You are on page 1of 5

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

NORDIC WALKING

12

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

NORDIC WALKING

13

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING
2014. urtean zehar Itxartu Taldeak Durante el ao 2014 Itxartu Taldea
Nordic Walking sustatzeko hiru organiz tres actividades relacionadas
ekitaldi antolatu du.
con la promocin del Nordic Walking.
ITXARTU
TALDEAK,
GETXO
KIROLAK eta ENWEK (Euskadiko
Nordic Walking Elkartea), NORDIC
WALKING-A EDO IPAR MARTXA
ezagutarazteko aurkezpena antolatu
dute, martxoaren 29an, GETXO,
KIROLAREN EUROPAKO HIRIAren
izendapenaren
karietara.
Ekitaldi
honek kirol hau ezagutzera eman nahi
du, bizi kalitate, entrenamendu eta
osasunarentzat oso egokia dela
azpimarratuz.

El da 29 de marzo Itxartu Taldea


organiz, conjuntamente con Getxo
Kirolak y la Federacin de Nordic
Walking de Euskadi, y dentro del ao
Getxo Ciudad Europea del Deporte, la
presentacin
del
NORDIC
WALKING/MARCHA NORDICA para
que fuese conocido y practicado,
pensando siempre que sirva para la
salud, el entrenamiento y la calidad de
vida.

Aurkezpena Fadurako Polikiroldegian


egin zen, hitzaldi bat hasieran eta
jardun praktikoa gero. Izen emateak
doakoak izan ziren eta 40 partaidek
hartu zuten parte, kopuru hori aldez
aurretik muga ezarri zelarik.

La presentacin se realiz en el
Polideportivo de Fadura y se compuso
de una charla y una posterior prctica.
Las inscripciones fueron gratuitas y se
limitaron
previamente
a
40
participantes.

Ikastaroa iragartzeko kartela DEAK El cartel con el anuncio del curso fue
argitaratu zuen.
publicado en DEIA.
Apirilaren 6an, Osasun eta Jarduera
fisikoaren egunean, Itxartuk Getxotik
Oinez bizi izeneko ekitaldia antolatu
zuen,
Getxon
zehar
Ibilaldi
osasuntsua.
Ekitaldi
honetan
martxoaren 29ko jardunaldian parte
hartu zuten hainbat jendek esku hartu
zuen.

El domingo 6 de abril con motivo del


Da Mundial de la Salud y la Actividad
Fsica Itxartu organiz el denominado
Getxotik Oinez Bizi, un Paseo
saludable
por
Getxo,
donde
participaron muchas de las personas
que haban asistido a la jornada del
29 de marzo.

Ondoren,
maiatzaren
10ean,
larunbata, Itxartu Taldeak eta Nordic
Walking Euskadiko Federazioak, elkar
lanean, ikastaro praktikoa antolatu
zuten Aixerrota eta Galea inguruetan
eta 30 pertsonak hartu zuten esku.

Posteriormente el sbado 10 de mayo


Itxartu Taldea organiz conjuntamente
con la Federacin de Nordic Walking
de Euskadi un curso prctico que se
desarroll en la zona del Molino de
Aixerrota y La Galea, a la que
asistieron 30 personas.

14

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

NORDIC WALKING

REPORTAJE FOTOGRFICO

15

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

NORDIC WALKING

REPERCUSION EN PRENSA

16