You are on page 1of 4

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

MARCHA NORDIC WALKING POR GETXO

75

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

MARCHA NORDIC WALKING POR GETXO

NORDIC WALKING
GETXOtik ibilaldia
Udaberrian, abenduaren 13an, Nordic
Walkingek egindako ekintzez gain
Getxotik Nordic Walking ibilaldi bat
prestatu zen, Itxartu Taldeak, ENWE
Euskadiko
Nordic
Walking
Elkartearekin batera antolatua

Adems de las actividades de Nordic


Walking realizadas en la primavera, el
13 de diciembre se prepar una
Marcha de Nordic Walking por Getxo,
organizado conjuntamente por Itxartu
Taldea y ENWE, la Federacin de
Nordic Walking de Euskadi.

Lortu nahi ziren helburuak hauexek Los objetivos


izan ziren:
conseguir eran:

que

se

queran

Kirolari, mendizale eta egunero Seguir dndolo a conocer a


ibiltzera irtetzen diren hainbat
deportistas,
montaeros,
getxotarren
artean
kirol
hau
senderistas y a tantos getxotarras
ezagutaraztea.
que todos los das salen a andar.
Osasunerako eta bizi kalitaterako Hacer ver sus aspectos positivos
onuragarria dela ikustaraztea.
para la salud.
Getxon dauden hainbat ibilbidetatik Practicarlo con normalidad por
normaltasunez egitea.
tantas rutas que disponemos en
Getxo.
Nordic Walking praktikatzen duten Deportistas que practican el Nordic
kirolariek Getxo ezagutzeko aukera
Walking vengan para conocer
izan dezaten, eta dauden hainbat
Getxo, y una de las tantas rutas
ibilalditako bat ezagutzera etortzea.
que existen.

Ibilaldian 37 pertsonek hartu zuten En la Marcha


parte
personas.

participaron

37

Martxaren iragarkiak DEIA egunkarian Se incluyeron los anuncios de la


argitaratu ziren.
Marcha en DEIA

76

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

MARCHA NORDIC WALKING POR GETXO

REPORTAJE FOTOGRFICO

77

MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 KIROL EKINTZEN TXOSTENA

MARCHA NORDIC WALKING POR GETXO

REPERCUSION EN PRENSA

78