You are on page 1of 4

SISTEM PENGURUSAN FAIL : 100- LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN

2/3/1
SIRI : 100 – PENGURUSAN
PENTADBIRAN JEA3036.100-3: AUDIT
100- : LAPORAN AUDIT SEKOLAH
JEA3036.100-1: MESYUARAT 3/1
100- : MESYUARAT DALAMAN 100- : LAPORAN AUDIT PERSEKUTUAN
1/1 3/2
: 100- MESYUARAT PANEL PEMBANGUNAN SUMBER 100- : LAPORAN AUDIT DALAMAN
1/1/1 MANUSIA 3/3
: 100- MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN
1/1/2 ASET JEA3036.100-5: ADUAN
: 100- MESYUARAT JAWATANKUASA ICT 100- : ADUAN AWAM
1/1/3 5/1
: 100- MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM 100- : ADUAN SALAHLAKU / TATATERTIB PEGAWAI
1/1/4 SEKOLAH 5/2
: 100- MESYUARAT JAWATNKUASA HAL EHWAL MURID 100- : ADUAN PELAJAR
1/1/5 5/3
: 100- MESYUARAT JAWATANKUASA KOKURIKULUM
1/1/6 SEKOLAH
JEA3036.100-8: MAJLIS / PERHIMPUNAN / PROGRAM
: 100- MESYUARAT JAWATANKUASA BIMBINGAN &
100- : MAJLIS / PERHIMPUNAN / PROGRAM –JPNJ / PPD
1/1/7 KAUNSELING
8/1
: 100- MESYUARAT GURU
100- : PROGRAM KPM
1/1/8
8/2
: 100- MESYUARAT BUKAN GURU
100- : AGENSI LUAR
1/1/9
8/3
: 100- MESYUARAT PEKERJA SWASTA
100- : HARI GURU
1/1/10
8/4
: 100- MESYUARAT PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
100- : HARI KUALITI
1/1/11
8/5
100- : HARI KEMERDEKAAN
JEA3036.100-2: LAPORAN PERANCANGAN 8/6
100- : LAPORAN DALAMAN 100- : HARI AKADEMIK / TERBUKA
2/1 8/7
: 100- LAPORAN PERANCANGAN SEKOLAH 100- : KARNIVAL PENDIDIKAN
2/1/1 8/8
: 100- LAPORAN ‘BLUE PRINT’
2/1/2
JEA3036.100-9: MAKLUMBALAS
: 100- PIPP
100- : MAKLUMBALAS JPNJ / PPD
2/1/3
9/1
100- : MAKLUMBALAS AGENSI LUAR
100- : LAPORAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
9/2
2/2
: 100- LAPORAN JEMAAH NAZIR SEKOLAH
2/2/1 JEA3036.100-10: KAJIAN TINDAKAN
: 100- LAPORAN JABATAN PELAJARAN / PPD 100- : KAJIAN TINDAKAN
2/2/2 10/1

100- : LAPORAN AGENSI LUAR JEA3036.100-11: KEBENARAN / KELULUSAN


2/3 100- : KEBENARAN MASUK SEKOLAH
11/1 JEA3036.300-5: INVENTORI
100- : KEBENARAN MENGGUNA PREMIS SEKOLAH
11/2 JEA3036.300-6: LAPORAN / ADUAN / KEROSAKAN / KEHILANGAN
100- : KEBENARAN MEMBUAT KAJIAN
11/3 JEA3036.300-8: APLIKASI DAN RANGKAIAN
300- : SISTEM MAKLUMAT STAFF
8/1
JEA3036.100-15: PERKHIDMATAN SWASTA
300- : SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH
100- : KAWALAN KESELAMATAN
8/2
15/1
300- : EMIS
100- : PEMBERSIHAN KAWASAN DAN BANGUNAN
8/3
15/2
300- : HRMIS
100- : KANTIN SEKOLAH
8/4
15/3
300- : e-SPKB
8/5
JEA3036.100-16: KESELAMATAN 300- : SPBT
100- : SISTEM MENCEGAH KEBAKARAN 8/6
16/1 300- : PELABELAN GURU
100- : BENCANA ALAM 8/7
16/2 300- : GIS
100- : BILIK KEBAL 8/8
16/3 300- : MURNINET
8/9
JEA3036.100-17: PENTADBIRAN AM 300- : LAMAN WEB JPNJ
100- : CARTA ORGANISASI / SENARAI TUGAS / FAIL MEJA /MPK 8/10
17/1 300- : SISTEM PEMANTAUAN PROJEK (SPPII)
100- : SASARAN KERJA TAHUNAN 8/11
17/2 300- : PORTAL RASMI KERAJAAN JOHOR
100- : TAKWIM SEKOLAH 8/12
17/3 300- : KPM NET
100- : KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH 8/13
17/4 300- : SCHOOL NET
8/14
JEA3036.100-18: ANUGERAH 300- : E-MEL
100- : ANUGERAH BINTANG KEBESARAN 8/15
18/1
100- : ANUGRAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
18/2
100- : ANUGERAH PENGARAH
18/3
100- : ANUGERAH KUALITI
18/4
100- : ANUGERAH SEKOLAH CEMERLANG
18/5

SIRI : 300 – PENGURUSAN BEKALAN &


KELENGKAPAN
700- : PEPERIKSAAN LUAR NEGERI
6/5
700- : PENGESANAN
6/6
700- : MUET
6/7

SIRI : 400 – PENGURUSAN KEWANGAN


JEA3036.400-9: BANTUAN
400- : SUMBANGAN / DERMA
9/1
400- : WANG SAKU
9/2
400- : AKAUN AMANAH
9/3
400- : RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
9/4 JEA3036.700-7: MATA PELAJARAN SEKOLAH
400- : SKIM BAUCER TUISYEN 700-7/1 : BAHASA MELAYU
9/5 700-7/2 : BAHASA INGGERIS
400- : SKIM TUISYEN FELDA 700-7/3 : BAHASA CINA
9/6 700-7/4 : BAHASA TAMIL
400- : SPBT
9/7 700-7/5 : BAHASA ANTARABANGSA / LAIN-LAIN
400- : BIASISWA 700-7/6 : SEJARAH
9/8 700-7/7 : GEOGRAFI
400- : KWAPM 700-7/8 : PENDIDIKAN MORAL
9/9
700-7/9 : SAINS SUKAN
400- : PSS
9/10 700-7/10 : PENDIDIKAN SENI VISUAL
700-7/11 : PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
700-7/12 : PENDIDIKAN MUZIK
SIRI : 700 – FUNGSIAN (FUNCTIONAL) 700-7/13 : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
700-7/14 : KAJIAN TEMPATAN
JEA3036.700-3: MAKLUMAT MURID 700-7/15 : MATEMATIK
700-3/1 : PERTUKARAN MURID MENENGAH 700-7/16 : MATEMATIK TAMBAHAN
700-3/2 : PERTUKARAN MURID RENDAH 700-7/17 : BIOLOGI
700-3/3 : PERTUKARAN MURID LAIN (TING. 6) 700-7/18 : SAINS SUKAN
700-7/19 : KIMIA
JEA3036.700-6: PEPERIKSAAN PERSEKOLAHAN
700-7/20 : FIZIK
700- : UPSR
6/1 700-7/21 : KEMAHIRAN HIDUP
700- : PMR 700-7/22 : REKA CIPTA
6/2 700-7/23 : PRINSIP AKAUN
700- : SPM 700-7/24 : EKONOMI ASAS
6/3
700- : STPM 700-7/25 : EKONOMI RUMAH TANGGA
6/4 700-7/26 : SAINS PERTANIAN
700-7/27 : PENGAJIAN KEUSAHAWANAN 15/9
700-7/28 : EKONOMI DAN PENGAJIAN PERNIAGAAN 700- : SAHSIAH / JATIDIRI
700-7/29 : LUKISAN KEJURUTERAAN 15/10
700- : KEAGAMAAN
700-7/30 : TEKNOLOHI KEJURUTERAAN 15/11
700-7/31 : PERDAGANGAN
700-7/32 : PENDIDIKAN KHAS / BERMASALAH
700-7/33 : j-QAF
700-7/34 : MATA PELAJARAN VOKASIONAL
700-7/35 : BAHASA ARAB

JEA3036.700-8: PERSATUAN / KELAB ANGGOTA KPM


700- : KESATUAN PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN
8/1 (KPPK)
700- :
8/2
700- : YAYASAN GURU MALAYSIA
8/3
700- : PIBG SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI
8/4
700- : PENGELOLA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
8/5
700- :
8/6
700- : KELAB KEBAJIKAN JPN
8/7

JEA3036.700-15: AKTIVITI PELAJARAN / KOKURIKULUM


700- : BADAN BERUNIFORM
15/1
700- : KELAB / PERSATUAN
15/2
700- : KESENIAN
15/3
700- : AKADEMIK DAN SAHSIAH
15/4
700- : AGENSI LUAR
15/5
700- : SUKAN
15/6
700- : AKTIVITI BAHASA
15/7
700- : AKTIVITI SAINS DAN MATEMATIK
15/8
700- : PENDIDIKAN LUAR