You are on page 1of 6

Pengenalan

Etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu “ethnos” yang bermakna orang.
Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti
ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu
kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan
dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Menurut Kamus Dewan,
etnik ialah berkenaan bangsa manusia, ia juga tidak memaksa perubahan terhadap
kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik lazimnya
bermula daripada satu konsep keturunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik yang
mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu.
Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya seperti adat resam, pola keluarga,
pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan
hiburan.
Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi
boleh dianggap sebagai etnik. Selain itu, etnik juga dapat dikelaskan mengikut
demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di
Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang
berbeza. Dalam konteks bahasa, harmonis memaparkan maksud mengharmonikan
dan mendamaikan iaitu mengharmonikan serta mendamaikan sesuatu keadaan, tempat
mahupun negara atau sesuatu masyarakat.
Malaysia merupakan sebuah negara yang amat beruntung kerana di diami oleh
pelbagai kaum yang terdiri daripada pelbagai etnik yang mempunyai budaya,
agama dan kesenian yang pelbagai dan unik. Di samping itu, Malaysia juga telah
menjadi salah satu negara yang sedang membangun menghampiri ke arah negara
maju walaupun baru mencecah separuh abad usia kemerdekaan. Hal ini mampu
dicapai dengan wujudnya perpaduan dan adanya hubungan yang baik antara
semua etnik yang ada. Pada pendapat saya, Kerajaan Malaysia telah berjaya
memupuk keharmonian hubungan etnik dari segi pendidikan. Ini adalah disebabkan
wujudnya dasar kerajaan yang telah disusun rapi mengikut acuan zaman. Bak kata

Di bawah konsep ini. dalam pendidikan usaha memupuk perpaduan dan persefahaman disalurkan melalui kurikulum dan ko-kurikulum sekolah. Di sekolah wawasan juga dapat menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Pembentukan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersamasama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. ianya dapat melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu.pepatah ‘melentur buluh biar dari rebungnya’. Antara tujuan dan matlamat sekolah wawasan adalah untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang dan untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran. Matlamat penting dasar ini adalah memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui elemen-elemen seperti penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi dan menyediakan sukatan pelajaran yang sama kandungannya. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Selain itu. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (linkway). . Antara usaha kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan melalui sistem pendidikan ialah :- Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan dilaksanakan sebagai usaha untuk menyatupadukan murid-murid dari semua kumpulan etnik ke dalam satu sistem pelajaran yang sama dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Umumnya.

Melalui RIMUP.Pembentukan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan RIMUP iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan dijalankan untuk menunjukkan perpaduan antara kaum di negara kita. akademik. Pelajar – pelajar daripada ketiga – tiga kaum utama iaitu Melayu. Ini telah terbukti bahawa sehingga kini masyarakat Malaysia berbilang kaum dan bangsa dapat hidup bersama di bawah satu bumbung dengan harmoni. perancangan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya memupuk keharmonian dan kesepaduan di kalangan masyarakat Malaysia. Pada pendapat saya. Melalui perancangan yang telah diatur oleh kerajaan perlu dipuji. permainan dan sebagainya. Ini adalah untuk mewujudkan kesepaduan antara kaum di Malaysia. Penerapan nilai-nilai murni di kalangan rakyat Malaysia perlu diteruskan. pelajar boleh saling mengenali budaya dan adat kaum masing – masing. Dengan adanya penerapan nilai murni ini. secara tidak langsung dapat menyemai sikap bertanggungjawab dan bertoleransi antara masyarakat di Malaysia. Dari segi kebudayaan. Aktiviti dibahagikan kepada aspek kebudayaan. Kesimpulan Hubungan baik antara etnik di Malaysia perlu di kekalkan demi mencapai kesejahteraan dan keharmonian. Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali. Rancangan ini suatu komponen yang sangat penting dalam usaha mengeratkan hubungan antara pelajar dan juga guru. Cina dan India bersama – sama mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan. . RIMUP diadakan sempena perayaan Tahun Baharu Cina.

http://www. Institut Pendidikan Guru.my/index. 3. http://pmr.html 4.blogspot. Oxford Fajat Sdn.com/2012/09/kandungan-kursus-bab-satukonsep-konsep. Hubungan Etnik. Hubungan Etnik Di Malaysia.scribd. Modul pembelajaran WAJ3106.html 5. http://azctu553kandungan.Bhd.Bibliografi 1.com/doc/24510925/dasar-pelajaran-kebangsaan . Ruslan Zainuddin.penerangan. 2010.gov.php/component/content/article/180-jenisjenis/1199-sekolah-wawasan. 2012 2.

apabila kami mendapat tugasan ini. . Atas izin Tuhan yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugasan ini persediaan awal telah diatur. saya dan rakan saya dapat melaksanakan pengajaran ini dengan lebih teratur. Untuk mengajar tidaklah begitu sukar. Dengan adanya pengalaman mengajar dan kemahiran mengajar yang sedia ada. Pada asalnya. ada juga kekangan yang saya lalui untuk menyiapkan tugasan ini antaranya masa. Saya terpaksa mengorbankan masa saya bersama keluarga untuk menyelesaikan tugasan saya. Selain itu. Banyak contoh yang boleh saya perolehi di internet dan bahan rujukan di sekolah serta perpustakaan tetapi untuk mengolah secara terperinci adalah amat sukar kerana ianya memerlukan pemahaman yang mendalam dan teliti. saya dapat memahami kehendak soalan iaitu tugasan berkumpulan dan individu. Kami agak keliru dan kurang memahami untuk menyiapkan tugasan ini. Ini disebabkan saya tidak pernah belajar secara khusus. Ahli kumpulan saya terdiri daripada tiga orang. Kawalan kelas yang baik dan perasaan ingin tahu oleh pelajar telah membuatkan saya dan rakan saya dapat mengajar dengan lebih lancar. Saya juga terharu dan berterima kasih kerana ada antara guru sanggup meluangkan masa untuk menerangkan dan menceritakan kepada saya sedikit sebanyak mengenai pengalaman mereka mengajar di sekolah yang terdapat pelbagai etnik dan kaum. Pensyarah telah memberikan tugasan ini secara kumpulan. Ini kerana selain untuk menyiapkan tugasan ini saya juga adalah seorang guru dan suami serta bapa kepada keluarga saya. Dengan pengalaman yang sedia ada.Refleksi Tugasan penulisan ilmiah dalam hubungan etnik ini merupakan satu cabaran baru kepada saya. Pembahagian masa untuk menyiapkan tugasan ini memerlukan masa yang lama. saya mendapat bantuan daripada rakan guru dan berkolaburasi bersama rakan kumpulan yang berpengalaman untuk memberi tunjuk ajar bagi memahami cara untuk menyediakan tugasan ini.

Ia juga menjadikan saya seorang yang teliti dan mengaplikasikannya di sekolah kelak. Mohd Khairulfaiz Bin Tahir PPG PJK Ambilan Februari 2012 .Dengan selasainya tugasan ini. ianya memberikan saya satu dimensi baru mengenai acara olahraga.