You are on page 1of 2

52_Toamna 2012 (ex 24_2007) O linie electric aerian cu tensiunea de

0,4 kV, cu conductoare din cupru avnd = 0,017 mm2/m, alimentat


din sursa A, are schema i caracteristicile din figur.

Se cere:
a) s se determine pierderea maxim de tensiune;
b) s se interpreteze rezultatul considernd c pierderea de tensiune
admisibil este de 10%.
Aplicam relatia :

( RiPi XiQi)
U
3

Un

[V]

l1
300m
0,017mm 2 / m *
0.102
s1
50mm 2
Pentru calculul lui R2 vom avea in vedere tronsonul de retea parcurs de puterea S2 si deci
vom insuma rezistentele tronsoanelor 0_1 si 1_2
R1 *

l2
200m
0,102 0,017mm 2 / m *
0,102 0,097 0,199
s2
35mm 2
Similar pentru calculul lui R3 vom avea in vedere tronsonul de retea parcurs de puterea
S3 si deci vom insuma rezistentele tronsoanelor 0_1 si 1_2 si 2_3
R2 R1 *

l3
150m
0,199 0,017mm 2 / m *
0,199 0,102 0,301
s3
25mm 2
Similar vom proceda pentru calculul reactantelor pe tronsoanele de retea 0_1,0_2 si 0_3:
R3 R2 *

X 1 x1 * l1 0,31 / km * 0,3km 0,093


X 2 X 1 x 2 * l 2 0.093 0,345 / km * 0,2km 0,093 0,069 0,162
X 3 X 2 x3 * l 3 0.162 0,33 / km * 0,15km 0,162 0,0495 0,2115

Voi recapitula intr-un tabel rezultatele pe care le vom folosi in continuare


Tronson
Ri
Xi
Pi
Qi

0_1
0,102
0.093
40 kW
-10 kVAr

0_2
0,199
0,162
30 kW
0 kVAr

0_3
0,301
0,2115
20 kW
-15 kVAr

Calculam caderea de tensiune:

( RiPi XiQi) (0,102 * 40kW 0,093 * (10kVAr ))


U
3

Un
0,4kV
(0,199 * 30kW 0,162 * 0kVAr ) (0,301 * 20kW 0,2115 * ( 15kVAR ))

0,4kV
0,4kV
3.15 5,97 2,8475
11,9675

V
V 29,91875V 30V
0,4
0,4

Exprimam caderea de tensiune in procente :

[%}

U [V ]
30V

*100
*100 7.5% 10%
U
400

Dupa cum se observa din relatia de mai sus circulatia de putere prin linia analizata
determina o cadere de tensiune de 7.5% care se incadreaza in limita maxima admisibila
de 10%