You are on page 1of 1

‫הזמנה‬

‫דיון ציבורי‬

‫מבט ישראלי על ועידת האקלים בקופנהגן‬


‫יום א'‪ 24 ,‬בינואר ‪17:00-20:00 ,2010‬‬
‫בית ציוני אמריקה‪ ,‬רח' אבן גבירול ‪ ,26‬תל אביב‬

‫קבלת פנים‬

‫ברכות‪:‬‬
‫ד"ר אילון שוורץ‪ ,‬יו"ר חיים וסביבה‬
‫ח"כ דב חנין‪ ,‬יו"ר השדולה הסביבתית‪-‬חברתית בכנסת‬
‫מר יורן בוהם‪ ,‬מנהל קרן היינריך בל בישראל‬

‫מה קרה בקופנהגן‪ ,‬קואליציית "דרכים לקיימות"‬


‫פרופ' דני רבינוביץ'‪ ,‬ניהול האטמוספירה כזירה גיאופוליטית‪ :‬לקחים ראשונים מועידת קופנהגן‬

‫גב' עדי דישון‪ ,‬מנכ"ל אקוטריידרס‪ ,‬שוק הפחמן העולמי וישראל‬


‫הוצאת הקיבוץ המאוחד‬
‫פאנל‪ :‬מקופנהגן לירושלים‪ :‬מדיניות האקלים בישראל בעקבות הוועידה‬
‫מנחה‪ :‬נאור ירושלמי‪ ,‬מנכ"ל חיים וסביבה‬
‫ד"ר יוסי ענבר‪ ,‬מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה‬
‫מר ניר קנטור‪ ,‬התאחדות התעשיינים‬
‫גב' נעמי צור‪ ,‬סגנית ראש עיריית ירושלים‬
‫עו"ד ציפי איסר‪-‬איציק‪ ,‬מנכ"ל אדם טבע ודין‬
‫גב' אורלי רונן‪ ,‬סמנכ"ל מרכז השל‬

‫להרשמה‪sviva@sviva.net :‬‬