WAT ALS ER GEEN

informatiespecialisten
MEER ZIJN?

, &+$ ()* &'( "' $%& ).* # !" -$

( ! %& #$ " "

$ *&+ '()

( *&' . $) ,(-

,( +$ & )* '( ( %&"' .*& "#$ -$) !

Taskforce Arbeidscommunicatie InformatieSpecialisten

Hoewel we leven in de informatiesamenleving valt de aanwas van nieuwe informatie-specialisten tegen. Hoe stop je die tendens?

MAAK LAWAAI!
Hoewel we leven in de informatie/mediasamenleving loopt de aanwas van nieuwe informatiespecialisten al jaren terug. Een tendens die, als die zo doorzet, veroorzaakt dat op korte termijn de vele vacatures voor Informatiespecialist niet meer vervuld kunnen worden. Plekken waar informatiespecialisten zouden moeten zitten, worden dan wellicht opgevuld met meer technische mensen of zelfs vervangen door de techniek. Gelukkig hoor je op diverse bijeenkomsten en congressen van informatiespecialisten steeds vaker het geluid dat we meer van ons moeten laten horen. Dat we ons vakgebied bekend moeten maken door het te laten zien. De TACIS (Taskforce Arbeidscommunicatie InformatieSpecialisten) heeft op grond van een onderzoek naar de oorzaak van lage aanwas van informatiespecialisten, besloten lawaai te gaan maken. Collectief. Dat wil zeggen: zowel onderwijs (MBO, HBO, WO) als werkgevers slaan de handen ineen om een kwalitatieve reclamecampagne op te zetten. Deze folder sturen we omdat er plannen zijn en wie erachter zitten. Maar bovenal zoeken we meedenkers: mensen die zich achter ons initiatief scharen om het beroep informatiespecialist op de kaart te zetten. Lawaai maken!

WAAROM AANDACHT VOOR INFORMATIESPECIALISTEN
Scholieren en hun beïnvloeders (decanen, ouders) kennen de opleidingen tot informatiespecialist niet en kunnen zich nauwelijks een beeld vormen bij het beroep informatiespecialist. Door de actie maken we dit in één klap helder Scholieren en hun beïnvloeders zien vaak alleen de voorkant van systemen, terwijl een informatiespecialist vaak de voorkant en de achterkant zo ontwerpt dat de gebruiker er makkelijk mee overweg kan. De informatiespecialist prijst zichzelf uit beeld. Opleidingen en werkveld pakken tot nu toe het aanwasprobleem van nieuwe informatiespecialisten niet samen aan. TACIS wil daar verandering in aanbrengen.

TACIS
Trudy Bults, namens ROC van Twente Peter Evers, voorzitter Stichting Vogin Babette Egges-Huijsmans, namens een werkgever (ProBiblio) Tineke IJtsma, bestuurslid Platform Informatie Management Ondernemingen (PIM) Peter de Jong, voorzitter NVBA, voorzitter Adviesraad IDV Ecabo en secr vd sticht. Vogin Julie Köler, V&W, namens de ministeries (overheid) Klaas Jan Mollema, Haagse Hogeschool, Opleiding IDM Erwin la Roi, namens een werkgever (Hatch Search Talent) Henriette Verbaarsschott, ECABO Kees Westerkamp, voorzitter Landelijk Overleg IDM Opleidingen, Hanzehogeschool Groningen, opl IDM en opl Communicatiesystemen

DE ACTIE
In het eerste halfjaar van 2010 wordt er hard gewerkt aan twee zaken die onderdeel uitmaken van de landelijke reclamecampagne voor informatiespecialisten. De totale campagne is bedacht en wordt uitgevoerd i.s.m. arbeidscommunicatiebureau COUnlimited te Amsterdam. De campagne bestaat uit: 1) Een website over het beroep informatiespecialist waarop zowel het werkveld als de diverse opleidingen tot informatiespecialist aan bod komen. Deze website laat zien hoe dynamisch en actueel het beroep is. De website straalt de noodzaak uit en geeft een duidelijk beeld van de diverse opleidingen. Rechts van deze tekst staat de eerste versie van de vormgeving. 2) Eind februari begin maart 2010 wordt een landelijke actiedag gehouden waarop we het beroep informatiespecialist onder de aandacht brengen van de media. Hoe we dit gaan doen, laten we in deze folder nog in het midden, maar TACIS is er van overtuigt dat het spectaculair wordt en de media gaat halen Een campagne kost natuurlijk geld. Daarom vragen we zowel de opleidingen als het werkveld financiëel bij te dragen aan de campagne. De organisaties worden vermeld in de footer van de website (zie voorbeeld)

URGENTIE
De urgentie is hoog. Zeer hoog. Vacatures blijven binnenkomen en de in/uitstroom van de opleidingen tot informatiespecialist blijft laag. Het vakgebied blijft vaag voor de eindgebruiker van informatie. Binnen TACIS zien we dat dit een gemeenschappelijk probleem is van zowel de opleidingen als het werkveld.

CONTACT TACIS

Klaas Jan Mollema 06-25497899 Peter Evers 06-50213959 Kees Westerkamp 06-23241765