You are on page 1of 38

Барилгын угсралт, заслалын ажлын жишиг үнэлгээ

БХБ-ын сайдын 2007 оны 12 сарын 21-ний өдрийн 210-р тушаал

Ажлын хөлсны доод, дээд
№ Ажлын нэр Хэмжих нэгж
хэмжээ /төгрөгөөр/

1 Суурийн нүх ухах м3 3500-5000

2 Суурийн бетон цутгах м3 5000-8000

3 Төмөр бетон хийц цутгах м3 4800-5800

4 Шалны бетон цутгах м2 3800-4500

5 Гадна ханын өрлөг хийх м2 12000-15000

6 Дотор ханын өрлөг м2 5500-6500

7 Хөнгөн блокон хана өрөх м2 10000-12000

8 Дотор хананд шавардлага хийх м2 3000-3800

9 Дам нуруу багананд шавардлага м2 3500-4500
хийх

10 Хана таазны нөхөөс шавардлага ширхэг 800-1500
хийх

11 Таазны засвар хийх м2 500-1000

12 Хананд замаска наах м2 1000-1200

13 Таазанд замаска хийх м2 1500-1800

14 Хана, тааз эмульсэн будгаар м2 900-1300
будах

15 Хананд обой наах м2 1200-2200

16 Тосон будгаар будах м2 1200-1500

17 Хананы плита наах м2 5500-8000

18 Шалны плита наах м2 4500-6500

19 Явган замын хавтан наах м2 10000-12000

20 Хана, шатны чулуу наах м2 8000-12000

21 Хаалга будах /хуучин/ ширхэг 5500-6500

22 Хаалга будах /шинэ/ ширхэг 5000

23 Зүлгүүр тавих /хана, тааз/ м2 350-550

24 Дүүжин тааз угсрах м2 4500-5500

25 Дам нуруу буюу 10 см-с доош м2 1200-1500

26 Хаалганд нугас цоож суулгах Ширхэг 12000-15000
/ком/

27 Паркетан шал угсрах м2 3500-5500

28 Чулуун будаг хийх /эмульс/ м2 2500-5500
29 Паар будах ширхэг 1500-1800

30 Гадна хана шавардах м2 3500-5500

31 1 өрөө байрны ердийн засвар ширхэг 500000-800000

32 2 өрөө байрны ердийн засвар ширхэг 700000-1000000

33 3 өрөө байрны ердийн засвар ширхэг 800000-1200000

34 Гипсэн хавтангаар хана хийх м2 4500-6500

35 Дээврийн дулаалга хийх м2 6000-8000

36 Дээврийн парпед төмөр хийх м2 4500-6500

37 Салхивчны яндан өрөх м2 4500-5500

38 Дээврийн ус буулгагч хийх м2 4500-5500

39 Ус тусгаарлагч хийх м2 5500-6500

40 Парпедны шавардлага хийх м2 2500-3000

41 00-н өрөөнд дэвсгэр шавар м2 2000-3000

2010-01-06
Уншсан : 207
Сантехникийн ган хоолойн үнэ ханш

Ган хоолойн марк төрөл х/н урт Нөттэй үнэ / 1тн / 1 м үнэ

ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС цайрдсан хоолой

ДУ 15х2.65 тн 7.5м 2,200,000.00 2,882.00

ДУ 20х2.65 тн 6м 2,200,000.00 3,619.00

ДУ 25х2.8 тн 5.9м 3,465,000.00 7,726.95

ДУ 32х3.2 тн 6м 2,365,000.00 7,307.85

ДУ 40х3.5 тн 6м 2,904,000.00 11,557.92

ДУ 50х3.5 тн 6м 2,365,000.00 11,541.20

ДУ 65х4.0 тн 6м 2,365,000.00 16,555.00

ДУ 80х4.0 тн 6м 2,365,000.00 19,818.70

ГОСТ 3262-75 / ТУ-14-162-55-99 ст/м-10 цайрдсан хоолой

ф 114х4.0 дууссан тн 6м 2,365,000.00 24,950.75

ф 159х5.0 тн 5.9м 3,465,000.00 65,800.35

ф 133х5.0 тн 5.9м 3,465,000.00 54,677.70

ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС ус ба хий дамжуулах хоолой
ДУ 15х2.8 тн 6м 2,244,000.00 2,872.32

ДУ 20х2.8 тн 6м 2,145,000.00 3,560.70

ДУ 25х3.2 тн 6м 2,145,000.00 5,126.55

ДУ 32х3.2 тн 6м 2,244,000.00 6,933.96

ДУ 40х3.5 тн 6м 2,244,000.00 8,616.96

ДУ 50х3.5 тн 6м 2,145,000.00 10,467.60

ГОСТ 8732-78 ст/м-20 оёдолгүй ган хоолой

ф 32х4.0 дууссан тн 6м 2,530,000.00 6,992.92

ф 38х4.0 дууссан тн 6м 2,530,000.00 8,485.62

ф 57х3.5 тн 6м 2,200,000.00 10,164.00

ф 76х3.5 тн 6м 2,200,000.00 13,772.00

ф 89х4.0 тн 6м 2,200,000.00 18,436.00

ф 108х4.5 тн 6м 2,200,000.00 25,366.00

ф 133х5.0 тн 6м 2,200,000.00 35,310.00

ф 159х5.0 тн 6м 2,200,000.00 43,032.00

ф 219х8.0 тн 8-12м 2,530,000.00 105,323.90

ф 273х8.0 дууссан тн 8-12м 2,530,000.00 134,090.00

ТУ-14-3-460-75 ст/м-20

ф 32х3.5 дууссан тн 6м 3,800,000.00

ф 83х3.5 тн 6м 2,800,000.00 19,656.00

Борлуулагч: "Агь Трейд" ХХК

Утас: 31-88-39, 99113575, Факс: 320239

2009-12-29
Уншсан : 2768
Хуучин орон сууцны үнэ ханш

11 сарын хуучин орон сууцны дундаж үнийн судалгаа

Дүүрэг Байршил 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө

БГД 3 хороолол 36,9 48,8 61,2
4 хороолол 36,3 46,7 61,3

10 хороолол 31,2 46,8 57,5

Төмөр зам 35,7 49,5 60,0

6 бичил хороолол 30,8 44,9 49,8

1 хороолол 35,2 47,8 59,0

21 хороолол 28,2 35,9 49,0
СХД
5 шар 23,8 44,0 63,0

ХМК 19,9 - -

15 хороолол 35,3 49,1 62,3

13 хороолол 38,1 55,1 69,5
БЗД
16 хороолол 30,3 24,0 58,0

12 хороолол - 53,5 65,0

19 хороолол 36,2 52,5 55,3
ХУД
120 мянгат - 55,0 -

Бага тойрог 35,8 46,9 49,0

ЧД 40 мянгат 38,0 59,3 61,5

6 хороолол 37,0 60,5 69,0

11 хороолол 42,8 59,8 67,5

7 хороолол 36,0 47,5 54,0

СБД 5 хороолол 36,0 46,9 79,3

220 мянгат - 57,0 -

50 мянгат 37,0 46,0 65,0

Эх сурвалж: Активзууч

2009-11-28
Уншсан : 1069
Төмөр бэлдэц материалын үнэ ханш

1 тонны үнэ 1 м-ийн үнэ
Размер Гангийн марк Хэмжээ
/төгрөг/ /төгрөг/

ХАР ТРУБА

ф15мм Q235B 6м 1,260,000.0 1,600.0

ф20мм Q235B 6м 1,260,000.0 2,100.0

ф25мм Q235B 6м 1,260,000.0 3,000.0
ф32мм Q235B 6м 1,260,000.0 3,900.0

ф40мм Q235B 6м 1,260,000.0 4,900.0

ф50мм Q235B 6м 1,290,000.0 6,300.0

ф76мм Q235B 6м 1,290,000.0 8,100.0

ф89мм Q235B 6м 1,290,000.0 10,900.0

ф108мм Q235B 6м 1,320,000.0 14,500.0

ф133мм Q235B 6м 1,320,000.0 17,500.0

ф159мм Q235B 6м 1,320,000.0 22,800.0

ф219мм Q235B 6м 1,320,000.0 41,800.0

ЦАЙРДСАН ТРУБА

ф15мм Q245 6м 1,480,000.0 1,900.0

ф20мм Q245 6м 1,480,000.0 2,460.0

ф25мм Q245 6м 1,480,000.0 3,550.0

ф32мм Q245 6м 1,480,000.0 4,600.0

ф40мм Q245 6м 1,480,000.0 5,700.0

ф50мм Q245 6м 1,480,000.0 7,250.0

ф76мм Q245 6м 1,500,000.0 9,400.0

ф89мм Q245 6м 1,500,000.0 12,600.0

ф108мм Q245 6м 1,500,000.0 16,500.0

ф133мм Q245 6м 1,500,000.0 20,300.0

ф159мм Q245 6м 1,500,000.0 25,800.0

ф219мм Q245 6м 1,500,000.0 47,500.0

ф273мм Q245 6м 1,500,000.0 65,000.0

БУЛАН ТӨМӨР

25х25х3 Q235 6м 1,180,000.0 1,400.0

30х30х2.2 Q235 6м 1,180,000.0 1,880.0

40х40х4 Q235 6м 1,180,000.0 2,900.0

50х50х5 Q235 6м 1,250,000.0 4,700.0

63х63х5 Q235 6м 1,280,000.0 6,150.0

63х63х6 Q235 6м 1,280,000.0 7,250.0

70х70х6 Q235 6м 1,280,000.0 8,300.0

75х75х5 Q235 6м 1,280,000.0 8,800.0

75х75х6 Q235 6м 1,280,000.0 9,350.0

80х80х7 Q335 6м 1,280,000.0 12,100.0

80х80х8 Q235 6м 1,280,000.0 12,800.0

90х90х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 14,500.0
100х100х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 15,800.0

100х100х10 Q235 6м-9м 1,300,000.0 19,200.0

125х125х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 19,200.0

125х125х10 Q235 6м-9м 1,330,000.0 25,800.0

140х140х10 Q235 6м-9м 1,330,000.0 28,500.0

ШВЕЛЛЕР

№5 Q235 6м 1,250,000.0 7,200.0

№6 Q235 6м 1,250,000.0 7,600.0

№8 Q235 6м 1,250,000.0 9,000.0

№10 Q235 6м 1,250,000.0 10,800.0

№12 Q235 6м 1,250,000.0 13,000.0

№14 Q235 6м 1,250,000.0 15,400.0

№16 Q235 6м-9м 1,250,000.0 17,800.0

№18 Q235 6м-9м 1,250,000.0 20,400.0

№20 Q235 6м-9м 1,250,000.0 23,000.0

№22 Q235 6м-9м 1,250,000.0 26,300.0

№25 Q235 6м-9м 1,250,000.0 31,500.0

ЛИСТ

1.2мм Q235 2х1 1,450,000.0 13,700.0

1.5мм Q235 2х1 1,450,000.0 17,000.0

2мм Q235 2х1 1,450,000.0 22,800.0

2мм Q235 2.5х1.25 1,450,000.0 22,800.0

2.5мм Q235 3х1.1 1,450,000.0 28,500.0

3мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 33,500.0

4мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 44,500.0

5мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 55,800.0

6мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 67,000.0

8мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 9,000.0

10мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 111,500.0

12мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 133,800.0

14мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 156,000.0

16мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 178,000.0

18мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 200,500.0

20мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 223,000.0

25мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 278,000.0
3мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 33,500.0

4мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 44,500.0

5мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 55,800.0

КРУГ-А1

ф6.5мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф8мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф10мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф12мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф14мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф16мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф18мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф20мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф22мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф25мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф28мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф30мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф32мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф34мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф40мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф45мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф50мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф60мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф70мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф80мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф90мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф100мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф120мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф140мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

АРМАТУР

ф10мм Q235 9м 920,000.0

ф12мм Q235 9м 920,000.0

ф14мм Q235 9м 920,000.0

ф16мм Q235 9м 920,000.0

ф18мм Q235 9м 920,000.0

ф20мм Q235 9м 920,000.0

ф25мм Q235 9м 920,000.0
ф28мм Q235 9м 920,000.0

ф32мм Q235 9м 920,000.0

ПОЛОСА

20х2мм Q235 6м 1,370,000.0 400.0

20х3мм Q235 6м 1,370,000.0 600.0

20х5мм Q235 6м 1,370,000.0 1,000.0

30х3мм Q235 6м 1,320,000.0 1,100.0

40х4мм Q235 6м 1,320,000.0 1,620.0

50х5мм Q235 6м 1,320,000.0 2,580.0

60х6мм Q235 6м 1,320,000.0 3,700.0

80х6мм Q235 6м 1,320,000.0 5,000.0

80х8мм Q235 6м 1,320,000.0 6,600.0

100х8мм Q235 6м 1,320,000.0 8,300.0

100х10мм Q235 6м 1,320,000.0 10,400.0

ХАШААНЫ БЭЛДЭЦ ХӨНДИЙ КВАДРАТ

15х15 Q215 6м 1,000.0

20х10 Q215 6м 1,200.0

20х20 Q215 6м 1,500.0

20х30 Q315 6м 2,300.0

25х25 Q215 6м 1,850.0

30х30 Q215 6м 2,150.0

40х40 Q215 6м 3,300.0

40х20 Q215 6м 2,700.0

40х60 Q315 6м 5,900.0

50х50 Q215 6м 4,900.0

50х30 Q215 6м 4,000.0

50х25 Q215 6м 3,500.0

60х60 Q215 6м 6,150.0

60х30 Q215 6м 4,900.0

60х80 7,500.0

80х80 Q215 6м 8,200.0

80х40 Q215 6м 6,750.0

100х100 Q215 6м 10,000.0

100х50 Q215 6м 8,200.0

ДВУХТАВР

10 Q245 9м 1,400,000.0 17200
12 Q245 9м 1,400,000.0 17850

14 Q245 9м 1,400,000.0 19200

16 Q245 9м 1,400,000.0 23000

18 Q245 9м 1,400,000.0 27500

20 Q245 9м 1,400,000.0 31400

22 Q245 9м 1,400,000.0 37000

25 Q245 9м 1,400,000.0 42500

30 Q245 9м 1,400,000.0 74000

Төмөрт транс ХХК

2009-11-24
Уншсан : 679
Хөөсөнцөрийн үнэ ханш

Шатдаггүй хөөсөнцөр хавтангийн үнэ /үйлдвэрийн үнэ/

Хэмжээ /1м3 - 3см 4см 4.5см 5см 7см 8см 10см 12см 15см
2м х 1м х 1кг-1м3
0.53м 16ш 12ш 11ш 10ш 7ш 6ш 5ш 4ш 3ш

31000 8-9 кг 1940 2580 2810 3100 4430 5860 6200 7750 9300

41000 12-13 кг 2560 3420 3720 4100 5860 6830 8200 10250 12300

51000 15-16 кг 3190 4250 4640 5100 7280 5800 10200 12750 15300

61000 18-20 кг 3810 5080 5550 6100 8710 10200 12200 15250 18300

71000 21-22 кг 4440 5920 6450 7100 10140 11830 14200 17550 21300

81000 24-25 кг 5060 6750 7360 8100 11570 13500 16200 20250 24300

91000 26-27 кг 5690 7580 8270 9100 13000 15170 18200 22750 27300

101000 29-30 кг 6310 8420 9180 10100 14430 16800 20200 25250 30300

121000 33-34 кг 7560 10080 11000 12100 17290 20170 24200 30250 36300

131000 38-39 кг 8190 10920 11910 13100 18710 21830 26200 32750 39300
141000 41-42 кг 8810 11750 12820 14100 20140 23500 28200 35250 42300

Энгийн хөөсөнцөр хавтангийн үнэ /Полистрол/

Хэмжээ / 1м3 - 3см 4см 4.5см 5см 7см 8см 10см 12см 15см
2м х 1м х 1кг-1м3
0.53м 16ш 12ш 11ш 10ш 7ш 6ш 5ш 4ш 3ш

20000 5 кг 1250 1660 1820 2000 2860 3330 4000 5000 6000

22000 6 кг 1380 1830 2000 2200 3140 3670 4400 5500 6600

27000 8 кг 1690 2250 2450 2700 3860 4500 5400 6750 8100

32000 9-10 кг 2000 2670 2910 3200 4570 5330 6400 8000 9600

37000 11-12 кг 2310 3090 3360 3700 5290 6170 7400 9250 11100

42000 13-14 кг 2620 3500 3820 4200 6000 7000 8400 10500 12600

47000 15-16 кг 2940 3920 4270 4700 6710 7830 9400 11750 14100

53000 17-18 кг 3310 4420 4820 5300 7570 8830 10600 13250 15900

63000 20-21 кг 3940 5250 5730 6300 9000 10500 12600 15750 18900

77000 22-23 кг 4810 6420 7000 7700 11000 12830 15400 19250 23100

87000 25-26 кг 5440 7250 7910 8700 12430 14500 17400 24750 26100

97000 27-28 кг 6060 8080 8820 9700 13860 16170 19400 27250 29100

116000 30-33 кг 7250 9670 10550 11600 16570 19330 23200 29000 29580

126000 35-38 кг 7880 10500 11450 12600 18000 21000 25200 31500 37800

136500 40-42 кг 8530 11380 12410 13650 19500 22750 27300 34130 40500

2009-11-04
Уншсан : 5071
Хуучин орон сууцны үнэ ханш
2009-10-29
Уншсан : 643
Сантехникийн ган хоолойн үнэ ханш

2009-10-29
Уншсан : 956
Бетон эдлэл, бетон зуурмагийн үнэ ханш

Хэмжих Нэг бүрийн Хэмжээ
Бүтээгдэхүүний нэр Жин
нэгж үнэ Урт Өргөн Өндөр

1 ХНХ 63-12 ш 314000 2.2 тн 6260 1190 220

2 ХНХ 63-08 ш 225000 1.5 тн 6200 790 220

3 ХНХ 59-12 ш 257000 2.1 тн 5860 1190 220

4 ХНХ 59-08 ш 166000 1.4 тн 5860 790 220

5 ХНХ 53-12 ш 236000 1.8 тн 5260 1190 220

6 ХНХ 53-08 ш 167000 1.3 тн 5260 790 220

7 Хучилтын ХНХ 47-12 ш 188000 1.6 тн 4860 1190 220

8 нүхтэй хавтан ХНХ 47-08 ш 134000 1.2 тн 4660 790 220

9 ХНХ 29-12 ш 110000 1.0 тн 2860 1180 220

10 ГХНУХ 63-12 ш 189000 1.9 тн 6250 1180 185

11 ГХНУХ 63-08 ш 157000 1.2 тн 6260 780 185

12 ГХНУХ 69-12 ш 183000 1.7 тн 5860 1180 185

13 ГХНУХ 69-08 ш 162000 1.1 тн 6860 780 185

14 ГХНУХ 29-12 ш 100000 0.8 тн 2860 1190 185

15 ХБХ-1 ш 110000 1.0 тн 2500 3000

16 Хашаа Суурь ХБХ-2 ш 182000 1.65 тн 4000 2600

17 ХБС ш 60000 1.0 тн 1200 800 600

Хавиргат
18 ХХ 60-15 ш 183000 1.7 тн 6000 1500 300
хавтан

19 ЗХГН -4 ш 20000 0.4 тн 760 400 580

20 Добор ЗХГН -5 ш 24000 0.58 тн 760 500 580

21 ЗХГН -6 ш 26000 0.69 тн 760 600 580

22 ЭХГ-4 ш 69000 1.31 тн 2380 400 580

23 Суурийн Блок ЭХГ-5 ш 7200 1.64 тн 2380 500 580

24 ЭХГ-6 ш 85000 1.96 тн 2380 600 580

25 Суурийн СГ -8 ш 77000 1.4 тн 2380 800 300
26 СГ -10 ш 88000 1.5 тн 2380 1000 300

27 СГ -12 ш 105000 1.75 тн 2380 1260 300
гулдмай
28 СГ -14 ш 116000 2.1 тн 2380 1400 300

29 СГ -16 ш 132000 2.47 тн 2380 1500 300

30 Товарын арматур кг 2600

31 390-240-190 ш 1700 0.03 тн 390 240 190

32 Ханын Блок 390-190-190 ш 1100 0.019 тн 390 190 190

33 390-90-190 ш 700 0.01 тн 390 90 190

34 Дам нуруу 2НДН L=12 т ш -

35 Шонгийн хөл ШХ 4.5 ш 124000

36 ШХ 60 ш -

37 Замын хашлага ЗХ 1 10*25 ш 10000 0.09 тн 750 160 320

Бетон зуурмагийн үнэ ханш

Марк Зуурмагийн үнэ /1м3/

1 БМ 100 65000

2 БМ 160 90000

3 БМ 200 93000

4 БМ 260 97500

5 БМ 300 102600

6 БМ 360 108000

7 БМ 400 118000

2009-10-29
Уншсан : 2762
Барилгын материалын үнэ ханш

Гурвалжин захын барилгын материалын үнэ ханш

Хэмжих
Нэр төрөл Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ
нэгж

Элс, цемент, тоосго

1 Хятад цемент 4.25 1тн 112000 110000

2 Эрэл цемент 4.25 1тн 115000 112000
3 Эрэл цемент 4.50 50кг 7250 7250

4 Хөтөл цемент 4.00 50кг 7250 7250

5 Элс 1шуудай 1000 800

6 Элс 1портер 35000 35000

7 Хана материал/тоосго/ 1ш 130

8 Хятад тоосго 80 1ш 155 150

9 Хятад тоосго 108 1ш 160 150
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Модны захад зарагдаж буй модон материал

1 Нарсан палк 4м х 15см х 15см 1ш 15000 15000

2 Хар модон палк 1ш 19000 18500

3 Нарсан банз 5см 1 куб 110000 105000

4 Нарсан банз 3см 1 куб 110000 105000

5 Прүс 5 х 5см /9ширхэг/ 1боодол 11000 10000

6 Прүс 5 х 7см /6ширхэг/ 1боодол 11000 10000

7 Банз /богино/ 2см /20ш/ 1м3 85000 83000

8 Банз /богино/ 3см /20ш/ 1м3 95000 93000

9 Нарсан Палк 1ш 14000 12000

Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Хадаас, шрүп

1 600 600
Шрүп 1 хайрцаг
2 2500 2000

3 Бетоны хадаас 1 хайрцаг 2000 1800

4 Тавлагчийн хадаас 1 хайрцаг 2500 2200

5 100 80
Тэлэгчтэй боолт 1ш
6 500 400

7 Дээврийн шрүпийн хадаас 1 хайрцаг 12000 11500

8 3500 3000
Тэлэгчтэй шрүп боодол
9 3700 3500

10 20 10
Төрөл бүрийн шайб 1ш
11 100 80

12 Хадаас 20 - 40 1 кг 2500 2000
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Төрөл бүрийн хавтан,тусгаарлагч, цавуу, хар цаас
1 Өнгөт аргелит 0.5мм 1ш 8000 7500

2 Өнгөт аргелит 0.3мм 1ш 7500 7000

3 Өнгөгүй аргелит 0.5мм 1ш 5500 5000

4 Өнгөгүй аргелит 0.3мм 1ш 4500 4000

5 Азбест хавтан 1ш 5000 4800

6 Өнгөт ДСП 1ш 24000 23000

7 Өнгөгүй ДСП 1.5мм 1ш 12000 11000

8 Өнгөгүй ДСП 1.2мм 1ш 7000 6500

9 Бага шахалттай ДСП 1.5мм 1ш 7000 6500

10 Шилэн хөвөн 1ш 21000 20000

11 Лампир 1ш 3800 3500

12 Замаск 25кг 4500 4300

13 Замаск 30кг 5500 5300

14 хар цаас 1ш 5000-7000 4800-6800
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Сангийн материал

1 Изгон 15 1ш 500 400

2 Изгон 20-50 1ш 600-2500 500-2000

3 Хаалт 50 1ш 25000 20000

4 Хаалт 80 1ш 45000 40000

5 Хаалт 100 1ш 50000 45000

6 Хаалт 150 1ш 18000-300000

7 Винтель - Ф 15 1ш 3000 2500

8 Винтель - Ф 20 1ш 2000-3500

9 Винтель - Ф 25 1ш 3000-6000

10 Винтель - Ф 32 1ш 5000-10000

11 Винтель - Ф 40 1ш 8000-15000

12 Винтель - Ф 50 1ш 10000-22000

13 Сангийн лент /том/ 1ш 1000-3000

14 Сангийн лент /жижиг/ 1ш 300

15 Отвод - Ф 15 1ш 600 500

16 Отвод - Ф 20 1ш 700 600

17 Отвод - Ф 50-219 1ш 2000-23000 1800-22000

Хэмжих Нэгжийн
Нэр төрөл Бөөний үнэ
нэгж үнэ
Бүх төрлийн цоож
1 Бүргэд хаалганы цоож 5ш 21,000 105,000

2 Цоожны гол/ бүргэд/ 1ш 6000-10000 5000-8000

3 Далд цоож/ орос/ 5ш 13,000 65,000

4 Далд цоож 6,500 27,500

5 Зүүдэг цоож 500-17000

6 Бүргэд автомат цоож 10,000 7,500

7 Бариултай цоож 1ш 800-2800 8.0-28.0

8 Бүх төрлийн ручиктэй цоож 1ш 5000-45000

9 Гражны цоож 1ш 33,000 30,000

10 хөнгөн цагаан цоож 1ш 2500-4500 2000-4000

11 Хаалганы татуурга/гидр/ 1ш 11000-15000

12 Хашааны гинж 1ш 1,500 1,300

13 Төмөр шкафны цоож 1ш 1000-1500 900-1300

14 Гүйдэг хаалганы цоож 1ш 6,500 6,000
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ

Гэрэл, абажур, чийдэн, унтраалга

1 Өдрийн гэрэл /хятад/ 1ш 1200 1000

2 Өдрийн гэрэл /солонгос/ 1ш 1500 1400

3 Солонгос мэдрэгчтэй гэрэл 1ш 15000 14000

4 Ширээний гэрэл 1ш 2500 2000

5 Ванны гэрэл 1ш 3500-8000 3000-7000

6 500 ламп /хятад/ 1ш 1500 1200

7 500 ламп /орос/ 1ш 2500 2100

8 1ш 800 600
Сүүн гэрэл
9 3000 2500

10 1000 кварц гэрэл /орос/ 1ш 5000 4000

11 1000 кварц гэрэл /хятад/ 1ш 4000-6000 3500-5500

12 500 кварц гэрэл 1ш 4000 3800

13 300ваттын гэрэл 1ш 500 300

14 Өнгийн ламп 1ш 2000 1800

15 Хуруун ламп 1ш 350 250

16 4000-40000
Абажур /хятад/ 1ш
17 45000-80000

18 Прожектор /хятад/ 1ш 8000-12000 7500-11500

19 Ламп /500ватт - 150ватт/ 1ш 300-1500 250-1300

20 Вилка 1ш 800-1000 700-800
21 Разетка 1ш 1500 1300

22 Ил унтраалга /солонгос/ 1ш 1500 1300

23 Далд унтраалга /солонгос/ 1ш 1500 1300

24 Унтраалга /хятад/ 1ш 800 700

25 20ватт мушгиа гэрэл 1ш 1800 1500

26 40ватт мушгиа гэрэл 1ш 2500 2300

27 60ватт мушгиа гэрэл 1ш 3000 2500

28 Орос унтраалга 1ш 800 700

29 Уртасгагч 3м 1ш 3500 3300

30 Уртасгагч 30м - 50м 1ш 35000-50000

31 Өдөөгч 1ш 200 200

32 35000 33000
Агааржуулалтын сэнс 1ш
33 25000 23000

34 500 400
Патрон 1ш
35 800 700

36 Орос разетка 1ш 800 700

37 Метр 5м 2000 1800
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Обой, будаг, эмульс, хөөс, цавуу

1 Цаасан обой /орос/ 1ш 2500 2300

2 Цаасан сайжруулсан обой 1ш 3800 3600

3 Гоёлын обой /орос/ 1ш 6500 6000

4 Хулдаасан обой 1ш 6000 5500

5 Сайжруулсан обой /солонгос/ 1ш 3800 3600

6 Цаасан обой /солонгос/ 1ш 2500-5000 2300-4500

7 Хятад обой 1ш 600-7000 6500

8 Тааран обой 1ш 5500 5000

9 Эмульсддэг обой 1ш 10000 9500

10 Обойн эмжээр /өргөн/ 1ш 3000-3500 3200

11 Обойн эмжээр /нарийн/ 1ш 2500 2200

12 Обойн эмжээр /нарийн/ 2000 1800

13 Момент обойн цавуу 1ш 3000 2800

14 Момент обойн цавуу 300гр 3500 3300

15 Момент обойн цавуу 150гр 2000 1800

16 Хуулга 1м 600 500
17 Будаг /хятад/ 1л 1800 1700

18 14000 13000
Эмульс /Герман/
19 25000 24000

20 Тарган цавуу 1000 950

5500 5000

Хөөс /хятад/ 4500 4000

21 3500 3000

22 Хөөс /герман/ 6000 5500

23 Хөөс /солонгос/ 5500 5000

24 Силикон /солонгос/ 3000 2800

25 Силикон /герман/ 3500 3000

26 Шар цавуу 1000 900

27 Авто замаска 8000-9000 7000-8000

28 Ердийн замаска 1800 1500

29 Шүршдэг будаг /Хятад/ 1ш 1200 1000

30 Шингэлэгч /орос/ 1л 2000 1800

31 Пигмент /солонгос/ 3500 3000

32 Пигмент /хятад/ 500 400

33 Бууны хөөс 4000-6000 3500-5500

34 Лак /орос/ 5500 5000

35 Морилка /орос/ 3500 3000

36 Наалт /цаасан/ 1500-1300 1000

37 тараган цавуу кг 2000-32000 380

38 107 цавуу кг 9800
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ

Цахилгааны утас кабель

1 Цах/утас ППВ 1х1.5 Орос 1м 650 600

2 Цах/утас ППВ 2х2.5 Орос 1м 780 750

3 Цах/утас ППВ 3х1.5 Орос 1м 900 850

4 Цах/утас ППВ 3х2.5 Орос 1м 1200 1150

5 П.УГНП 2х1.5 утас /солонгос/ 1м 650 600

6 П.УГНП 2х2.5 утас 1м 780 700

7 П.УГНП 3х2.5 утас 1м 1800 1700

8 АППВ 2 х 2.5 утас 1м 250 220

9 АППВ 2 х 0.4 утас /орос/ 1м 400 350

10 АППВ 3 х 2.5 утас /орос/ 1м 400 350
11 Цах/утас 2 х 2 /солонгос/ 1м 1300 1100

12 2 х 1.5 /солонгос/ 1м 700 650

13 КГ 2 х 1.5 /солонгос/ 1м 500 450

14 КГ 2 х 4 /солонгос/ 1м 1600 1500

15 КГ 4 х 2.5 /солонгос/ 1м 1700 1600

16 КГ 4 х 4 /солонгос/ 1м 2500 2400

17 КГ 2 х 1.5 /орос/ 1м 1200 1100

18 КГ 2 х 2.5 /орос/ 1м 1500 1400

19 КГ 2 х 4 /орос/ 1м 2200 2000

20 КГ 4 х 2.5 /орос/ 1м 2500 2400

21 КГ 4 х 4 /орос/ 1м 5600 5400

22 КГ 4 х 3 /орос/ 1м 3600 3500
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Төрөл бүрийн багаж, электрод

1 Плита зүсэгч 1ш 45000 43000

2 Харуул 1ш 50000 48000

3 Цохилттой дрилл 1ш 65000 63000

4 Презер /том/ 1ш 55000 50000

5 Презер /жижиг/ 1ш 25000 20000

6 Тастагч 1ш 20000 18000

7 Уран хөрөө 1ш 30.0-50000 53000

8 Тастагч 9180 1ш 90000 85000

9 Дрилл - 6610 1ш 35000 33000

10 Дрилл - 6910 1ш 30000 28000

11 Танкан зүлгүүр 1ш 65000 60000

12 Индүүн зүлгүүр 1ш 40000 38000

13 Суурин таслагч 1ш 80000 78000

14 Дрил PHD 38 /солонгос/ 1ш 100000 90000

15 Хөрөө /солонгос/ 1ш 80000 78000

16 Хөрөө /хятад/ 1ш 65000 60000

17 Уоса хөрөө 1ш 35000 30000

18 Уоса харуул 1ш 40000 38000

19 Уоса Плита зүсэгч 1ш 28000 25000

20 Уоса цохилттой дрилл 1ш 50000 45000

21 Hitachi хөрөө 1ш 30000 28000
22 Уоса гар дрилл 1ш 28000 25000

23 Уоса тастагч 1ш 25000 23000

24 Усны насос /гүний / 1ш 80000 78000

300 250
Төрөл бүрийн ир /орос/ 1ш
25 2000 1800

26 220ваттын мотор 1ш 12000 11000

27 Гар хөрөө /орос/ 1ш 7000-9000 6000-8000

28 Гар хөрөө /хятад/ 1ш 1500-3000 1200-2500

29 Өрөм 6 - 10 1ш 600 200

30 Тавлагч 1500-2500 1000-2000

31 Тавлагчийн хадаас 2500 2300

32 Тавлагчийн буу 2500 1800

33 Дорцов 8 - 12 1000 800

34 Электрод 7500-8000 7000-8000

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ

Плита, хаалга, цоож, лампир

1 Плита 25 х 33 650 600

2 Плита 20 х 30 350 320

3 Плита 30 х 30 700 600

4 Плита 40*40 1500 1300

5 Плита 60 х 60 3500 3200

6 Чулуу 60 х 60 5000 4500

7 Паркетан шал 1.2см 11000 10500

8 Паркетан шал 1.2см 14000 13000

9 Лампир 3800 3500

10 Дүүжин тааз 3500-5500 3300-5300

11 Наадаг дүүжин тааз 6500 6200

12 Плитаны хүрээ 3.3см 1800 1600

13 Плитаны хүрээ 3.0см 1800-2800 1700-2500

14 Плитаны хүрээ 0.2см 1800 1500

15 Модон хаалга 1ш 35000 32000

16 Төмөр хаалга /бүргэд/ 1ш 110000-280000

17 Шалны хүрээ 1 2200 2000

18 Хуулгатай модон хаалга 1ш 45000 42000

19 Цонхны тавцан 1ш 25000 23000
Сантехникийн ган хоолойн үнэ ханш

Ган хоолойн марк төрөл х/н урт Нөттэй үнэ / 1тн / 1 м үнэ

ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС цайрдсан хоолой

ДУ 15х2.65 тн 7.5м 2,200,000.00 2,882.00

ДУ 20х2.65 тн 6м 2,200,000.00 3,619.00

ДУ 25х2.8 тн 5.9м 3,465,000.00 7,726.95

ДУ 32х3.2 тн 6м 2,365,000.00 7,307.85

ДУ 40х3.5 тн 6м 2,904,000.00 11,557.92

ДУ 50х3.5 тн 6м 2,365,000.00 11,541.20

ДУ 65х4.0 тн 6м 2,365,000.00 16,555.00

ДУ 80х4.0 тн 6м 2,365,000.00 19,818.70

ГОСТ 3262-75 / ТУ-14-162-55-99 ст/м-10 цайрдсан хоолой

ф 114х4.0 дууссан тн 6м 2,365,000.00 24,950.75

ф 159х5.0 тн 5.9м 3,465,000.00 65,800.35

ф 133х5.0 тн 5.9м 3,465,000.00 54,677.70

ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС ус ба хий дамжуулах хоолой

ДУ 15х2.8 тн 6м 2,244,000.00 2,872.32

ДУ 20х2.8 тн 6м 2,145,000.00 3,560.70

ДУ 25х3.2 тн 6м 2,145,000.00 5,126.55

ДУ 32х3.2 тн 6м 2,244,000.00 6,933.96

ДУ 40х3.5 тн 6м 2,244,000.00 8,616.96

ДУ 50х3.5 тн 6м 2,145,000.00 10,467.60

ГОСТ 8732-78 ст/м-20 оёдолгүй ган хоолой

ф 32х4.0 дууссан тн 6м 2,530,000.00 6,992.92

ф 38х4.0 дууссан тн 6м 2,530,000.00 8,485.62

ф 57х3.5 тн 6м 2,200,000.00 10,164.00

ф 76х3.5 тн 6м 2,200,000.00 13,772.00

ф 89х4.0 тн 6м 2,200,000.00 18,436.00

ф 108х4.5 тн 6м 2,200,000.00 25,366.00
ф 133х5.0 тн 6м 2,200,000.00 35,310.00

ф 159х5.0 тн 6м 2,200,000.00 43,032.00

ф 219х8.0 тн 8-12м 2,530,000.00 105,323.90

ф 273х8.0 дууссан тн 8-12м 2,530,000.00 134,090.00

ТУ-14-3-460-75 ст/м-20

ф 32х3.5 дууссан тн 6м 3,800,000.00

ф 83х3.5 тн 6м 2,800,000.00 19,656.00

Борлуулагч: "Агь Трейд" ХХК

Утас: 31-88-39, 99113575, Факс: 320239

2009-11-28
Уншсан : 1069
Төмөр бэлдэц материалын үнэ ханш

1 тонны үнэ 1 м-ийн үнэ
Размер Гангийн марк Хэмжээ
/төгрөг/ /төгрөг/

ХАР ТРУБА

ф15мм Q235B 6м 1,260,000.0 1,600.0

ф20мм Q235B 6м 1,260,000.0 2,100.0

ф25мм Q235B 6м 1,260,000.0 3,000.0

ф32мм Q235B 6м 1,260,000.0 3,900.0

ф40мм Q235B 6м 1,260,000.0 4,900.0

ф50мм Q235B 6м 1,290,000.0 6,300.0

ф76мм Q235B 6м 1,290,000.0 8,100.0

ф89мм Q235B 6м 1,290,000.0 10,900.0

ф108мм Q235B 6м 1,320,000.0 14,500.0

ф133мм Q235B 6м 1,320,000.0 17,500.0

ф159мм Q235B 6м 1,320,000.0 22,800.0

ф219мм Q235B 6м 1,320,000.0 41,800.0

ЦАЙРДСАН ТРУБА

ф15мм Q245 6м 1,480,000.0 1,900.0

ф20мм Q245 6м 1,480,000.0 2,460.0

ф25мм Q245 6м 1,480,000.0 3,550.0

ф32мм Q245 6м 1,480,000.0 4,600.0
ф40мм Q245 6м 1,480,000.0 5,700.0

ф50мм Q245 6м 1,480,000.0 7,250.0

ф76мм Q245 6м 1,500,000.0 9,400.0

ф89мм Q245 6м 1,500,000.0 12,600.0

ф108мм Q245 6м 1,500,000.0 16,500.0

ф133мм Q245 6м 1,500,000.0 20,300.0

ф159мм Q245 6м 1,500,000.0 25,800.0

ф219мм Q245 6м 1,500,000.0 47,500.0

ф273мм Q245 6м 1,500,000.0 65,000.0

БУЛАН ТӨМӨР

25х25х3 Q235 6м 1,180,000.0 1,400.0

30х30х2.2 Q235 6м 1,180,000.0 1,880.0

40х40х4 Q235 6м 1,180,000.0 2,900.0

50х50х5 Q235 6м 1,250,000.0 4,700.0

63х63х5 Q235 6м 1,280,000.0 6,150.0

63х63х6 Q235 6м 1,280,000.0 7,250.0

70х70х6 Q235 6м 1,280,000.0 8,300.0

75х75х5 Q235 6м 1,280,000.0 8,800.0

75х75х6 Q235 6м 1,280,000.0 9,350.0

80х80х7 Q335 6м 1,280,000.0 12,100.0

80х80х8 Q235 6м 1,280,000.0 12,800.0

90х90х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 14,500.0

100х100х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 15,800.0

100х100х10 Q235 6м-9м 1,300,000.0 19,200.0

125х125х8 Q235 6м-9м 1,300,000.0 19,200.0

125х125х10 Q235 6м-9м 1,330,000.0 25,800.0

140х140х10 Q235 6м-9м 1,330,000.0 28,500.0

ШВЕЛЛЕР

№5 Q235 6м 1,250,000.0 7,200.0

№6 Q235 6м 1,250,000.0 7,600.0

№8 Q235 6м 1,250,000.0 9,000.0

№10 Q235 6м 1,250,000.0 10,800.0

№12 Q235 6м 1,250,000.0 13,000.0

№14 Q235 6м 1,250,000.0 15,400.0

№16 Q235 6м-9м 1,250,000.0 17,800.0

№18 Q235 6м-9м 1,250,000.0 20,400.0
№20 Q235 6м-9м 1,250,000.0 23,000.0

№22 Q235 6м-9м 1,250,000.0 26,300.0

№25 Q235 6м-9м 1,250,000.0 31,500.0

ЛИСТ

1.2мм Q235 2х1 1,450,000.0 13,700.0

1.5мм Q235 2х1 1,450,000.0 17,000.0

2мм Q235 2х1 1,450,000.0 22,800.0

2мм Q235 2.5х1.25 1,450,000.0 22,800.0

2.5мм Q235 3х1.1 1,450,000.0 28,500.0

3мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 33,500.0

4мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 44,500.0

5мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 55,800.0

6мм Q235 1.5х6 1,420,000.0 67,000.0

8мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 9,000.0

10мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 111,500.0

12мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 133,800.0

14мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 156,000.0

16мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 178,000.0

18мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 200,500.0

20мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 223,000.0

25мм Q235 1.5х6, 1.5х8 1,420,000.0 278,000.0

3мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 33,500.0

4мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 44,500.0

5мм хээтэй Q235 1.5х6 1,420,000.0 55,800.0

КРУГ-А1

ф6.5мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф8мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф10мм Q235JM боодол 1,400,000.0

ф12мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф14мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф16мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф18мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф20мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф22мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф25мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0
ф28мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф30мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф32мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф34мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф40мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф45мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф50мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф60мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф70мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф80мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф90мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф100мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф120мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

ф140мм Q235JM 6м-9м 1,340,000.0

АРМАТУР

ф10мм Q235 9м 920,000.0

ф12мм Q235 9м 920,000.0

ф14мм Q235 9м 920,000.0

ф16мм Q235 9м 920,000.0

ф18мм Q235 9м 920,000.0

ф20мм Q235 9м 920,000.0

ф25мм Q235 9м 920,000.0

ф28мм Q235 9м 920,000.0

ф32мм Q235 9м 920,000.0

ПОЛОСА

20х2мм Q235 6м 1,370,000.0 400.0

20х3мм Q235 6м 1,370,000.0 600.0

20х5мм Q235 6м 1,370,000.0 1,000.0

30х3мм Q235 6м 1,320,000.0 1,100.0

40х4мм Q235 6м 1,320,000.0 1,620.0

50х5мм Q235 6м 1,320,000.0 2,580.0

60х6мм Q235 6м 1,320,000.0 3,700.0

80х6мм Q235 6м 1,320,000.0 5,000.0

80х8мм Q235 6м 1,320,000.0 6,600.0

100х8мм Q235 6м 1,320,000.0 8,300.0

100х10мм Q235 6м 1,320,000.0 10,400.0
ХАШААНЫ БЭЛДЭЦ ХӨНДИЙ КВАДРАТ

15х15 Q215 6м 1,000.0

20х10 Q215 6м 1,200.0

20х20 Q215 6м 1,500.0

20х30 Q315 6м 2,300.0

25х25 Q215 6м 1,850.0

30х30 Q215 6м 2,150.0

40х40 Q215 6м 3,300.0

40х20 Q215 6м 2,700.0

40х60 Q315 6м 5,900.0

50х50 Q215 6м 4,900.0

50х30 Q215 6м 4,000.0

50х25 Q215 6м 3,500.0

60х60 Q215 6м 6,150.0

60х30 Q215 6м 4,900.0

60х80 7,500.0

80х80 Q215 6м 8,200.0

80х40 Q215 6м 6,750.0

100х100 Q215 6м 10,000.0

100х50 Q215 6м 8,200.0

ДВУХТАВР

10 Q245 9м 1,400,000.0 17200

12 Q245 9м 1,400,000.0 17850

14 Q245 9м 1,400,000.0 19200

16 Q245 9м 1,400,000.0 23000

18 Q245 9м 1,400,000.0 27500

20 Q245 9м 1,400,000.0 31400

22 Q245 9м 1,400,000.0 37000

25 Q245 9м 1,400,000.0 42500

30 Q245 9м 1,400,000.0 74000

Төмөрт транс ХХК

2009-11-24
Уншсан : 679
Хөөсөнцөрийн үнэ ханш

Шатдаггүй хөөсөнцөр хавтангийн үнэ /үйлдвэрийн үнэ/

Хэмжээ /1м3 - 3см 4см 4.5см 5см 7см 8см 10см 12см 15см
2м х 1м х 1кг-1м3
0.53м 16ш 12ш 11ш 10ш 7ш 6ш 5ш 4ш 3ш

31000 8-9 кг 1940 2580 2810 3100 4430 5860 6200 7750 9300

41000 12-13 кг 2560 3420 3720 4100 5860 6830 8200 10250 12300

51000 15-16 кг 3190 4250 4640 5100 7280 5800 10200 12750 15300

61000 18-20 кг 3810 5080 5550 6100 8710 10200 12200 15250 18300

71000 21-22 кг 4440 5920 6450 7100 10140 11830 14200 17550 21300

81000 24-25 кг 5060 6750 7360 8100 11570 13500 16200 20250 24300

91000 26-27 кг 5690 7580 8270 9100 13000 15170 18200 22750 27300

101000 29-30 кг 6310 8420 9180 10100 14430 16800 20200 25250 30300

121000 33-34 кг 7560 10080 11000 12100 17290 20170 24200 30250 36300

131000 38-39 кг 8190 10920 11910 13100 18710 21830 26200 32750 39300

141000 41-42 кг 8810 11750 12820 14100 20140 23500 28200 35250 42300

Энгийн хөөсөнцөр хавтангийн үнэ /Полистрол/

Хэмжээ / 1м3 - 3см 4см 4.5см 5см 7см 8см 10см 12см 15см
2м х 1м х 1кг-1м3
0.53м 16ш 12ш 11ш 10ш 7ш 6ш 5ш 4ш 3ш

20000 5 кг 1250 1660 1820 2000 2860 3330 4000 5000 6000

22000 6 кг 1380 1830 2000 2200 3140 3670 4400 5500 6600

27000 8 кг 1690 2250 2450 2700 3860 4500 5400 6750 8100
32000 9-10 кг 2000 2670 2910 3200 4570 5330 6400 8000 9600

37000 11-12 кг 2310 3090 3360 3700 5290 6170 7400 9250 11100

42000 13-14 кг 2620 3500 3820 4200 6000 7000 8400 10500 12600

47000 15-16 кг 2940 3920 4270 4700 6710 7830 9400 11750 14100

53000 17-18 кг 3310 4420 4820 5300 7570 8830 10600 13250 15900

63000 20-21 кг 3940 5250 5730 6300 9000 10500 12600 15750 18900

77000 22-23 кг 4810 6420 7000 7700 11000 12830 15400 19250 23100

87000 25-26 кг 5440 7250 7910 8700 12430 14500 17400 24750 26100

97000 27-28 кг 6060 8080 8820 9700 13860 16170 19400 27250 29100

116000 30-33 кг 7250 9670 10550 11600 16570 19330 23200 29000 29580

126000 35-38 кг 7880 10500 11450 12600 18000 21000 25200 31500 37800

136500 40-42 кг 8530 11380 12410 13650 19500 22750 27300 34130 40500

2009-10-29
Уншсан : 643
Сантехникийн ган хоолойн үнэ ханш

2009-10-29
Уншсан : 956
Бетон эдлэл, бетон зуурмагийн үнэ ханш

Хэмжих Нэг бүрийн Хэмжээ
Бүтээгдэхүүний нэр Жин
нэгж үнэ Урт Өргөн Өндөр

1 Хучилтын ХНХ 63-12 ш 314000 2.2 тн 6260 1190 220
нүхтэй хавтан
2 ХНХ 63-08 ш 225000 1.5 тн 6200 790 220

3 ХНХ 59-12 ш 257000 2.1 тн 5860 1190 220

4 ХНХ 59-08 ш 166000 1.4 тн 5860 790 220

5 ХНХ 53-12 ш 236000 1.8 тн 5260 1190 220

6 ХНХ 53-08 ш 167000 1.3 тн 5260 790 220
7 ХНХ 47-12 ш 188000 1.6 тн 4860 1190 220

8 ХНХ 47-08 ш 134000 1.2 тн 4660 790 220

9 ХНХ 29-12 ш 110000 1.0 тн 2860 1180 220

10 ГХНУХ 63-12 ш 189000 1.9 тн 6250 1180 185

11 ГХНУХ 63-08 ш 157000 1.2 тн 6260 780 185

12 ГХНУХ 69-12 ш 183000 1.7 тн 5860 1180 185

13 ГХНУХ 69-08 ш 162000 1.1 тн 6860 780 185

14 ГХНУХ 29-12 ш 100000 0.8 тн 2860 1190 185

15 ХБХ-1 ш 110000 1.0 тн 2500 3000

16 Хашаа Суурь ХБХ-2 ш 182000 1.65 тн 4000 2600

17 ХБС ш 60000 1.0 тн 1200 800 600

Хавиргат
18 ХХ 60-15 ш 183000 1.7 тн 6000 1500 300
хавтан

19 ЗХГН -4 ш 20000 0.4 тн 760 400 580

20 Добор ЗХГН -5 ш 24000 0.58 тн 760 500 580

21 ЗХГН -6 ш 26000 0.69 тн 760 600 580

22 ЭХГ-4 ш 69000 1.31 тн 2380 400 580

23 Суурийн Блок ЭХГ-5 ш 7200 1.64 тн 2380 500 580

24 ЭХГ-6 ш 85000 1.96 тн 2380 600 580

25 СГ -8 ш 77000 1.4 тн 2380 800 300

26 СГ -10 ш 88000 1.5 тн 2380 1000 300
Суурийн
27 СГ -12 ш 105000 1.75 тн 2380 1260 300
гулдмай
28 СГ -14 ш 116000 2.1 тн 2380 1400 300

29 СГ -16 ш 132000 2.47 тн 2380 1500 300

30 Товарын арматур кг 2600

31 390-240-190 ш 1700 0.03 тн 390 240 190

32 Ханын Блок 390-190-190 ш 1100 0.019 тн 390 190 190

33 390-90-190 ш 700 0.01 тн 390 90 190

34 Дам нуруу 2НДН L=12 т ш -

35 ШХ 4.5 ш 124000
Шонгийн хөл
36 ШХ 60 ш -

37 Замын хашлага ЗХ 1 10*25 ш 10000 0.09 тн 750 160 320

Бетон зуурмагийн үнэ ханш
Марк Зуурмагийн үнэ /1м3/

1 БМ 100 65000

2 БМ 160 90000

3 БМ 200 93000

4 БМ 260 97500

5 БМ 300 102600

6 БМ 360 108000

7 БМ 400 118000

2009-10-29
Уншсан : 2762
Барилгын материалын үнэ ханш

Гурвалжин захын барилгын материалын үнэ ханш

Хэмжих
Нэр төрөл Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ
нэгж

Элс, цемент, тоосго

1 Хятад цемент 4.25 1тн 112000 110000

2 Эрэл цемент 4.25 1тн 115000 112000

3 Эрэл цемент 4.50 50кг 7250 7250

4 Хөтөл цемент 4.00 50кг 7250 7250

5 Элс 1шуудай 1000 800

6 Элс 1портер 35000 35000

7 Хана материал/тоосго/ 1ш 130

8 Хятад тоосго 80 1ш 155 150

9 Хятад тоосго 108 1ш 160 150

Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Модны захад зарагдаж буй модон материал

1 Нарсан палк 4м х 15см х 15см 1ш 15000 15000

2 Хар модон палк 1ш 19000 18500

3 Нарсан банз 5см 1 куб 110000 105000

4 Нарсан банз 3см 1 куб 110000 105000

5 Прүс 5 х 5см /9ширхэг/ 1боодол 11000 10000

6 Прүс 5 х 7см /6ширхэг/ 1боодол 11000 10000
7 Банз /богино/ 2см /20ш/ 1м3 85000 83000

8 Банз /богино/ 3см /20ш/ 1м3 95000 93000

9 Нарсан Палк 1ш 14000 12000
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Хадаас, шрүп

1 600 600
Шрүп 1 хайрцаг
2 2500 2000

3 Бетоны хадаас 1 хайрцаг 2000 1800

4 Тавлагчийн хадаас 1 хайрцаг 2500 2200

5 100 80
Тэлэгчтэй боолт 1ш
6 500 400

7 Дээврийн шрүпийн хадаас 1 хайрцаг 12000 11500

8 3500 3000
Тэлэгчтэй шрүп боодол
9 3700 3500

10 20 10
Төрөл бүрийн шайб 1ш
11 100 80

12 Хадаас 20 - 40 1 кг 2500 2000

Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Төрөл бүрийн хавтан,тусгаарлагч, цавуу, хар цаас

1 Өнгөт аргелит 0.5мм 1ш 8000 7500

2 Өнгөт аргелит 0.3мм 1ш 7500 7000

3 Өнгөгүй аргелит 0.5мм 1ш 5500 5000

4 Өнгөгүй аргелит 0.3мм 1ш 4500 4000

5 Азбест хавтан 1ш 5000 4800

6 Өнгөт ДСП 1ш 24000 23000

7 Өнгөгүй ДСП 1.5мм 1ш 12000 11000

8 Өнгөгүй ДСП 1.2мм 1ш 7000 6500

9 Бага шахалттай ДСП 1.5мм 1ш 7000 6500

10 Шилэн хөвөн 1ш 21000 20000

11 Лампир 1ш 3800 3500

12 Замаск 25кг 4500 4300

13 Замаск 30кг 5500 5300

14 хар цаас 1ш 5000-7000 4800-6800
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ
Сангийн материал

1 Изгон 15 1ш 500 400

2 Изгон 20-50 1ш 600-2500 500-2000

3 Хаалт 50 1ш 25000 20000

4 Хаалт 80 1ш 45000 40000

5 Хаалт 100 1ш 50000 45000

6 Хаалт 150 1ш 18000-300000

7 Винтель - Ф 15 1ш 3000 2500

8 Винтель - Ф 20 1ш 2000-3500

9 Винтель - Ф 25 1ш 3000-6000

10 Винтель - Ф 32 1ш 5000-10000

11 Винтель - Ф 40 1ш 8000-15000

12 Винтель - Ф 50 1ш 10000-22000

13 Сангийн лент /том/ 1ш 1000-3000

14 Сангийн лент /жижиг/ 1ш 300

15 Отвод - Ф 15 1ш 600 500

16 Отвод - Ф 20 1ш 700 600

17 Отвод - Ф 50-219 1ш 2000-23000 1800-22000
Хэмжих Нэгжийн
Нэр төрөл Бөөний үнэ
нэгж үнэ

Бүх төрлийн цоож

1 Бүргэд хаалганы цоож 5ш 21,000 105,000

2 Цоожны гол/ бүргэд/ 1ш 6000-10000 5000-8000

3 Далд цоож/ орос/ 5ш 13,000 65,000

4 Далд цоож 6,500 27,500

5 Зүүдэг цоож 500-17000

6 Бүргэд автомат цоож 10,000 7,500

7 Бариултай цоож 1ш 800-2800 8.0-28.0

8 Бүх төрлийн ручиктэй цоож 1ш 5000-45000

9 Гражны цоож 1ш 33,000 30,000

10 хөнгөн цагаан цоож 1ш 2500-4500 2000-4000

11 Хаалганы татуурга/гидр/ 1ш 11000-15000

12 Хашааны гинж 1ш 1,500 1,300

13 Төмөр шкафны цоож 1ш 1000-1500 900-1300

14 Гүйдэг хаалганы цоож 1ш 6,500 6,000
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ
Гэрэл, абажур, чийдэн, унтраалга
1 Өдрийн гэрэл /хятад/ 1ш 1200 1000

2 Өдрийн гэрэл /солонгос/ 1ш 1500 1400

3 Солонгос мэдрэгчтэй гэрэл 1ш 15000 14000

4 Ширээний гэрэл 1ш 2500 2000

5 Ванны гэрэл 1ш 3500-8000 3000-7000

6 500 ламп /хятад/ 1ш 1500 1200

7 500 ламп /орос/ 1ш 2500 2100

8 1ш 800 600
Сүүн гэрэл
9 3000 2500

10 1000 кварц гэрэл /орос/ 1ш 5000 4000

11 1000 кварц гэрэл /хятад/ 1ш 4000-6000 3500-5500

12 500 кварц гэрэл 1ш 4000 3800

13 300ваттын гэрэл 1ш 500 300

14 Өнгийн ламп 1ш 2000 1800

15 Хуруун ламп 1ш 350 250

16 4000-40000
Абажур /хятад/ 1ш
17 45000-80000

18 Прожектор /хятад/ 1ш 8000-12000 7500-11500

19 Ламп /500ватт - 150ватт/ 1ш 300-1500 250-1300

20 Вилка 1ш 800-1000 700-800

21 Разетка 1ш 1500 1300

22 Ил унтраалга /солонгос/ 1ш 1500 1300

23 Далд унтраалга /солонгос/ 1ш 1500 1300

24 Унтраалга /хятад/ 1ш 800 700

25 20ватт мушгиа гэрэл 1ш 1800 1500

26 40ватт мушгиа гэрэл 1ш 2500 2300

27 60ватт мушгиа гэрэл 1ш 3000 2500

28 Орос унтраалга 1ш 800 700

29 Уртасгагч 3м 1ш 3500 3300

30 Уртасгагч 30м - 50м 1ш 35000-50000

31 Өдөөгч 1ш 200 200

32 35000 33000
Агааржуулалтын сэнс 1ш
33 25000 23000

34 500 400
Патрон 1ш
35 800 700

36 Орос разетка 1ш 800 700
37 Метр 5м 2000 1800
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Обой, будаг, эмульс, хөөс, цавуу

1 Цаасан обой /орос/ 1ш 2500 2300

2 Цаасан сайжруулсан обой 1ш 3800 3600

3 Гоёлын обой /орос/ 1ш 6500 6000

4 Хулдаасан обой 1ш 6000 5500

5 Сайжруулсан обой /солонгос/ 1ш 3800 3600

6 Цаасан обой /солонгос/ 1ш 2500-5000 2300-4500

7 Хятад обой 1ш 600-7000 6500

8 Тааран обой 1ш 5500 5000

9 Эмульсддэг обой 1ш 10000 9500

10 Обойн эмжээр /өргөн/ 1ш 3000-3500 3200

11 Обойн эмжээр /нарийн/ 1ш 2500 2200

12 Обойн эмжээр /нарийн/ 2000 1800

13 Момент обойн цавуу 1ш 3000 2800

14 Момент обойн цавуу 300гр 3500 3300

15 Момент обойн цавуу 150гр 2000 1800

16 Хуулга 1м 600 500

17 Будаг /хятад/ 1л 1800 1700

18 14000 13000
Эмульс /Герман/
19 25000 24000

20 Тарган цавуу 1000 950

5500 5000

Хөөс /хятад/ 4500 4000

21 3500 3000

22 Хөөс /герман/ 6000 5500

23 Хөөс /солонгос/ 5500 5000

24 Силикон /солонгос/ 3000 2800

25 Силикон /герман/ 3500 3000

26 Шар цавуу 1000 900

27 Авто замаска 8000-9000 7000-8000

28 Ердийн замаска 1800 1500

29 Шүршдэг будаг /Хятад/ 1ш 1200 1000

30 Шингэлэгч /орос/ 1л 2000 1800
31 Пигмент /солонгос/ 3500 3000

32 Пигмент /хятад/ 500 400

33 Бууны хөөс 4000-6000 3500-5500

34 Лак /орос/ 5500 5000

35 Морилка /орос/ 3500 3000

36 Наалт /цаасан/ 1500-1300 1000

37 тараган цавуу кг 2000-32000 380

38 107 цавуу кг 9800
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ

Цахилгааны утас кабель

1 Цах/утас ППВ 1х1.5 Орос 1м 650 600

2 Цах/утас ППВ 2х2.5 Орос 1м 780 750

3 Цах/утас ППВ 3х1.5 Орос 1м 900 850

4 Цах/утас ППВ 3х2.5 Орос 1м 1200 1150

5 П.УГНП 2х1.5 утас /солонгос/ 1м 650 600

6 П.УГНП 2х2.5 утас 1м 780 700

7 П.УГНП 3х2.5 утас 1м 1800 1700

8 АППВ 2 х 2.5 утас 1м 250 220

9 АППВ 2 х 0.4 утас /орос/ 1м 400 350

10 АППВ 3 х 2.5 утас /орос/ 1м 400 350

11 Цах/утас 2 х 2 /солонгос/ 1м 1300 1100

12 2 х 1.5 /солонгос/ 1м 700 650

13 КГ 2 х 1.5 /солонгос/ 1м 500 450

14 КГ 2 х 4 /солонгос/ 1м 1600 1500

15 КГ 4 х 2.5 /солонгос/ 1м 1700 1600

16 КГ 4 х 4 /солонгос/ 1м 2500 2400

17 КГ 2 х 1.5 /орос/ 1м 1200 1100

18 КГ 2 х 2.5 /орос/ 1м 1500 1400

19 КГ 2 х 4 /орос/ 1м 2200 2000

20 КГ 4 х 2.5 /орос/ 1м 2500 2400

21 КГ 4 х 4 /орос/ 1м 5600 5400

22 КГ 4 х 3 /орос/ 1м 3600 3500
Нэгжийн
Нэр төрөл Хэмжих нэгж Бөөний үнэ
үнэ

Төрөл бүрийн багаж, электрод

1 Плита зүсэгч 1ш 45000 43000
2 Харуул 1ш 50000 48000

3 Цохилттой дрилл 1ш 65000 63000

4 Презер /том/ 1ш 55000 50000

5 Презер /жижиг/ 1ш 25000 20000

6 Тастагч 1ш 20000 18000

7 Уран хөрөө 1ш 30.0-50000 53000

8 Тастагч 9180 1ш 90000 85000

9 Дрилл - 6610 1ш 35000 33000

10 Дрилл - 6910 1ш 30000 28000

11 Танкан зүлгүүр 1ш 65000 60000

12 Индүүн зүлгүүр 1ш 40000 38000

13 Суурин таслагч 1ш 80000 78000

14 Дрил PHD 38 /солонгос/ 1ш 100000 90000

15 Хөрөө /солонгос/ 1ш 80000 78000

16 Хөрөө /хятад/ 1ш 65000 60000

17 Уоса хөрөө 1ш 35000 30000

18 Уоса харуул 1ш 40000 38000

19 Уоса Плита зүсэгч 1ш 28000 25000

20 Уоса цохилттой дрилл 1ш 50000 45000

21 Hitachi хөрөө 1ш 30000 28000

22 Уоса гар дрилл 1ш 28000 25000

23 Уоса тастагч 1ш 25000 23000

24 Усны насос /гүний / 1ш 80000 78000

300 250
Төрөл бүрийн ир /орос/ 1ш
25 2000 1800

26 220ваттын мотор 1ш 12000 11000

27 Гар хөрөө /орос/ 1ш 7000-9000 6000-8000

28 Гар хөрөө /хятад/ 1ш 1500-3000 1200-2500

29 Өрөм 6 - 10 1ш 600 200

30 Тавлагч 1500-2500 1000-2000

31 Тавлагчийн хадаас 2500 2300

32 Тавлагчийн буу 2500 1800

33 Дорцов 8 - 12 1000 800

34 Электрод 7500-8000 7000-8000

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Бөөний үнэ
Плита, хаалга, цоож, лампир

1 Плита 25 х 33 650 600

2 Плита 20 х 30 350 320

3 Плита 30 х 30 700 600

4 Плита 40*40 1500 1300

5 Плита 60 х 60 3500 3200

6 Чулуу 60 х 60 5000 4500

7 Паркетан шал 1.2см 11000 10500

8 Паркетан шал 1.2см 14000 13000

9 Лампир 3800 3500

10 Дүүжин тааз 3500-5500 3300-5300

11 Наадаг дүүжин тааз 6500 6200

12 Плитаны хүрээ 3.3см 1800 1600

13 Плитаны хүрээ 3.0см 1800-2800 1700-2500

14 Плитаны хүрээ 0.2см 1800 1500

15 Модон хаалга 1ш 35000 32000

16 Төмөр хаалга /бүргэд/ 1ш 110000-280000

17 Шалны хүрээ 1 2200 2000

18 Хуулгатай модон хаалга 1ш 45000 42000

19 Цонхны тавцан 1ш 25000 23000