd bersa, utna elfogads gomb
e- alnaplhoz a felels mszaki vezet szerepkr rgztse

alvllalkoz kivitelez
felels mszaki vezet
rendszer

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-5-kuldottvisszaigazolas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-6-visszaigazolasravaro-uzenet.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-7-szerepkoralnaplohoz-elfogadva.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/11-8-szerepkoralnaplohoz-elfogadva.png

12.Napi jelentsre jogosult szerepkr kioszts - nem ktelez


(ha nem a kivitelez vezeti az e-alnaplt, vagy tadja a naplvezetst)
lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

Az aktulis e-alnapl sort kivlasztani az e-ptsi napl megfelel e-fnapljban

alvllalkoz kivitelez

e-alnaplhoz rendelt szerepkrk:


j szerepkr felvitele gomb hasznlata
A napi jelentsre jogosult adatainak bersa s elmentse:
-NJ
- kivitelez-napi jelentsre jogosult szerepkr kivlasztsa legrdl menbl
- adszm
visszaigazolsi zenet kldse az kiviteleznek s a napi jelentsre jogosultnak
j zenet kivlasztsa a kldtt visszaigazolsok kztt, s a visszaigazol kd
tadsa a napi jelentsre jogosultnak
j visszaigazolsra vr zenet kivlasztsa, s abban az alvllalkoz kiviteleztl
kapott kd bersa, utna elfogads gomb
e-alnaplhoz a kivitelez-napi jelentsre jogosult szerepkr rgztse

alvllalkoz kivitelez

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/12-1-alnaplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/12-2-uj-szerepkor.png

alvllalkoz kivitelez

A NJ-t s az adszmot meg kell adni a kiviteleznek.


https://www.e-epites.hu/enaplokepek/12-3-szerepkorkiosztas.png

rendszer
alvllalkoz kivitelez
napi jelentsre jogosult
rendszer

16

tbb napi jelentsre jogosult is rgzthet egy naplhoz

13.

Szerepkr visszavonsa

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a megfelel e-fnapl, vagy e-alnapl kivlasztsa az e-ptsi naplban


e-fnapl, vagy e-alnaplhoz rendelt szerepkrk kzl a kivlasztott sorra kattint
a szerepkr adatai alatt a szerepkr megszntetse gomb vlasztsa, figyelmeztet
zenet elfogadsa.

fszablyknt a szerepkrt
kioszt ( s a szerepkre
alapjn erre jogosult )

A megszntetett szerepkrben lv a tovbbiakban nem tud


belpni az adott f-, vagy alnaplba, ebben a szerepkrben.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/13-1-naplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/13-2-szerepkorkivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/13-3-szerepkorvisszavonas.png

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a megfelel e-fnapl vagy e-alnapl kivlasztsa az e-ptsi naplban


napi jelents fl kivlasztsa
szerkeszts gombbal megnyits kitltsre
napi jelents kitltse:
- fejlc adatok
- ltszm adatok: j szakma gomb
- bejegyzs: j bejegyzs bomb

napi jelentsrt felels, vagy


napi jelentsre jogosult

A kitltst legrdl menk segtik, a ktelezen kitltend


mezket csillag jelzi.
Kpek csatolhatak a bejegyzshez
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/14-1-naplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/14-2-napi-jelentesful.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/14-3-napi-jelentesszerkesztes.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/14-4-napi-jelentes.png

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

a megfelel e-fnapl vagy e-alnapl kivlasztsa az e-ptsi naplban


eseti bejegyzs fl kivlasztsa
j eseti bejegyzs vlasztsa
bejegyzs

a naplba bejegyzsre
jogosultak:
- pttet
- ptsi mszaki ellenr
- kivitelez
- felels mszaki vezet
- ptsfelgyeleti
hatsg

Az eseti bejegyzs tpusa legrdl menbl, a ktelezen


kitltend mezket csillag jelzi.
Kpek csatolhatak a bejegyzshez.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/15-1-naplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/15-2-eseti-bejegyzesful.png

14.

15.

online napi jelents

online eseti bejegyzs

17

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/15-3-uj-esetibejegyzes.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/15-4-esetibejegyzes.png

16.

Mellkletek feltltse

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

Az e-f, vagy e-alnapl kivlasztst kveten a mellkletek fl alatt :


j teljestsigazolsi napl felvitele vagy j gyjt napl felvitele
feliratra kattintssal trtnhet.

a naplba bejegyzsre
jogosultak:
- pttet
- ptsi mszaki ellenr
- kivitelez
- felels mszaki vezet
- ptsfelgyeleti
hatsg

Kp, s .pdf formtum is csatolhat.


https://www.e-epites.hu/enaplokepek/16-1-naplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/16-2-mellekletekfeltoltese.png

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

A ksz napl formtum megtekintse, mentse, kinyomtatsa, az e-f, vagy ealnapl kivlasztst kveten az:
e-fnapl nyomtatsa vagy e-alnapl nyomtatsa feliratra kattintssal trtnhet.

betekintsre vagy
bejegyzsre jogosultak

A lezrt e-f, s e- naplk is megtekinthetek, menthetek


s kinyomtathatak.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/17-1-naplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/17-2-naplo-pdf.png

lpsek

ki vgzi?

megjegyzs

e-f, vagy e-alnapl kivlasztsa


napi jelents/ eseti bejegyzs fl kivlasztsa
offline napi jelents sablon letltse
offline eseti bejegyzs sablon letltse
link kivlasztsa
a sablon elmentse a sajtgpen

napi jelentsrt felels, vagy


napi jelentsre jogosult

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-1-naplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-2-bejegyzes-fulkivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-3-offline-sablonletoltese.png

17.

18.

Napl formtum

Offline napi jelents, eseti bejegyzs

eseti bejegyzs - a naplba


bejegyzsre jogosultak:
- pttet
- ptsi mszaki ellenr

18

a kinyl e-napl nyomtatvny kezel ablakban a nyomtatvny telepts elvgzse


NYK program megnyitsa a sajt gpen

adatok menpont alatt j nyomtatvny kivlasztsa

..

nyomtatvny betltse
nyomtatvny kitltse:
napi jelents:
fejlclap
napi ltszm
napi jelents
eseti bejegyzs:
dtum / idpont
bejegyzs szvege
adatok/ nyomtatvny mentse msknt

kivitelez
felels mszaki vezet
ptsfelgyeleti
hatsg

https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-4-nyomtatvanytelepites.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-5-anykmegnyitasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-6-ujnyomtatvany.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-7-nyomtatvanybetoltese.png
A kitltst legrdl menk segtik, a ktelezen kitltend
mezket csillag jelzi.
Kpek nem csatolhatak az offline bejegyzshez.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-8-nyomtatvanykitoltese.png

Mentskor :
- a nv megvltoztathat
- a mentsi knyvtrat az NYK program kzli
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-9-mentes.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-10-onlinebelepes.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-11-naplokivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-12-offline-feltoltesful.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-13-offline-feltoltesgomb.png
a feldolgozs eredmnyt visszaigazolja: sikeres, vagy
sikertelen
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-14-offline-jelenteskivalasztasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/18-15-offline-jelentesfeltoltve.png

gyflkapus belps utn e-f, vagy e-alnapl kivlasztsa

offline jelents feltltse fl vlasztsa


offline jelents feltltse gomb
a feltltend jelents kivlasztsa a sajtgprl

a sikeresen feltlttt offline napi jelents megjelenik a napi jelents / eseti bejegyzs
fl alatt idrendben

19

19.

E-f, vagy e-alnapl zrsa

az e-f, vagy e-alnapl zrsa, a napl kivlasztst kveten, az oldal aljn


tallhat:
e- fnapl zrsa vagy e-alnapl zrsa gombbal trtnik. Figyelmeztet
zenettel meg kell ersteni a lezrst.

napi jelentsrt felels, vagy


napi jelentsre jogosult

20

Lezrs utn bejegyzs nem tehet.


Az e-fnapl, csak az al tartoz e-alnaplk lezrst
kveten zrhat le.
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/19-1-naplovalasztas.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/19-2-naplozarasa.png
https://www.e-epites.hu/enaplokepek/19-3-uzenet.png