You are on page 1of 1

Apakah

perbezaan
utama
antara
penyelidikan
tradisional
dan
penyelidikan
tindakan?
Bagaimana
mereka mengkaji?

PERBEZAAN ANTARA
PENYELIDIKAN
TRADISIONAL DENGAN
PENYELIDIKAN
TINDAKAN

Bagaimana
penyelidikan
tradisional
dengan penyelidikan tindakan?

Apa yang dikaji dan apa yang


dilakukan ke atas hasil kajian?

berbeza