Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 1
1. Alege forma corectă: 2. a) Calculatorul este plin de viruşi / virusuri. b) Corpul tău e plin de viruşi / virusuri. c) La concursurl de informatică s-au prezentat 4 chineji / chinezi. d) Geanta / janta de la maşină s-a murdărit. e) Pentru a merge cu spatele băgăm în marşarier / manşalier f) Medicul de familie a ascultat / a auscultat pacienşii la inima. g) Ne primbăm pe alee / ale cu flori. h) Comis-voiajorul / comisvoiajorul a sosit in faţa casei. i) Din arborele-de-cauciuc / arborele de cauciuc se extrage cauciucul. j) Pe tejghea / tijghea era o sticlă. 2. Alege din lista de mai jos cuvintele scrise corect. a) Nord-west / nord-vest b) Isus Hristos / Iisus Hristos c) Arhitectura barocă / Arhitectura baracă 3. Arătaţi dacă pluralul este diferit sau nu de singular la substantivele şi adjectivele de mai jos. a) Substantiv: cicatrice, pitulice, varice b) Adjective: eficace, tenace, perspicace

1

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului RĂSPUNSURI TEST 1

1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 2. a) nord-vest b) Iisus Hristos c) Arhitectura barocă 3. a) Cicatrici, pitulici, varici b) Eficace, tenace(F)/tenaci(M), perspicace viruşi viruşi, virusuri chinezi janta marşarier auscultat alee comis-voiajorul arborele-de-cauciuc tejghea

2

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 2 I. Accentul
1. Alege forma / formele corecte: a) adică / adică b) caracter / caracter c) doctoriţă / docotoriţă d) regizor / regizor e) gingaş / gingaş f) profesor / profesor g) intim / intim h) trafic / trafic i) radio / radio j) bordo / bordo 2. Accentuează corect cuvintele. a) despot b) radar c) trafic d) profesor e) intim f) avarie g) crater h) Procust i) zero j) avocado 3. Precizează(A/F) care din perechile de cuvinte sunt variante duble acceptate de uz (DOOM 2). a) gingaş / gingaş b) doctoriţă / doctoriţă c) profesor / profesor d) taxi / taxi e) jilav / jilav f) 3

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

II. Scrierea şi pronuntarea numelor proprii straine. 4. Alege forma de scriere corectă: a) Bordeaux / Bordo b) Haendel / Hendel c) Racine / Rasin d) Shakespeare / Şeikspir 5. Alege forma de scriere corectă: a) Nisa / Nissa b) Praha / Praga c) Bordeaux / Bordo d) Munhen / München

4

Teste Doom2 1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 3.

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului RĂSPUNSURI TEST 2 adică caracter doctoriţă regizor gingaş / gingaş profesor / profesor intim / intim trafic / trafic radio bordo despot radar trafic / trafic profesor / profesor intim / intim avarie crater Procust zero avocado a) b) c) d) e) Adevarat Fals Adevarat Fals Adevarat

5

Teste Doom2 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d)

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului Scriere Bordeaux Haendel Racine Shakespeare Pronunţare [Bordo] [Hendäl] [Rasin] [Şekspir]

Nisa Praga Bordeaux München

6

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 3
1…Verificaţi daca scrierea legata /niciun ‚ niciunul’/ este corecta în enunţurile de mai jos: a / Nu e nicio problema! b / Niciuna , nici două s-a apucat de curatenie. c / N-am găsit niciunul dintre dicţionare. d / N-au venit niciunul , nici celălalt dintre pachete. e / In nici un caz nu voi accepta asta 2 Scrieţi forma corecta actuală a cuvintelor. premisă sau premisă , disident sau disident , chermesă sau chermeză , basorelief sau bazorelief 3.Completaţi spaţiile goale cu o dată sau odată . a / A intrat…..cu mine. b / S-a întîmplat …..sa ne certăm. c /Ne vom intîlni……şi….. d / Examenul s-a amânat pentru …..succesivă. e / Nu …am uitat acasă banii. f / Crede –mă ….ce ai greşit , trebuie să ceri iertare. g /S-a supărat dintr-…. 4 .Alegeţi formele corecte , potrivit normelor DOOM2. a/E un om cult şi bine crescut / bine-crescut / binecrescut. b / Colega noastră a avut o idee bine venită / bine-venită / binevenită. 5.Indicati genul adjectivelor din următoarele structuri: a) metal alcalino – pamântos / metale alcalino-pământoase b) , barometru-aneroid / barometre-aneroide , c) foc bengal / focuri bengale , d) substantiv epicen / substantive epicene 7

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

6.Ştergeti formele incorecte ale următoarelor substantive : salariu , salar , serviciu , servici , filologă , filologă , doctoră , doctoriţă , pedagogă , pedagoagă . 7.Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi gerunziul următoarelor verbe: a apropia , a înmuia, a tăia , a pierde , a cânta , a crea , a continua 8.Folosiţi în enunţuri următoarele substantive la singular şi plural : dandy, hippy , peso , click , item , trend , week-end , bleu , show , story . 9.Conjugaţi în propoziţii verbul ‚, a continua ’’ la indicativ prezent. 10.Completaţi spaţiile goale cu formele verbelor : a agrea , a crea , a recrea, a lucra . Eu …….mult , îmi folosesc imaginaţia ,………modele noi , aşa că am nevoie să mă ……… În week-end…….să mă duc la munte.

8

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

RĂSPUNSURI TEST 3 1.a) nici o ; b) nici una , nici două ;c) niciunul d) niciunul ;e) niciun 2.premisă , disident , chermeză , basorelief. 3 .a) odată b) o dată c) odată şi odată d) o dată e) o dată f) odată g) dintr-odată

4. a) bine-crescut b) bine-venită. 5. a) b) c) d) e) f) masculin , feminin , masculin , feminin , masculin , feminin.

6. salariu , serviciu , filologă , doctoriţă , pedagogă. 7.apropiind , înmuind , tăind , pierzând , cântând , creând , continuând. 8.dandy , hippy , peso , clickuri , itemuri , trenduri , week-enduri , bleu-uri , show-uri , story-uri .

9

Teste Doom2 9.eu continui , tu continui , el continuă , noi continuăm , voi continuaţi , ei continuă

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

10.lucrez , creez , recreez , agreez.

10

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

TESTUL NR. 4
1. Scrie corect următoarele grupări: catedra de limba română serviciul de contabilitate adevărul literar declaraţia universală a drepturilor omului simfonia fantastică 2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii: alteţea sa regală domnia sa excelenţa voastră înălţimea voastră sfinţia sa trei grigoreşti 3. Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase de animale: aurora (floarea-soarelui) bazna (rasă de porci) marele alb (rasă de porci) dobrogeana (rasă de vaci) 4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule: Bucureşti-nord Europa-centrală Europa de est Polul sud antichitatea evul mediu Primul război mondial Războiul de treizeci de ani Anul nou Paştele 11

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

5. Alege varianta corectă: bună-stare/bunăstare duraluminiu/dur aluminiu lungmetraj/lung metraj bunăcredinţă/bună-credinţă binefacere/bine facere răufăcător/rău-făcător răuvoitor/rău-voitor bun simţ/bun-simţ concertmaistru/concert-maistru valvârtej/val-vârtej bună-cuviinţă/bunăcuviinţă bunăcreştere/bună-creştere 6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect: A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, prim-ministru, prim-balerină, prim-viceprim-ministru, untdelemn B) pimadonă, prim-ajutor, prim-amorez, prim-ministru, prim-balerină, prim-vice-prim-ministru, unt-de-lemn 7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: triplusalt, triplu voal, dublu casetofon, trei-fraţi-pătaţi, cinci degete (plantă), doi fraţi ( plantă) 8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: după amiază, după-masă, director adjunct, director general, daco roman, daco român 9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: mamă mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge rece, vorbă lungă, linge blide, papă lapte 10. Formează pluralul substantivelor: cariocă, cascadă, plapumă, carusel, căpşună, cânepă, chibrit, gogoaşă, rabin 12

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

11. Formează pluralul corect pentru: bodyguard, bluff, boogie, bordeaux, brandy, breakfast, cutter, cyborg, desktop, deux-pièce, debuşeu, dealer, clik, gadget, item, trend, week-end, show, story 12. Subliniază variantele corecte: decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă, hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă, pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări, schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem 13. Scrie corect femininul substantivelor: dendrolog, omolog, doctor, biolog, baroc, ginecolog, girant, filolog, pedagog, fizician, recordmen 14. Scrie corect neologismele: friteoză, macheor, machioză, madame, singăl, gips, gablonţ, gafor, haus 15. Formează femininul: macedonean, american, belgian, canadian, coreean, englez, hondurian, indian

13

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

RĂSPUNSURI TEST 4 1. Scrie corect următoarele grupări: Catedra de limba română Serviciul de contabilitate Adevărul literar Declaraţia universală a drepturilor omului Simfonia fantastică 2. Foloseşte corect majuscula în următoarele situaţii: Alteţea Sa Regală Domnia Sa Excelenţa Voastră Înălţimea Voastră Sfinţia Sa trei Grigoreşti 3.Cum se scriu corect următoarele soiuri de plante şi rase de animale: Aurora (floarea-soarelui) Bazna (rasă de porci) Marele Alb (rasă de porci) Dobrogeana (rasă de vaci) 4. Foloseşte corect scrierea cu majuscule: Bucureşti-Nord Europa-Centrală Europa de Est Polul Sud Antichitatea Evul Mediu Primul Război Mondial Războiul de Treizeci de ani Anul Nou Paştele 14

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

5. Alege varianta corectă: bunăstare duraluminiu lungmetraj bună-credinţă binefacere răufăcător răuvoitor bun-simţ concertmaistru valvârtej bună-cuviinţă bună-creştere 6. Alege seria cu toate cuvintele scrise corect: A) primadonă, prim ajutor, prim amorez, primministru, prim-balerină, prim-viceprim-ministru, untdelemn 7. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: triplusalt, triplu-voal, dublu-casetofon, trei-fraţi-pătaţi, cinci-degete (plantă), doi-fraţi ( plantă) 8. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: după-amiază, după-masă, director adjunct, director general, daco-roman, dacoromân 9. Scrie corect următoarele cuvinte compuse: mamă-mare, maţe-fripte, coate-goale, sânge-rece, vorbălungă, linge-blide, papă-lapte 10. Formează pluralul substantivelor: carioci, cascade, plăpumi, carusele, căpşune, cânepi, chibrituri, gogoaşe, rabini 15

Teste Doom2

Gr. Sc. „Nicolae Balcescu” Int. Buzaului

11. Formează pluralul corect pentru: bodyguarzi/bodygarzi, bluffuri, boogie-uri, bordeauxuri, brandy-uri, breakfasturi, cuttere, cyborgi, desktopuri, deux-pièce-uri, debuşee, dealeri, clikuri, gadgeturi, itemuri, trenduri, week-enduri, show-uri, story-uri 12. Subliniază variantele corecte: Toate formele sunt acceptate decofeinizare/decafeinizare, basc/bască, colind/colindă, hilaritate/ilaritate, zălog/zăloagă, proră/provă, pricopseală/procopseală, icosar/icusar, papare/păpări, schimnic/schivnic, ghiuden/ghidem 13. Scrie corect femininul substantivelor: dendrologă, omologă, doctoriţă, biologă, barocă, ginecologă, girantă, filologă, pedagogă, fiziciană, recordmenă 14. Scrie corect neologismele: friteuză, machieur, machieuză, madam, single, ghips, gablonz, gafeur, house 15. Formează femininul: macedoneancă, americancă, belgiancă, canadiancă, coreeancă, englezoaică, honduriană, indiană Propunatori: Prof. Idomir Cornel Prof. Costaru Anca Elena Prof. Zaharescu Gabriela Prof. Badiu Maria Grup Şcolar „Nicolae Bălcescu”, Întorsura Buzăului 16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful