Sa Natitrang Panahon Para Sa Akin Sa mga panahong nagdaan, nakakita ako ng mga pagkakatulad sa mga pangyayari.

May mga pagbabagong naganap rin sa aki'y nagbigay ng mas makulay na buhay. Ito rin ang mga panahong kung saan "pansamantalang kaligayahan" lang ang pinagtutuunan ng pansin at puro ssaya lang ang iniisip. Ngunit walang sa mundo'y permanente. Lahat nababago at isa ako sa mga binago ng panahon. "Ang lahat ng bagay ay may katapusan" ayon sa kasabihan at sa natitirang panahon para sa akin, ito na nga kaya ang katapusan ng mga gawaing pambata? Siguro. Dahil mahirap kung hanggang ngayon ay puro pagpapasarap parin ang gagawin. Kailangan ng bawat estudyanteng tulad ko ang mag-aral, para maging maunlad ang ating buhay. Kailangan, sa panahong ito ay seryoso na ang mga bata sa nais nilang maging propesyon, para hindi masayang ang pera. Ang edukasyon ay mahalaga sa bawat tao, bata man o matanda. Dapat pahalagahan natin lahat ito at huwag sayangin, dahil ang panahon ay di na kailanman maibabalik. Mahirap nang maunawaan ang mga bagay kung sa pagtanda palang ituturo. Dapat hanggat bata pa'y buksan na ang ating isipan sa tunay na takbo ng mundo, nang sa gayo'y maintindihan natin ang ibig sabihin ng buhay sa ating pagtanda.

Written By: Kim Jin Yi 04-16-08 3:11 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful