I]TILIZAREA SI PROGRAMAREACALCT]LATORULUI

ExercifiulI

EXERCITIUL T.
respectanduRedactati rezolvafiurmitoareaproblemddehidraulicd" $i senota-tiile.
de tip Pentrufiecare de secliune canal,si sedetermine: cu Debitulde transportQ pe o albiedreptunghiulad lalim€aB=50m,panta a) Manningcu valorile din funduluiraului Se=0.001 co€ficiertuldeiugozotate si tabelulI .I ., daadinelfmea d€ aptrestede h=3m. acelati si lh b) Caresuntdimensiunile 9i Boalesecliuniioptimecapabile transporte debitQ?

b =?m
Fig.t.l S.ctiune€r lrrnsvcri|ll . crt|lul|ri

rela{iile calcul: de Secunosc A = B .h p -B +2 .h -A Unde: . . r (m)): n-ansversale A esre secliunii aria (m)i secliniitranseversale Pperimetrul R razahidraulicl (m). Q =: AR.5",
ho= l:r^ |'[{Jo / z; = 2'ho B,
1 ?l

(l ) (2) (3 )

P

(4)

. ( o. , ) u r

I

(5) (6)

ANUL I, GRI]PA....

NumeStudent

UTILIZAREA SI PROGR,IMAREACALCI]LATORIJLUI

Exerciliul I

Tabelul l.l

tratrsvers{15Coeficinet de rugozitate n Tip sectiune 0,0108 Beton 0,0110 zi.dtuie 0,0180 brutii Piatre 0,030 Canalein sol narural 0,025 Albii natuale

Noti : > Caractele suntdetipul: (Font Style)Normal,(FontType) Time New Roman; (Font Size):titlul 16,primul paragraf14,dateleproblemei ! in5limeacaracterelor 12,notatie figur[ 10.

ANUL I, GRIJPA.,,.

NumeStudent

2

i rca uk tltilizareasl Ptogran8 Calc torulu

Un basin disipator este anexat unui ba.aj deversor de mka inaftime' Din calculul deversorului,ulmatoarele date se cunosc: deversorului 1a Tabelul Datele Q, m'/s 2 1 0 .3 0 +n 174.12+n
Dr, m

30.07
25.4L

0.68
0.55

11q14+rr 87.50+n
57.26+n 28.75+n 13.34+n 10.16+n

21.0! 20.12
19.20
17.54

0.34 0.29 0,20
0.14

15.16 10.33

0.10 0.0B

(m3/s) peste deversor de Unde; Q estedebitul apadeversat in fiecarui student parte corespunzator din r estenumarul iurnal, (m/s) de vl esteviteza curgere de D1esteinaltimea apa(m). l. Sa se inlocuiascavaloarea lui n' si sa s€ determine valorile din tabelul la sub forma unui tabel calculats 1b Tabelul DaEledeversorului Q, m'/s

l!!/s

m

2. Sa se determin€ graficul de variatie a debitului in functie de inaltime, folosind Yaloriledin tabelul 2, in car€ Yalorilelui Q s-au determinat anterior. Tabelul2.

Q, m'ls
210.30+n 174.12+n 110.44+n

B7-5q+n .26+n 57
28.75+n 13.34+n 10.76+n

Nivelul apa,m de 194.8 190.7 188.4 187.3 186.6 185.7 185.2 184.9

de in graficul variatie debitului functie al de in Spreexemplu, figura1 esteprezentat inaltime.

\trtt

st l,rcntnt,,

ri'!1.Dt

ldrthtttutl.Hiltu^hjti.L1

1tull

Gntr

i utilizareasi Prognna Ea (hlcuk torulu

a de F9.1 Curba variatie debituiui

esE bazinului 18450 m 3, Nivelul . Sa se determine adancimeade apa (Ht )l

bazinului de de Adancimea apa(Ht")= Nivelul apa- Nivelul 3' in de adancimii apa(HN)sa secalculeze tabelul Valorile de Tabelul Adancimea a 3. apa, Nivelulde m m bazinului, Nivelul de Adancimea apa(He), m

5a se determin€ valoarea maxima a adancimii de apa' 4' 4. valorile lui Q, vl, Dr Fr, D:, Ht sa se calcule2esi introduca in tabelul . Determinareanumalului Froude,folosind formula:

^lsD, (D) (v) viteza siadancime pentru fiecare se Froude va determina Numarul
. Determinareaadancimii de apa conjugate (D2),folosind formllal nll t\ - ::L l t ! x F r' ll r , t'' " "

4 Tabelul

o.;% I v,"r/r fD,m

Fr

lD',m

r-'

5. Sa se determine Yalorilemaxime ale lui Dl, D2 si Htw'

\.nnt,li

t,rcrnt,c

Shfula l

FtKrtltdt.ak

rlnl,1,tth,t&

ltlttll

(ttl1rd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful