You are on page 1of 6

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

48

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

VIII. GETXOKO MILLA

Irailaren 20an egin zen.

Se celebr el 20 de septiembre

Lasterketa,
gizonezko
zein
emakumezko maila hauetan korritu
zen: Senior (gonbidapenaz) ez ezik,
Herrikoiak,
Junior,
Gazteak,
Kadeteak, Haurrak, Kimuak eta
Txikiak ere.

La prueba se desarroll, en las


categoras, tanto femeninas como
masculinos,
de:
Senior
(por
invitacin), adems de Populares,
Jnior, Juveniles, Cadetes, Infantiles,
Alevines y Txikis.

150 kartel eta 1.000 diptiko egin ziren.

Se realizaron 150 carteles y 1.000


dpticos.

Millaren iragarkiak bost egunetan Se incluyeron los anuncios de la Milla


DEIA egunkarian argitaratu ziren.
en DEIA durante cinco das
Lasterketak isla zabala izan zuen La prueba tuvo amplio reflejo en la
egunkarietan. Prentsan agertu ziren prensa. Se adjunta alguna de las
idazlanak honekin batera doaz.
publicaciones en la prensa.

49

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

SOPORTES PUBLICITARIOS

50

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

REPORTAJE FOTOGRFICO

51

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

REPERCUSION EN PRENSA

52

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

VIII. GETXOKO MILLA

53