You are on page 1of 9

NAGYMAMA AJÁNDÉKBA

forgatókönyv Grecsó Krisztián azonos c. novellája nyomán
készítette: Pucz Dani

ILLYÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ AKADÉMIA
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAK
DRAMATURGIA
TANÁR: MAGYAR FRUZSINA
2015. JANUÁR

ZÁRT BELSŐ, RENDELŐINTÉZET VÁRÓHELYISÉG:

Bácsi az orvosi rendelő váróhelyiségében ül, behívásra vár. A hideg rázza, meg
van hűlve, nagyon remeg, maga elé bámul. Az orvos a zárt ajtón keresztül,
hangosan kiüvöltve hívja be magához.
DOKTOR:
Lajos, maga következik!
Bácsi lassan feláll, kinyitja az ajtót, és bemegy.

BÁCSI:
Jónapot kívánok!

DOKTOR:
Üljön csak le ide, mi a panasza?

BÁCSI:
Csak egy kis orvosság kéne meghűlésre

DOKTOR:
És hogy fázott meg?

BÁCSI:
Fát vágtam.

2

Bácsi nagyot köhög.

DOKTOR:
A maga korában?

Doktor ekkor elővesz egy spatulát, mutatja a bácsinak, hogy nyissa nagyra
száját

BÁCSI:
Hát muszáj voltam.

DOKTOR:
De mégis, ebben az ítéletidőben?

BÁCSI:
Nyugodjon meg, bentről csináltam mindent.
Bácsi nagyon büszkén kihúzza magát, és veregeti a mellkasát, az orvos
értetlenkedik
DOKTOR:
Ezt nem értem

BÁCSI:
A lakásom ablakából

3

DOKTOR:
Hogyan?!

Közben adoktor mutatja, hogy nyissa már nagyra a száját végre.

BÁCSI:
A második emeleti lakásom ablakából kihajoltam, és levágtam a nagy fenyőfa
hegyét, majd csigán felemeltem és behúztam az ablakomon

DOKTOR:
Nem volt pénze karácsonyfára?
Bácsi, enged az orvos kérésének, és nagyra tátja száját. Doktor a spatulával, és
leszorítja a nyelvét, torkát vizsgálja szakszerűen, innentől kezdve Bácsi szavait
nagyon nehéz érteni.

BÁCSI:
Hogyne lett volna pénzem rá

DOKTOR:
Akkor mégis miért tenne ilyet!

BÁCSI:
Bosszúból

4

Doktor nagyon meglepődik a spatula véletlenül eltörik a Bácsi nyelvén, Újra
érthető amit mond. Doktor értetlenül áll a felvázolt helyzet előtt, mégis kedvesen
fordul a bácsi felé:

DOKTOR:
Ugyan

BÁCSI:
Muszáj voltam, a Barnáné mindig elveszi a kerti munkát

DOKTOR:
Micsoda? Kicsoda?

Doktor ráncai leszaladnak homlokáról, már egyáltalán nem ért semmit.

BÁCSI:
Hát a Barnáné

VISSZAEMLÉKEZŐ MONTÁZS; KÜLSŐ, NYÁR, BARNÁNÉ ÉS LAJOS
BÁCSI KÖZÖS KERTJE

Barnáné a virágokat öntözi, vágja, kiváltképp a rózsákra figyel nagyon.
Gondosan, szépen kezeli a kertet. Lajos bácsi puffogva, morcosan nézi, ahogy
a néni dolgozik.

5

BÁCSI:
Vigyázzon csak, még marad művelhető felület a kertben, ha nem figyel.

Néni igyekszik figyelmenkívül hagyni a bácsi puffogását.

BÁCSI:
Ott ni! Nézze csak!

NÉNI:
Ha tudni akarja, épp azért csinálom, hogy a többi lakó nehogy tönkretegye ezt a
szép kertet.

BÁCSI:
Hát jól tönkreteszi helyettük.

VISSZATÉRÜNK AZ ELSŐ SZÍNHELYRE, A DOKTORHOZ

BÁCSI:
A kertet, elveszi, a kerti munkát, megcsinálja, és az orrom alá dörgöli.

Doktor nagyot sóhajt

DOKTOR:
Ezért kihajolt az ablakból, és levágta a fenyőfájának a csúcsát.
BÁCSI:
Derékszögben

6

DOKTOR:
Ezért derékszögben kihajolt az ablakból, és levágta a fenyőfájának a csúcsát.

BÁCSI:
Még csak az kéne, vágni vágtam derékszögben. mégis ki tudna kihajolni
derékszögben. De még ilyet!

DOKTOR:
És nem szégyelli magát? Tönkretenni egy idős hölgy karácsonyát?!

BÁCSI:
Én sokkal szebb kertet képzelek el, higgye el, megérdemelte.

DOKTOR:
Mint maga a meghűlést?

MEGINT VISSZAEMLÉKEZÉS: A BÁCSI ÉLETÉN MEGMŰVELT ÖSSZES
KERTJÉN VÉGIGTEKINTÜNK
Ronda kusza dzsumbujról vándorlunk rondább kuszább dzsumbujok felé,
természetellenesen elhelyezkedő, egymásra ártalmas növényeket, és rendeteg
kártevőt látunk, amikkel a Bácsi egész életében sikertelenül küzdött.

7

ÚJRA A RENDELŐBEN VAGYUNK

BÁCSI:
Gondolja?

DOKTOR:
A maga helyében bocsánatot kérnék.

BÁCSI:
Akkor jobban leszek?

A doktor gyógyszereket ír fel receptre, majd a Bácsi felé nyújtja

DOKTOR:
Meg ettől.
Na induljon, kérjen bocsánatot mihamarabb!

Lajos bácsi felpattan és siet ki a rendelőből, az utcára ér

KÜLTÉR, UTCA, ÚTON HAZAFELÉ; RÖVID JELENET

Bácsi sétál ahogy falja az utcasarkokat egyre jobban elkámpicsorodó arcát
látjuk. Minél közelebb jár, annál lassabban halad tovább.

NARRÁTOR:

8

Lajos bácsi ekkor még nem tudta, igazából mekkora örömöt szerzett
Barnánénak tettével. Barnáné gyűlölte azt a fát, mert kitakarta a kilátást a
konyhaablakából.
Fát vágni ereje már nem volt, családja messze lakik innen, így nem tudta kivel
kívágatni a fát.
De a Bácsinak köszönhetően idén karácsonykor meglátta az ablakából éppen
hozzá érkező családját, ami hatalmas melegséggel töltötte el, és nagy
boldogságot okozott neki.

Bácsi hazaér, Barnáné épp kihajol az ablakból, erősen int a Bácsi felé.

NÉNI:
Nézze Lajos! Nézze a fát!

BÁCSI:
Épp erről akartam beszélni önnel!

NÉNI:
Mondja, hát nem gyönyörű?

9