Evo kako izgleda kada u pola noći .DOC koristiš za prepravljenje pretrage.

:-) Probaj ovo da upotrebiš za pretragu poslova. Ako te mrzi, samo skoči na www.sviposlovi.com.

Hajde usput da dam i jednu korisnu priču nezaposlenima…

Način prijavljivanja nezaposlenih NZS-u
Ako niste uspeli da nađete posao, a želite da uživate prava koja vam država nudi kao nezaposlenim licima, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Lakše je reći, nego učiniti, zar ne? Jeste. Za one koji se pitaju šta je potrebno poneti kao oružje u ovoj borbi, prilažem spisak osnovnih namirnica za službenike koji će vas dočekati: 1. lična karta, 2. radna knjižica, 3. dokazi o stručnoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original: diplomu završnog ispita, svedočanstvo završne godine, uverenje o stručnoj osposobljenosti i posebnim znanjima, nostrifikovane diplome), 4. uverenje o imovinskom stanju (možda), 5. fotografija veličine 3 x 4 cm, 6. akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu). Ostaje pitanje kako naći odgovarajuću zgradu. U Beogradu ih ima više. E, tu počinju muke. Telefon u šake, pozovi 3307900 i utoni u zaborav…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful