You are on page 1of 2

PELAN OPERASI PEKA KIMIA

Nama Program : Pentaksiran Kerja Amali , PEKA
Matlamat : Meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran
Objektif : Menguasai kemahiran saintifik
Memperkukuhkan teori dan konsep kimia
Memupuk amalan sikap saintifk dan nilai murni
Tempoh : 2 tahun (Tingkatan 4 dan tingkatan 5)
Sasaran : Tingkatan 4 dan 5
Kos : RM 1.00 per individu.

Langkah Proses Kerja Tanggung jawab Tempoh Status/ Pelan
Kontigensi
1. Penataran 1 Ketua Unit Januari Mesyuarat
• Mesyuarat pendedahan Ketua Panitia Edaran Maklumat
kepada pihak terlibat tentang
PEKA
1.1 Ucapan Pengetua
1.2 Pembentukan Jawatan kuasa
1.3 Penerangan maklumat PEKA
SAINS
1.4 Merancang aliran kerja PEKA
2. Mesyuarat Jawatan Kuasa Ketua Panitia Januari Mesyuarat
2.1 Ucapan Pengetua Agihan tugas
2.2 Merancang aliran kerja PEKA
Kimia
2.3 Agihan tugas guru
3. Taklimat Kepada Pelajar Guru Subjek Februari Taklimat dibuat di
dalam kelas oleh
guru subjek
4. Pelaksanaan Program Guru Subjek Feb-Jun Penghantaran
4.1 Menjalankan amali (Ting 5) Laporan Amali
4.2 Penghantaran Laporan amali
4.3 Penilaian PEKA Feb – Sept Melengkapkan
( Ting 4) borang BSI

5. Penyelarasan Ketua Panitia Mei Melengkapkan
5.1 Peringkat sekolah borang sisihan

6. Pemantauan
6.1 Pemantauan dari pentaksir Pentaksir Jun Melengkapkan
kawasan kawasan borang pemantauan

7. Pemberian markah
7.1 Pengisian borang gred induk Guru Subjek Julai Melengkapkan
7.2 Pemberitahuan markah kepada borang BGI
pelajar
7.3 Pemberian markah kepada S/ U Ketua Panitia Ogos
Peperiksaan SPM
8. Penyediaan Sijil Ketua Panitia September Sijil disediakan dan
ditandatangani dari
Pengetua
9. Post mortem Katua Panitia Oktober Menyediakan
laporan dan post
moterm

Disediakan oleh,

………………………………..
(PN MAZNAH MOHAMED)
Ketua Panitia Kimia