You are on page 1of 13

Cap.

1 Structura resurselor
financiare publice şi a
cheltuielilor publice din
bugetul de stat
1.1 Resursele financiare publice – notiune si
structura

Resursele financiare publice reprezinta totalitatea
mijloacelor banesti care se administreaza de catre autoritatile
publice in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor ce revin
acestora, asigurand functionarea structurilor organizatorice
corespunzatoare (institutii publice centrale si locale, intreprinderi
de stat etc.). Ele apartin de drept statului si sunt utilizate pentru
satisfacerea nevoilor de consum public.
Din punct de vedere al modului diferit in care se implica
autoritatile publice in administrarealor, resursele financiare se
structureaza pe doua subsisteme:
 subsistemul resurselor publice bugetare;
 subsistemul resurselor intreprinderilor cu capital de stat
si mixte.

Subsistemul resurselor publice bugetare reprezinta
resursele financiare administrate direct de catre autoritatile
publice centrale si locale, respectiv de catre institutiile publice
1

 veniturile din exploatarea intreprinderilor si proprietatilor din sectorul public. in baza autonomiei lor de functionare ca societati comerciale. cele mai utilizate sunt:  impozitele. Subsistemul resurselor intreprinderilor cu capital de stat si mixte cuprinde resursele financiare administrate direct de catre intreprinderile din sectorul economic de stat. Clasificarea si caracterizarea generala a resurselor financiare publice(bugetare) 1. In cadrul acestora. etc.Dupa regularitatea folosirii lor: a.specializate. Asamblul acestor resurse se reflecta in bugetul de stat sau in bugetele anumitor structuri administrativ-teritoriale. ce nu pot realiza venituri satisfacatoare pentru acoperirea cheltuielilor proprii. ce alcatuiesc sistemul bugetar al statului.2. taxele si contributiile obligatorii suportate de persoanele fizice si juridice. respectiv in bugetul fiecarui an bugetar. resurse ordinare. inclusiv participatiile de capital ale statului la intrepinderile mixte 1. resurse extraordinare. Formele de constituire a acestora pot fi intalnite in structura resurselor financiare publice. regii autonome. 2 . b. Resursele financiare publice ordinare sunt folosite in mod curent si in conditii social-economice normale..

Formele principale de constituire a acestora sunt:  imprumuturi de stat. Prelevarea acestor resurse nu are un caracter fiscal. procurate prin vanzarea altor forme ale titlurilor de stat. semnificand miscarea valorii in limitele aceleiasi proprietati sub forme ale veniturilor preluate la bugetul de stat de la intreprinderi cu capital de stat. chiriilor etc. Resursele de trezorerie se formeaza si utilizeaza in contextul efectuarii de catre trezoreria publica a operatiunilor de incasari si plati in conturile deschise entitatilor publice. Resursele nefiscale sunt reprezentate de veniturile obtinute de autoritatile publice din exploatarea intreprinderilor si proprietatilor lor. 2.Resursele financiare publice extraordinare se disting de cele ordinare prin caracterul vremelnic al acestora. Dupa continutul economic:      resurse resurse resurse resurse resurse fiscale nefiscale de trezorerie imprumutate pe termen mediu si lung din emisiunea de moneda Resursele fiscale reprezinta prelevari cu caracter obligatoriu sub forma de impozite.  emisiunea (inflationista) de moneda . taxe sau contributii la constituirea diferitelor fonduri financiare publice. dividentelor. Resursele imprumutate pe termen mediu si lung se utilizeaza pentru finantarea deficitelor bugetare anuale. Aceste resurse asigura cea mai mare parte a resurselor obisnuite ale statului. ce presupun 3 . fiind prezenti in unii ani bugetari si lipsind in altii.

care se reflecta intr-un buget separate si se administreaza de organisme specializate. -resurse ale entitatilor administrative locale. dar intr-o forma greu de indentificat de persoanele fizice sau juridice. 4 . regasindu-se. Resursele din emisiunea (inflationista) de moneda reprezinta procese de redistribuire a veniturilor in favoarea statului. 4. -resurse ale administratiilor locale. taxe si contributii generale. care se reflecta in bugetul central sau de stat. In cazul statelor federale: -resurse ale statului federal. de la care se redistribuie puterea de cumparare. ca si resursele fiscale. venituri din exploatarea intreprinderilor si proprietatilor statului. reflectate in bugetul fiacarui stat membru al federatiei. in bugetul consolidat . care se reflecta in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. ce se inscriu in bugetele locale. din cadrul fiecarui stat federat. In functie de nivelul administrativ la care se mobilizeaza resursele: a. cuprins in bugetul federal . In cazul statelor unitare: -resurse ale administratiei centrale. etc. -resurse ale asigurarilor sociale. b. Dupa modul cum se structureaza resursele financiare pe componentele bugetului consolidat: -resurse ale bugetului de stat (impozite. in final impreuna cu celelate resurse bugetare. -resurse ale statelor membre (federate).procese de redistribuire a le disponibilitatilor banesti de la detinatorii acestora catre stat. 3.).

5 . uneori.pe de o parte si persoane fizice sau juridice. resurse interne.-resurse ale bugetelor locale (impozite. cheltuieli extrabugetare. cheltuieli ale intreprinderilor cu capital de stat. b. cu prilejul alocarii si utilizarii resurselor financiare administrate de catre aceste unitati. cheltuieli speciale. resurse externe. de la persoane fizice si juridice nerezidente ale statului primitor. Resursele externe se formeaza prin redistribuirea produsului creat in afara tarii respective si presupun transferul de valoare din exterior. 5. 1. In functie de locul de provenienta: a. taxe si contributii locale. a avutiei nationale rezultate din activitatile creatoare de valoare ce se desfasoara in fiecare tara. venituri defalcate si transferuri de la bugetul de stat etc. Sistemul cheltuielilor publice cuprinde urmatoarele componente majore: cheltuieli bugetare.3 Cheltuieli publice – concept si continut In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima o anumita categorie de procese si relatii economice ce se manifesta intre autoritatile publice . pe de alta parte. in anumite conditii. -resurse ale asigurarilor sociale de stat (contributii pentru asigurari sociale). -resurse cu destinatie speciala (taxe si contributii pentru constituirea de fonduri speciale).). Resursele interne provin prin distribuirea si redistribuirea produsului intern brut si.

cheltuieli finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat. administrate direct de catre anumite ministere sau alte organe de stat.cheltuieli finantate din bugetul administratiei de stat centrale sau federale. Cheltuielile speciale vizeaza realizarea anumitor obiective si sunt finantate din resurse publice ce se constitue in fonduri speciale. din sistemul cheltuielilor publice. în care cheltuielile sunt impartite după fondurile din care se finanteaza. fara a mai fi inscrise si vehiculate prin intermediul bugetului de stat.gruparea funcţionala. Potrivit criteriilor administrative. 1. . distincte. cheltuielile bugetare se structureaza pe urmatoarele categorii: .4. . Cheltuielile intreprinderilor cu capital de stat fac parte. în care cheltuielile sunt impărţite după specificul activitătii instituţiilor publice (administratie 6 .Cheltuielile bugetare sunt acelea inscrise in bugetul public si care se finanteaza din fondul bugetar. Cheltuielile extrabugetare sunt acelea care se realizeaza din resursele acumulate si utilizate direct de catre institutii publice in cadrul propriei activitati.gruparea organica. de asemenea. se disting: . dar nu se reflecta in bugetul de stat si deci nu sunt cheltuieli bugetare. Clasificarea cheltuielilor publice Principalele criterii generale de clasificare a cheltuielilor publice sunt de doua tipuri: administrative şi economice. .cheltuieli finantate din bugetele administratiilor locale sau ale statelor membre ale federatiei. La randul lor.

sanatate.cheltuieli de transfer. Dupa natura si aportul cheltuielilor la crearea conditiilor privind activitatea entitatilor publice. armata. invătamant. .publica. . conform careia ai activitatea din sfera neproductiva creaza produs national.dupa caracterul productiv al muncii. si anume: . cheltuielile publice se grupeaza astfel: - cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli care se autolichideaza. .cheltuieli de investitii. cercetare stiintifica). productive.dupa continutul material sau nematerial al cheltuielilor publice. acestea se grupeaza in: . reproductive.dupa natura cheltuielilor. cultura. Dupa rolul pe care cheltuielile publice il au in infaptuirea reproductiei sociale. .dupa rolul acestora în realizarea procesului reproductiei sociale. Dupa continutul material sau de munca vie al proceselor prin care se concretizeaza.cheltuieli reale (negative). sunt grupate astfel: .cheltuieli de functionare sau curente. cheltuielile sunt grupate in: 7 . . Dupa caracterul productiv al muncii. .cheltuieli economice (pozitive). In cadrul criteriilor economice se intalnesc mai multe modalitati de grupare a cheltuielilor publice. neproductive .

. Clasificatia administrativ-departamentala are la baza institutiile prin care se efectueaza cheltuielile publice. comuna reuneste cheltuieli cu destinatii variate si. judet. structura ministerelor (altor structuri centrale şi departamentale) si. ce au caracter exceptional. subordonarea institutiilor publice se modifica periodic. -cheltuieli de transfer (de redistribuire) 8 . institutii publice autonome. ce imparte cheltuielile in: . municipiu. fiind utila deoarece alocatiile bugetare se stabilesc pe acesti beneficiari. cheltuielile pot fi grupate astfel: . agentie guvernamental.cheltuieli de personal. ce au caracter permanent.cheltuieli materiale. oras. face ca gruparea cheltuielilor publice conform acestei clasificatii să fie necomparabile in timp. Clasificatia economica se bazeaza pe folosirea a doua criterii de grupare: . conform careia cheltuielile se impart in: -cheltuieli curente (de functionare). respectiv. Ea prezinta insa dezavantajul ca un minister. in plus.. unitati administrativ-teritoriale. ministere. -cheltuieli de capital (cu caracter de investitii) . In functie de caracterul permanent sau incidental.cheltuieli ordinare.cheltuieli extraordinare.al doilea.primul.cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative. departament. .

virtuale sau posibile. Clasificatia financiara are in vedere momentul in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza resursele financiare publice.definitive. . cheltuielile se grupeaza în: .Clasificatia functionala foloseste drept criteriu in gruparea cheltuielilor publice domeniile. Conform acestei clasificatii. 9 . sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinatii legate de efectuarea unor transferuri intre diferitele niveluri ale administratiei publice. ramurile.temporare sau operatiuni de trezorerie. plata dobanzilor la datoria publica sau constituirea de rezerve la dispozitia autoritatii executive. .

2 Impozitul pe salarii si 3.694 . 0 838.460 . 5 83.901.6 16. 7 64. profit si castiguri din 4 capital Impozite si taxe pe 54.5 10.894.V.202 59.910 .212 .3 19. 4 86.2 24.7 2010 68050.5 Accize 14. 2 77.825 .369.7 10. 5 959.685 .5 0.530 .1 10 .1 56.742 .289 .610 .3 69.9 10.A.1 2011 79371.8 18.0 16. salarii.1 Alte impozite si taxe 0.073 .7 15.175 .4 51.090 .405 . venit 2 Alte impozite pe venit. 17.Cap.531.3 10.604 .3 18.9 3.9 2013 90561.8 16.615 .798 .253. 1.3 35. 6 1. venit si castiguri din capital Impozitul pe profit 41.1 10.9 36.5 -0.824 .9 .222 53.1 2012 87171.805 .0 49.0 17.058 .577 . 4 707.040 .796 .432 .0 proprietate Impozite si taxe pe 31.227 56.527 . 1 4.0 Venituri curente Venituri fiscale Impozitul pe profit.0 419.586 .4 34.607.869 .893 .8 servicii T.1 75.305 .9 11.2 .2 Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2009-2013 Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat pentru anii 2009 – 2013 Anul VENITURI TOTALE 2009 54678.2 7. 3 53.2 20.2 4.789 bunuri si .558.4 .3 16.1 14.263 .272 .7 6.0 80.

315.5 20.7 6.806.6 385.358. 7 306.0 1.7 6. 2 1.0 1.0 21.0 3.4 155.239. 1 282.5 42.926.9 -365. 0 7.9 6.3 620. 3 8.2 60.9 44.5 3.0 215.688.3 1.0 108.1 669.189. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) Alte impozite si taxe fiscale Contributii de asigurari Venituri nefiscale Subventii Venituri din capital Donatii Sume de la UE in contul platilor efectuate Operatiuni financiare Incasari din rambursarea.3 1.0 673.6 1.0 730.650.1 31.9 2.ro 11 .8 1.1 414. 5 275. 1 2.1 4.710.4 1.4 3. 0 299. 8 655.3 Sursa : mfinante.8 0.5 574.6 0. 4 39.6 -82.9 6.3 0. 0 6.604.7 395. 2 7.457.125.1 22.1 4.pe bunuri si servicii Taxa pe utilizarea bunurilor.7 707. la bugetul de stat 444.6 500. imprumuturilor Sume incasate in contul unic.

1 4.196.319. 1 17.718.708.Cap 3.088 . 9 18.736.0 105. 9 12 .150 . 2 25.251. 7 5.261.179. 7 86. 5 12.283.966. 7 13. 6 2.299.535.221.3 1 7. 0 11. 3 26.843. 5 9.7 63.405.103.244. 4 15. 7 15.5 11.1 3. 6 19.141. 8 13.663.5 6.851. 3 4.0 17. 1 5.082.2 64.7 99.128.764.527. 5 2011 106.69 1.357. 2 24.007.873.429. 9 7.4 66.12 8.4 2012 104.873.890. 73 97.8 100.413.1 4. 9 27.2 19. 6 4.569 .290. 5 3.490.2 62.5 4.3 53.348.645.6 12. 6 15.487.687.682. 2 4.3 12.969.318. 2 14. 8 9.1 3.031.208. Mutaţii în structura cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada 2009-2013 Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat pentru anii 2009-2013 Anul CHELTUIELI TOTALE Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Dobanzi Subventii Transferuri Total Transferuri intre unitati ale administratiei publice Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Asistenta sociala 2009 89.996.865. 0 13.3 4.5 2013 110. 5 10.854.3 2010 102627.368.290.286.405.

812.2 2.4 3.3 1.347.409.012.2 193.498. 34.4 4.3 1.173.7 2.627.317. 3 0 Sursa: mfinante.577.670.8 2.085.9 22.4 35.662.4 105.1 -248.066.5 4.5 35.504.4 2.3 -403.3 2.6 651.7 1.1 1.2 2.4 -402.171.566.165.717.92 2.8 214.777. 3 19.04 2.9 1.1 2.6 3.0 2.512.Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Cheltuieli de capital Active nefinanciare Active financiare Operatiuni financiare Imprumuturi Rambursari de credite Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Eximbank EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) 1.634.5 96.502.398.739.5 3.451.433.794.0 3.556.6 2. 7 -1.4 2. 5 17.2 3.980.3 3.9 -428.9 2.5 1.441.476.0 2.0 561.0 3.ro 13 .642.0 -671.830.4 2.69 2.446.419.506.6 26.108.