PENGENALAN

Pendidikan

merupakan

satu

bidang

yang

luas

dan

banyak

boleh

dibincangkan. Pendidikan juga merupakan salah medium yang sesuai dalam
menyebarkan dan menyampaikan maklumat. Menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat, pendidikan bermaksud kaedah mendidik untuk membentuk
perubahan dalam pemikiran dan cara hidup. Maka, pendidikan boleh
dijadikan sebagai satu kaedah atau cara dalam menyampaikan maklumat
bagi memastikan sesuatu perubahan yang positif berlaku sama ada dari segi
pemikiran dan cara hidup. Konservasi pula menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat bermaksud menjaga, memelihara sesuatu secara tersusun bagi
mengatasi kerosakan. Oleh yang demikian, Pendidikan Konservasi dilihat
sebagai usaha bagi memberikan kesedaran kepada manusia untuk menjaga
dan memelihara hak daripada rosak atau dimusnahkan.
Menurut Ford, P.M. (1981), Pendidikan Konservasi merupakan pendidikan
yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Menyedari hakikat ini, kita
haruslah memupuk ataupun memberikan pendidikan konservasi ini di
peringkat awal yakni peringkat kanak-kanak lagi agar mereka dapat
pengetahuan, mengenal dan memahami pentingnya konservasi alam.
Dengan adanya pendidikan konservasi dapat memberi kesedaran ke dalam
diri para pelajar tentang kewajipan mereka terhadap alam sekitar yakni
memelihara dan memulihara serta bersikap dan bertindak positif terhadap
alam sekitar yang berada di sekitar mereka. Sepatutnya, ibu bapa memainkan
peranan dalam memberikan pendedahan pendidikan konservasi kepada
anak-anak mereka kerana mereka merupakan guru pertama bagi kanakkanak.
Selain itu, seperti yang kita sedia maklum bahawa alam sekitar memainkan
penting dalam kehidupan seharian. Kita juga akan menjalani kehidupan yang
selesa dan menyegarkan jika alam sekitar bersih. Hal ini kerana alam sekitar
yang bersih akan menjamin kesihatan tubuh badan, iaitu kita terhindar
daripada sebarang penyakit yang mungkin berpunca daripada pencemaran
pada alam sekitar. Alam sekitar juga merupakan sumber asli yang berharga

bukan sahaja bagi manusia malah sumber bagi makhluk-makhluk yang hidup
di dunia ini. Hakikatnya, kita sebagai manusia mesti menjaga alam sekitar
yang menjadi sumber utama untuk menghasilkan sumber makanan dan
minuman.

Oleh

yang

demikian,

manusia

sebagai

makhluk

yang

bertanggungjawab atas segala yang berlaku di bumi ini , iaitu sebagai
makhluk yang berakal fikiran haruslah memelihara alam sekitar dengan baik
agar tidak berlakunya kemusnahan alam sekitar.
Tambahan lagi, usaha yang dijalankan oleh guru, badan bukan
kerajaaan (NGO) dan agensi-agensi kerajaan untuk memberikan kesedaran
tentang pentingnya pendidikan konservasi diharapkan dapat disampaikan
kepada generasi yang akan datang kerana mereka bakal memimpin negara
pada masa depan. Melalui pendidikan konservasi juga, kita dapat melatih
mereka supaya bertanggungjawab, mempunyai nilai etika yang tinggi dan
juga mempunyai visi dan misi yang berwawasan dalam mengekalkan alam
sekitar. Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil kerana pada usia
itulah pelajar akan mereka diberi pengetahuan mengenal dan memahami
pentingnya konservasi alam. Ini akan membawa kesedaran kepada mereka
tentang kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta
tindakan positif terhadap alam.
PUNCA-PUNCA DAN KESAN KEROSAKAN ALAM SEKITAR
KILANG-KILANG
Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama.
Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahanbahan buangan disalurkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah
timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan
mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Kebanyakan
kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang
mengakibatkan sungai tercemar. Terdapat syarikat-syarikat yang tidak
bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah
membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya

jika direnungkan sekiranya terdapat seratus orang dalam ruang keluasan 100 meter persegi bersikap demikian sudah tentu persekitaran dan jalanraya berkeadaan seperti taman sampah atau bukit sampah. kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar. Malah. meraka akan membuang sampah merata-rata tanpa menghiraukan keadaan persekitaran. Lebih memburukkan lagi asap kilang ini berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.terhadap persekitaran. Bagi sesetengah individu. kilangkilang juga sesuka hati mengalirkan sisa-sisa toksik ke dalam sungai yang . Selain itu. KENDERAAN Antara punca yang telah dapat dikenal pasti yang membawa kepada masalah pencemaran alam sekitar ini ialah masalah sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab. Hal ini jelas kerana tiada kesedaran sivik dalam diri mereka untuk menjaga alam sekitar. Selain itu. Terdapat kilang-kilang yang melepaskan asap dari serombong-serombong asap di kilang masing-masing tanpa memperdulikan masyarakat sekeliling. Mereka juga beranggapan dengan mencampakkan sisa makanan atau cebisan tisu adalah perkara yang remeh dan merasakan ada individu lain yang akan bertanggungjawab.

Sekiranya tiada kawalan dan perancangan yang mantap. pelbagai masalah akan timbul khususnya melibatkan ekosistem kawasan sekitar pembinaan dan pembangunan. Perancangan yang dilakukan seharusnya perlu diteliti dan disusun dengan betul termasuk mengambil kira kesan jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekosistem sesuatu kawasan. Hal ini perlu ditekankan selain daripada keuntungan dan kebaikan kepada masyarakat setempat dan pemaju. Hal ini disebabkan sikap mengambil langkah mudah dan hanya memikirkan keuntungan masing-masing. Pencemaran bunyi juga boleh berlaku kepada kawasan setempat disebabkan penggunaan jentera berat yang terlalu banyak dan tidak diselenggara dengan baik. Pencemaran udara ini memberi kesan kepada kesihatan penduduk setempat khususnya kanak-kanak dan warga tua. Pencemaran udara boleh berlaku melalui debu-debu yang berterbangan disebabkan jalan-jalan yang tidak diselenggara dengan baik. Bunyi jentera yang terlalku bising boleh mengganggu ketenteraman kawasan setempat sekiranya ada terdapat petempatan di kawasan berhampiran. di samping memberi kesan kepada pekerja kawasan pembinaan dan pembangunan. Punca lain yang menyumbang kepada kerosakan alam sekitar ialah pembangunan yang tidak terancang dan tidak sistematik. .boleh merosakkan habitat hidupan marin. Sekiranya penggunaan teknologi yang lebih mesra alam sudah tentu pencemaran bunyi ini dapat dielakkan. Ketidakpekaan terhadap kebersihan persekitaran juga merupakan puncapunca berlakunya kerosakan alam sekitar.

PEMBAKARAN TERBUKA Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran secara terbuka. akibat daripada pembakaran tidak terkawal ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh merencatkan aktiviti seharian manusia seperti beriadah. Namun. Pencemaran udara yang berlaku menjejaskan kualiti udara di kawasan sekitar yang terlibat dengan kesan pembakaran terbuka. Pelbagai penyakit akan timbul disebabkan pencemaran udara seperti mata berair. Peningkatan suhu bumi juga merupakan salah satu punca kematian manusia seperti yang berlaku di beberapa negara Eropah sebelum ini. . Jika dilihat dari satu sudut. Namun. Pencemaran udara yang berlaku juga boleh menyebabkan suhu bumi meningkat. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan kebakaran pokok di kawasan lading dan hutan untuk tujuan penanaman semula. Pembakaran secara terbuka yang tidak terkawal juga menyebabkan berlakunya kebakaran hutan. bekerja dan sebagainya. penanaman semula sememangnya sangat baik dan memberi manfaat kepada banyak pihak. laporan-laporan berita yang dikemukakan masih gagal memberi kesedaran kepada orang awam tentang kesan dan akibat pembakaran secara terbuka. Sikap sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab ini juga merupakan antara punca-punca berlakunya pencemaran udara. Kualiti kesihatan juga boleh menjadi berkurangan disebabkan pencemaran udara. Beberapa kes pembakaran terbuka telah dilaporkan oleh media massa dan media elektronik. Pembakaran terbuka juga memberi kesan kepada semua pihak. tekak berdarah dan sebagainya.

Hampas-hampas organik yang menjadi bahan buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini. Ini menghalang penembusan cahaya ke bawah permukaan air dan mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan akuatik. Ini mengakibatkan kekurangan oksigen dalam air yang menggugat kehidupan akuatik. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai. Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut-laut juga menyumbang kepada pencemaran air. Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Can gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. Irni biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia.PENCEMARAN AIR/SUNGAI Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik. Pertanian juga dikenal pasti sebagai punca pencemaran air. is akan mengakibatkan air tercemar. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air. Bahanbahan buangan domestik yang terdiri daripada sampah sarap dan bahan kumbahan dibuang sewenangwenangnya ke dalam sungai. penggunaan baja. Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Selain itu. Selain itu. Banyak bahan buangan radioaktif yang terhasil dani makmal-makmal dan buangan hospital yang mengandungi . pestisid dan insektisid untuk membunuh haiwan perosak mencemarkan sumber air. Pengilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalirkan ke dalam sungaisungai. Ini memberi kesan kepada kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik yang seterusnya menjejaskan sumber protein manusia. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai. industri perlombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkan pencemaran air. Bahan kumbahan disalirkan ke dalam parit dan sungai sebagai cara termudah menanganinya.

Hal ini boleh menyebabkan hasil pertanian tersebut tidak sesuai untuk dikilangkan dan dipasarkan sebagai bahan makanan. Hal ini juga boleh menyebabkan keracunan makanan dan makanan tidak sihat. PENCEMARAN TANAH Punca utama berlakunya pencemaran tanah adalah pembuangan sisa toksik di kawasan lapang. Mereka membuang sisa-sisa toksik di kawasan lapang yang sunyi dan jauh daripada penempatan. sekiranya penggunaan racun serangga ini tidak mengikut . Hal ini boleh menyebabkan kadar pH tanah pertanian di kawasan tersebut berasid. Keadaan ini menyebabkan kawasan tersebut tidak sesuai dijadikan kawasan pertanian dan sebarang penanaman tanaman makanan. Namun.sisa-sisa toksik larut dalam air serta mencemarkan air sungai dan laut. Kadang-kala kawasan pertanian menjadi sasaran mereka. Ujian-ujian bom di laut juga menyumbang kepada pencemaran air laut. Stesen-stesen nuklear juga menyalirkan bahan buangan ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Pada awalnya. Pembuangan sisa toksik di kawasan lapang berpunca daripada sikap pengusaha-pengusaha kilang yang mengambil sikap acuh tidak acuh dan tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Penggunaan racun serangga secara berleluasa juga boleh menyebabkan pencemaran tanah berlaku. penggunaan racun serangga adalah bagus bagi mengawal serangga perosak dari merosakkan tanaman.

Keadaan ini juga menyebabkan kawasan di sekitarnya juga tidak selamat untuk kawasan penempatan manusia. pencemaran tanah boleh berlaku. Kesan-kesan dari pencemaran tanah ini dilihat memudaratkan manusia dan cara hidup. . Keadaan ini juga boleh menyebabkan nilai pH tanah bertambah keasidan dan sekaligus tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tanah pertanian.skala yang ditetapkan dan tidak terkawal.

- Aktiviti akan dijalankan di kawasan yang lapang seperti dewan besar dan kantin sekolah bagi memudahkan penyelarasan dan pengawasan aktiviti. Pertandingan mewarna selama satu jam dan pertandingan melukis poster selama dua jam. 2) memupuk Sasaran Justifikasi sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar.AKTIVIT/PENDIDIKAN LUAR BAGI MEMELIHARA ALAM SEMULA JADI KILANG-KILANG Aktiviti Pertandingan Mewarna & Melukis Poster bertemakan Objektif “Kesan Pencemaran oleh aktiviti Perindustrian” 1) memberi kesedaran kepada pelajar sekolah tentang kesan aktiviti perindustrian kilang yang tidak terkawal kepada alam sekitar. . Hasil daripada lukisan ini boleh diterbitkan. dipasarkan atau dikomersialkan bagi Keterangan tujuan amal kebajikan dan kesedaran umum. . - Guru Pendidikan Seni dan guru kelas akan bersamasama menyelaras aktiviti ini. - Pertandingan akan dijalankan serentak di sekolah dengan diberikan peruntukkan masa. Pelajar sekolah rendah Pertandingan mewarna dan melukis poster ini dijalankan bersesuaian dengan tahap murid sekolah rendah kerana pada tahap ini kesedaran sesuai untuk dipupuk dan diterapkan dalam diri mereka.murid dibahagikan kepada 2 kategori iaitu tahap 1 & 2 ringkas aktiviti - pertandingan mewarna akan melibatkan murid tahap 1 dan pertandingan melukis poster akan melibatkan murid tahap 2.

.

Pelajar sekolah menengah Kempen “Bebas Asap” ini merangkumi beberapa aktiviti seperti kenderaan tanpa motor selama 2 hari.Guru dan pelajar tidak dibenarkan membawa sebarang ringkas aktiviti kenderaan bermotor ke sekolah selama kempen dijalankan. . pertandingan pidato. - Pameran yang beberapa diadakan juga aktiviti seperti disertakan pertandingan dengan kuiz. - Pameran akan diadakan di beberapa lokasi di kawasan sekolah seperti dewan besar. Kempen ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelajar tentang kandungan yang terdpat di dalam asap kenderaan dan asap rokok serta Keterangan kesannya kepada kesihatan.KENDERAAN Aktiviti Objektif Kempen “Bebas Asap” 1) Memberi pengetahuan dan kesedaran tentang bahaya asap kenderaan dan asap rokok serta kesannya 2) memupuk Sasaran Justifikasi sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. mini projek dan sesi kaunseling - Guru bimbingan dan kaunseling. kantin dan perpustakaan. - Kempen yang dijalankan juga akan melibatkan agensi luar seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. guru disiplin dan guru kelas akan menyelaraskan kempen ini. kempen bebas rokok dan pameran. .

PEMBAKARAN TERBUKA .

Pelajar akan diperkenalkan dengan jenis-jenis sisa ringkas aktiviti buangan yang boleh dijadikan bahan-bahan bagi menghasilkan baja kompos seperti daun-daun kering. Aktiviti ini boleh memberikan pengetahuan inovasi kepada pelajar berkaitan dengan penggunaan sisa buangan sebagai satu kaedah alternatif bagi menghasilkan baja kompos. Pelajar sekolah menengah Aktiviti pembuatan baja kompos ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang kepentingan bahan sisa buangan dalam pertanian. sisa makanan dari sayuran dan tulang. Aktiviti ini boleh dijalankan di mana-mana pejabat perhutanan seperti FRIM di Kepong dan SFI di Keterangan Sipitang.Aktiviti Objektif Pembuatan Baja Kompos 1) Memberi pengetahuan dan kesedaran tentang pengunaan sisa buangan dalam penghasilan baja Kompos 2) memupuk Sasaran Justifikasi sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Pelajar boleh membuat sebarang catatan atau carta alir bagi tujuan tersebut. - Pelajar diberi peluang untuk mencuba setiap proses yang dibuat bagi memberi pengetahuan amali kepada mereka. Hal ini kerana kebiasaan manusia yang membakar sisa buangan di tempat terbuka dan kadang kala pembakaran yang tidak terkawal boleh menyebabkan kebakaran merebak ke kawasan sekitar. . - Pelajar boleh mengaplikasikan aktiviti ini di sekolah . - Kaedah pembuatan baja kompos secara manual ini akan didemonstrasi oleh wakil dari FRIM atau SFI.

PENCEMARAN AIR/SUNGAI .

Jabatan Alam Sekitar boleh mengadakan pameran tentang kesedaran penjagaan alam sekitar - Pelajar juga boleh memperoleh maklumat tambahan dengan mengunjungi laman web untuk maklumat lanjut berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. - Agensi-agensi yang dilantik akan menyelaras program ini mengikut kawasan masing-masing. Penjagaan sistem saliran dan perparitan yang efektif dapat mengelakkan berlakunya pencemaran sungai Keterangan sekaligus mengelakkan berlakunya banjir kilat. Ibu bapa juga digalakkan untuk turut terlibat dalam program ini. Program ini khusus dijalankan ke atas sistem saliran dan perparitan di sekitar kawasan sekolah dan lingkungan radius 2 kilometer dari sekolah.Pelajar akan dibahagikan tugasan mengikut kesesuaian ringkas aktiviti tahap kebolehan mereka dengan kerjasama agensiagensi yang dipilih dan dilantik oleh pihak sekolah. .Aktiviti Objektif Program “Aquaria” 1) Memberi pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan memelihara hidupan marin. . 2) memupuk Sasaran Justifikasi sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. - Di samping itu. Pihak Majlis Daerah dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelajar sekolah rendah dan menengah Program ini ialah program gotong royong yang dijalankan oleh pihak sekolah dengan kerjasama penduduk di sekitar kawasan tersebut dan melibatkan beberapa agensi seperti Bomba dan Penyelamat.

.

Seminar akan dibahagikan kepada 2 sesi dan akan ringkas aktiviti dijalankan selama 2 hari. Penggunaan tanaman ini boleh dijadikan sebagai satu kaedah bagi mengelakkan penggunaan racun penyembur serangga bagi menghalau nyamuk. - Selain seminar. . Antara tanaman yang digunakan seperti pokok bunga Tapak Dara. Penyertaan daripada ibu bapa adalah digalakkan. - Seminar akan diadakan di dua lokasi iaitu dewan besar dan kantin sekolah. Demonstrasi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan amali kepada pelajar tentang penjagaan tumbuhan-tumbuhan berkaitan. Pokok Citrosa Mosquito dan pokok Serai Keterangan Wangi. . Seminar ini juga diselitkan dengan pameran dan demonstrasi penjagaan tanamn berkaitan. Hal ini amat penting bagi pelajar agar bijak menggunakan alam sekitar sebagai pelindung diri berbanding penggunaan bahan kimia dan racun. Pelajar sekolah rendah dan menengah Seminar ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan sebagai salah satu kaedah alternatif bagi menghalau serangga seperti nyamuk. pameran dan demonstrasi penjagaan tumbuhan tersebut juga akan diadakan.PENCEMARAN TANAH Aktiviti Objektif Seminar “Tanaman Mesra Alam” 1) Memberi pengetahuan dan kepentingan tanaman kesedaran mesra alam tentang yang boleh digunakan bagi mengusir serangga perosak 2) memupuk Sasaran Justifikasi sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Satu sesi bagi setiap tahap. - Pelajar juga digalakkan menghasilkan folio berkaitan dengan tumbuhan mesra alam ini.

.

Setiap murid wajib menyertai 1 SEMASA PELAKSANAAN Penyediaan bahan aktiviti. - Kertas lukisan . - hadiah dan cenderahati setiap bahagian kerja Kertas lukisan mewarna - Kertas lukisan melukis - Bilangan hadiah kepada pemenang - Bilangan cenderahati kepada 4 Persiapan lokasi - hakim Penggunaan bilik darjah. - Lokasi penyampaian hadiah 5 Enrolmen murid yang terlibat - di dewan besar.PENILAIAN BAGI SETIAP AKTIVITI YANG DIJALANKAN NAMA AKTIVITI : Pertandingan Mewarna & Melukis Poster bertemakan “Kesan Pencemaran oleh aktiviti Perindustrian” BIL SENARAI SEMAK PERKARA TINDAKAN ADA TIAD A 1 SEBELUM PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat kali pertama 2 Jawatankuasa pelaksana - Pelantikan AJK - induk dan AJK kerja Pengagihan tugasan AJK - Pelantikan AJK Kecil 3 Penyediaan bahan aktiviti.

- Lokasi penyampaian hadiah 3 Penglibatan murid 1 SELEPAS PELAKSANAAN Mesyuarat - di dewan besar.hadiah dan cenderahati mewarna - Kertas lukisan melukis - Bilangan hadiah kepada pemenang - Bilangan cenderahati kepada 2 Persiapan lokasi - hakim Penggunaan bilik darjah. NAMA AKTIVITI : Kempen Bebas Asap. BIL SENARAI SEMAK PERKARA TINDAKAN ADA TIAD A 1 SEBELUM PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat kali . Setiap murid wajib menyertai - Mesyuarat mortem’ 2 Logistik - ‘Postbagi penambahbaikan Bahan-bahan lukisan yang tidak dipakai - Hadiah-hadiah yang tidak dituntut dan 3 Lokasi - berlebihan Kebersihan dan keceriaan dikekalkan dan dijaga.

perpustakaan dan . - akan dijalankan Banner dan poster hadiah dan cenderahati aktiviti untuk publisiti. - Bahan-bahan hadiah dan cenderahati pameran Persiapan lokasi - Hadiah - cenderahati Penggunaan dan dewan.pertama 2 Jawatankuasa pelaksana - Pelantikan AJK - induk dan AJK kerja Pengagihan tugasan AJK - Pelantikan Kecil AJK setiap bahagian kerja 3 Penyediaan bahan - Senarai aktiviti yang aktiviti. perpustakaan 5 Enrolmen murid yang terlibat - dan kantin Setiap murid wajib menyertai 6 Agensi yang terlibat - Surat jemputan - Senarai cadangan aktiviti yang dijalankan 1 2 SEMASA PELAKSANAAN Penyediaan bahan aktiviti. - Bahan-bahan pameran 4 Persiapan lokasi - Hadiah dan - cenderahati Penggunaan dewan.

kantin - Kebersihan keceriaan dan dijaga 3 Penglibatan murid - dan diutamakan. Maklumbalas daripada agensi - Saranan dan cadangan NAMA AKTIVITI : Pembuatan Baja Organik BIL SENARAI SEMAK PERKARA TINDAKAN ADA TIAD A 1 SEBELUM PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat kali pertama 2 Jawatankuasa pelaksana - Pelantikan AJK - induk dan AJK kerja Pengagihan tugasan AJK - Pelantikan AJK . Setiap murid wajib 4 Agensi yang terlibat - menyertai Agensi yang hadir - Senarai aktiviti yang dijalankan - Keperluan lain yang diperlukan 1 SELEPAS PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat mortem’ 2 3 Logistik Lokasi ‘Postbagi - penambahbaikan Bahan-bahan - publisiti disimpan Kebersihan dan keceriaan dikekalkan 4 Agensi yang terlibat - dan dijaga.

- Cenderahati kepada agensi yang 4 Persiapan lokasi - terlibat Menghubungi agensi yang dipilih 5 6 Enrolmen murid yang terlibat Agensi yang terlibat - berkenaan lokasi Ahli Kelab Pencinta - Alam Surat jemputan - Senarai cadangan aktiviti yang dijalankan 1 SEMASA PELAKSANAAN Penyediaan bahan aktiviti dan - Banner dan poster cenderahati aktiviti untuk publisiti. - Cenderahati kepada agensi yang terlibat Hadiah dan 2 Persiapan lokasi - cenderahati Lokasi disediakan oleh agensi yang 3 4 Penglibatan murid Agensi yang terlibat - dipilih Ahli Kelab Pencinta - Alam Agensi yang hadir - Senarai aktiviti yang dijalankan - Keperluan lain yang .Kecil setiap bahagian kerja 3 - Senarai aktiviti yang Penyediaan bahan aktiviti dan - akan dijalankan Banner dan poster cenderahati aktiviti untuk publisiti.

- akan dijalankan Banner dan poster hadiah dan cenderahati aktiviti untuk . Maklumbalas daripada agensi - Saranan dan cadangan NAMA AKTIVITI : Program ‘Aquaria” BIL SENARAI SEMAK PERKARA TINDAKAN ADA TIAD A 1 SEBELUM PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat kali pertama 2 Jawatankuasa pelaksana - Pelantikan AJK - induk dan AJK kerja Pengagihan tugasan AJK - Pelantikan Kecil AJK setiap bahagian kerja 3 Penyediaan bahan - Senarai aktiviti yang aktiviti.diperlukan 1 SELEPAS PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat ‘Post- mortem’ 2 Logistik - bagi penambahbaikan Bahan-bahan aktiviti dan publisiti 3 Lokasi - disimpan Kebersihan dan keceriaan dikekalkan 4 Agensi yang terlibat - dan dijaga.

Kerjasama dengan persatuan penduduk dan Majlis Daerah 5 Enrolmen murid yang terlibat - Setiap murid wajib menyertai 6 Agensi yang terlibat - Surat jemputan - Senarai cadangan aktiviti yang dijalankan 1 SEMASA PELAKSANAAN Penyediaan bahan aktiviti dan - Bahan-bahan untuk 2 cenderahati Persiapan lokasi - gotong-royong.publisiti. Pembahagian tugas - mengikut kumpulan Setiap murid wajib - menyertai Agensi yang hadir - Senarai aktiviti yang 3 4 Penglibatan murid Agensi yang terlibat dijalankan - Keperluan lain yang diperlukan 1 SELEPAS PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat mortem’ ‘Postbagi 2 Logistik - penambahbaikan Bahan-bahan 3 Lokasi - publisiti disimpan Kebersihan dan keceriaan dikekalkan dan . 4 Persiapan lokasi - Bahan-bahan untuk - gotong-royong.

- Bahan-bahan penggunaan seminar LCD.4 Agensi yang terlibat - dijaga.laptop kertas. Maklumbalas daripada agensi - Saranan dan cadangan NAMA AKTIVITI : Seminar “Tanaman Mesra Alam” BIL SENARAI SEMAK PERKARA TINDAKAN ADA TIAD A 1 SEBELUM PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat kali pertama 2 Jawatankuasa pelaksana - Pelantikan AJK - induk dan AJK kerja Pengagihan tugasan AJK - Pelantikan AJK Kecil setiap bahagian kerja 3 - Senarai aktiviti yang Penyediaan bahan aktiviti dan - akan dijalankan Banner dan poster cenderahati aktiviti untuk publisiti. seperti dan .

Maklumbalas daripada agensi - Saranan dan .4 Persiapan lokasi - Dewan besar dan kantin 5 Enrolmen murid yang terlibat - Setiap murid wajib 6 Agensi yang terlibat - menyertai Surat jemputan - Senarai cadangan aktiviti yang dijalankan 1 2 SEMASA PELAKSANAAN Penyediaan bahan aktiviti dan - Bahan-bahan untuk cenderahati pameran Persiapan lokasi seminar Menjaga - dan kebersihan 3 4 Penglibatan murid Agensi yang terlibat dan - keceriaan lokasi Setiap murid wajib - menyertai Agensi yang hadir - Senarai aktiviti yang dijalankan - Keperluan lain yang diperlukan 1 SELEPAS PELAKSANAAN Mesyuarat - Mesyuarat mortem’ ‘Postbagi 2 Logistik - penambahbaikan Bahan-bahan 3 Lokasi - publisiti disimpan Kebersihan dan keceriaan dikekalkan 4 Agensi yang terlibat - dan dijaga.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 13. Kementerian Pelajaran Malaysia.com. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 7. 2.info/info/tahukah/6060/10-tanaman-pengusirnyamuk/#axzz3JTlQPG77 4. http://panduanpercuma.my . Laman web Sabah Forest Industry http://www.cadangan (3457 patah perkataan) Rujukan 1.my 5.gov. laman web FRIM http://www. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2012).frim. 3.stia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2012).