1.

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAK PERGERAKAN ASAS -ELEKTIF- Syaza Yasmin Fatin Adila Nor Rohaizah Nor Izzati 2. Pengurusan dan Kawalan Pelajar Pantau kanak-kanak agar tidak bergurau dan berlari bagi menghindari kemalangan dan kecederaan Pastikan kanak-kanak bersopan santun dan menghormati guru Terdapat peti kecemasan yang lengkap
o

Keluasan tempat yang bersesuaian dengan bilangan kanak-kanak

3. Persekitan permainan yang bersesuaian dengan keadaaan Permainan yang memotivasikan pelajar Pastikan kanak-kanak berdisiplin Memberi arahan yang mudah difahami oleh pelajar Permainan yang menarik minat pelajar 4. Keselamatan Peralatan o Alatan yang digunakan mesti lengkap. o Peralatan tidak berkarat o Bilangan alatan yang cukup o Kedudukan peralatan perlu bersesuaian dengan aktiviti. o Mempunyai ciri-ciri keselamatan dan ketahanan yang tinggi o Selamat digunakan. o berfungsi dengan baik. o Peralatan yang digunakan tidak tajam. o Ringan dan mudah dibawa. o Lembut dan tidak mendatangkan bahaya 5. Keselamatan Kawasan o Kawasan permainan mesti selamat o Padang bersih dan tidak terdapat rumput yang tajam o Permukaan tapak permainan yang sesuai untuk kanak-kanak o Keadaan cuaca atau tempat bermain yang tidak terlalu panas atau hujan o sesuai dengan jenis permainan yang hendak dijalankan. o Permukaan tapak permainan tidak licin o Jauh dari kawasan bahaya o Lapang/luas 6. Keselamatan Pelajar o Murid dikecualikan drpd mengambil mengikuti permainan jika :o mengidap penyakit kronik dan tidak sesuai mengikut aktiviti o Murid yang tidak sihat tidak digalakkan mengikuti aktiviti
o o o o o

Murid perlu melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum permainan dilaksanakan. o Murid perlu memakai pakaian yang bersesuaian (Pendidikan Jasmani) dengan permainan o Pengawasan guru diutamakan semasa permainan dilaksanakan. o Murid perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas permainan dilaksanakan. 7. Pengelolaan Permainan o Persediaan Awal  Senaraikan jenis alat permainan  fungsi untuk perkembangan motor kasar  Senaraikan jenis aktiviti yang boleh dijalankan o Pengenalan  Terdapat objektif dan matlamat permainan  Senaraikan masa, tempat, tarikh dan kumpulan sasaran o Penerangan dan Demonstrasi  Menghuraikan mengenai permainan  Menunjukkan cara permainan dijalankan 8. o Pelaksanaan Prosedur Permainan  Cara-cara bermain dan menjalankan permainan o Kefahaman dan Keyakinan  Huraian yang memberi kefahaman yang baik kepada pelajar o Kemahiran dan Kebijaksanaan  Melibatkan kemahiran dan kecekapan berfikir o Menyeronokkan  Menarik dan tidak membosankan o Tindak balas dan respons peserta  ada kerjasama dan penglibatan dalam permainan o Penyampaian  Penerangan permainan yang mudah difahami o Idea dan Kreativiti  Menarik dan merupakan sesuatu yang baru 9. Rujukan o Zainun Ishak. (2006). Panduan Kesihatan dan Keselamatan Kanakkanak . Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd o http://ratuhati.com/index.php/Artikel/Segmen/Kesihatan-Anak
o

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful