You are on page 1of 4

Universitatea Bucureşti

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Astrologia, ştiinţă exactă

Prof. Coord:
Prof. Dr Liviu Chelcea
Prof. Dr Cosima Rughiniş

Student:
Dăsculţu Roxana Nicoleta

Bucureşti
2015

Astrologia, ştiinţă exactă
Începând cu babilonienii, generaţii succesive de astrologi au făcut din astrologie o ştiinţă
bazată pe observaţii, cercetare şi verificare. Astrologia este arta de a descifra și de a prezice
destinele pe baza studierii poziției și mișcării aștrilor, a constelațiilor sau a unor fenomene
cerești, combinând totodată cunoştinţe din matematica şi fizică. Aşa cum astronautul poate
prevedea eclipsele sau trecerea unor comete, astrologul va descifra evenimente viitoare din viaţa
unui om.
În primul rând, astrologia poate fi considerată cea mai veche ştiinţa apărută pe Pământ.
Ea a apărut în urmă cu mii de ani chiar dacă puţini oameni au abordat-o cu respectul şi
încrederea potrivită. Astfel, Anca Tăutu, în articolul „Astrologia - cea mai veche ştiinţă” spunea
că „din ea, şi pentru ea, s-au născut ulterior, matematica, astronomia, filosofia, ştiinţe care
întotdeauna şi-au dat mâna în încercarea de a dezvălui ochilor şi minţii noastre frumuseţea,
veridicitatea şi aplicabilitatea astrologiei. Astfel, în funcţie de zonele geografice s-au născut
zodiace precum cel european, chinezesc, floral, arboricol, arab, aztec sau indian.” 1 Fiecare
persoană e născută sub un semn zodiacal, iar consultarea horoscopului a devenit una dintre
activităţile cotidiene la care majoritatea oamenilor apelează cu încredere.
În al doilea rând, toţi cei care au studiat, au înţeles şi au aplicat astrologia în viaţa lor s-au
apropiat mai mult de cauzalitatea fenomenelor şi evenimentelor, reuşind astfel să aducă, în viaţa
lor, efecte benefice, constructive. Lawrence Jerome spunea că "Astrologia, prin urmare, a jucat
un rol major în toate "ştiinţele" magice: alchimia, magia neagră, chemarea spiritelor, necromanţia
şi chiar practici magice mai simple, cum ar fi folosirea talismanelor".2
Dane Rudhyar îşi exprima opinia despre astrologie în cartea „Astrologia personalităţii” spunând
că: "Harta natală reprezintă un set de instrucţiuni care îţi arată cum, în cazul tău particular, cele
zece tipuri de energie fundamentală ale naturii umane ar trebui folosite în cel mai avantajos mod;
aceasta se întâmplă pentru a-ţi da posibilitatea să lucrezi în mod conştient cu ele, tot timpul."3

1

Tăutu, Anca, Astrologia - cea mai veche stiinţă [Online] Disponibil la:
http://www.scoaladeastrologie.ro/articole-astrologia-cea-mai-veche-stiinta.php [Accesat la 10.01.2015]
2
Danion, Vasile, Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului, Editura Lucman, 2006, p. 25
3
Dane Rudhyar, Astrologia personalităţii, trad. Claudiu Panculescu, Editura Herald, 2009

În concluzie, astrologia este o ştiinţă apărută în urmă cu câteva mii de ani, consultată de
foarte multe persoane, fiind practicată la început în Babilon, Egipt, Grecia, Imperiul Roman,
India, Persia, China şi Japonia. Astrologia este considerată „una din uşile prin care credinţele
păgâne intră în forţă în societatea contemporană.”4 Viaţa noastră terestră se înscrie în anumite
limite de predestinare, iar predispoziţiile astrologice se manifestă mai mult sau mai puţin, în
funcţie de cum înţelegem să utilizăm liberul arbitru.

4

Danion, Vasile, Despre horoscop, cutremure şi ghicirea viitorului, Editura Lucman, 2006, p.23

Bibliografie:
Dane Rudhyar, Astrologia personalităţii, trad. Claudiu Panculescu, Editura Herald, 2009
Danion, Vasile, Despre horoscop, cutremure şi ghicirea viitorului, Editura Lucman, 2006
Tăutu,

Anca,

Astrologia

-

cea

mai

veche

ştiinţă

[Online]

http://www.scoaladeastrologie.ro/articole-astrologia-cea-mai-veche-stiinta.php
10.01.2015]

Disponibil

la:

[Accesat

la