31.10.

2007

KREDITNA MULTIPLIKACIJA

Pretpostavke modela: o Obavezne rezerve na transakcione depozite u blagajni ili na računu kod CB su 10 % o Obavezne rezerve ne donose kamatu zato banke odobravaju kredite o Transakcioni depoziti su jedina obaveza banke a krediti su jedini oblik plasmana banke o Nema odliva gotovine već se novac vraća u formi depozita Banka 1 A Ukupne rezerve 100.000 o Obavezne rezerve 100.000 o Višak rezervi 0 Krediti 900.000 1.000.000 Transakcioni depoziti P 1.000.000

1.000.000

A sada depozitar ulaže ček na 100.000 dinara vučen na neku drugu banku Banka 1 A Ukupne rezerve 200.000 Transakcioni depoziti o Obavezne rezerve 110.000 o Višak rezervi 90.000 Krediti 900.000 1.100.000

P 1.100.000

1.100.000

Banka 1 A Ukupne rezerve 110.000 Transakcioni depoziti o Obavezne rezerve 110.000 o Višak rezervi 0 Krediti 990.000 1.100.000

P 1.100.000

1.100.000

Ukupna količina novca i kredita se ne menja kada se vrši prenos sredstava između banke 1 i 2 Bilans CB A +100.000 kupljene dr. ob. P +100.000 rezerve banke

Bilans banke depozitne A +100.000 sredstva pl. re. P +100.000 Tran. dep. bro.

Kupovina odveznica od strane Banke 1 A Ukupne rezerve 200.000 Transakcioni depoziti o Obavezne rezerve 110.000 o Višak rezervi 90.000 Krediti 900.000 1.100.000

P 1.100.000

1.100.000

Druge banke nemaju manjak rezervi Banka 1 A Ukupne rezerve 110.000 Transakcioni depoziti o Obavezne rezerve 110.000 o Višak rezervi 0 Krediti 990.000 1.100.000

P 1.100.000

1.100.000

Depozitar odlazi u drugu banku i kupuje akcije preduzeća Banka 2 A Ukupne rezerve 90.000 o Obavezne rezerve 9.000 o Višak rezervi 81.000 Krediti 0 90.000 Banka 2 A Ukupne rezerve 9.000 o Obavezne rezerve 9.000 o Višak rezervi 0 Krediti 81.000 90.000 Transakcioni depoziti P 90.000 Novi TD P 90.000

90.000

90.000

Drugo preduzeće uzme kredit od 81.000 dinara Banka 3 A Ukupne rezerve 81.000 Novi TrDe o Obavezne rezerve 8.100 o Višak rezervi 72.900 Krediti 0 81.000

P 81.000

81.000

Banka 3 A Ukupne rezerve 8.100 Transakcioni depoziti o Obavezne rezerve 8.100 o Višak rezervi 0 Krediti 72.900 81.000

P 81.000

81.000

MULTIPLIKATOR DEPOZITNE NOVČANE EKSPANZIJE
DT R = d · D D

®

N :d

d × DD DTR = d d 1 · D TR = D D d

Promena ukupnih rezervi (TR) promeniće ukupne depozite (D) za 1/d puta. 1/d je broj kojim se predstavlja mera rezervi u bankama, i koji se množi da bi se dobila količina novca u privredi.
1 · 100.000 = 10 · 100.000 = 1.000.000 0.10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful