You are on page 1of 9

Data:24.01.

2007
Clasa:a VI-a A
Obiectul:MATEMATICA-Geometrie
Profesor:Gospodariu Daniela
Scoala:SAM Fintinele
Unitatea de invatare:Unghiuri
Tema lectiei:Unghiuri-definitie,clasificare,masurare,calcule cu masuri de unghiuri,bisectoarea unui
unghi;unghiuri suplementare si complementare-NOTIUNI RECAPITULATIVE

Tipul lectiei:de recapitulare si sistematizare a cunostintelor

OBIECTIVE CADRU:
1.Cunoasterea si intelegerea conceptelor,a terminologiei si a procedurilor de calcul
specifice matematicii;
2.Dezvoltarea capacitatilor de exploatare/investigare si rezolvare de probleme;
3.Dezvoltarea capitatilor de a comunica utilizand limbajul matematic;
4.Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in
contexte variate;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfirsitul activitatii elevii vor:
a)cognitive:
OC1:sti sa realizeze figurile unor unghiuri diferite invatate;
OC2:sti sa puna in evidenta unghiurile unor figuri geometrice;
OC3:sti sa masoare folosind instrumentele geometrice anumite unghiuri;
OC4:sti sa calculeze masurile suplementului si complementului unor
unghiuri;
OC5:sti sa calculeze valoarea unui unghi in functie de datele problemei;
b)afective:
OA1 :sa fie atenti;
OA2 :sa participe efectiv la lectie;
OA3 :sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee:metoda cubului,conversatia,explicatia,exercitiul,metoda turul
galeriei;
Metode si procedee:manualul,instrumente geometrice,coli colorate,markere,cub din
carton,coli
Forme de organizare:pe grupe,frontala;

Moment organizatoric si captarea atentiei (5-6 min.);


Profesorul: Asigura conditiile optime pentru desfasurarea lectiei.Verifica prezenta elevilor.
Prezinta elevilor metoda CUBULUI-metoda moderna de invatare prin cooperare.
Se arata elevilor un cub care are fetele colorate diferit,fiind inscriptionate cu
urmatoarele verbe active:
FATA ALBASTRA: verbul Descrie
FATA ROZA: verbul Compara
FATA VERDE: verbul Analizeaza
FATA GALBENA: verbul Asociaza
FATA ALBA:verbul Aplica
Elevii: Sunt impartiti in 5 grupe eterogene,nu neaparat numeric egale.
Fiecare grupa primeste o coala colorata in nuantele precizate mai sus.
Echipele aleg un lider care va da cu cubul,afland astfel care este verbul definitoriu
pentru grupa sa (descrie,compara,asociaza,analizeaza,aplica).
Se anunta tema de discutat si timpul de lucru alocat
fiecarei
grupe.Se anunta obiectivele lectiei de recapitulare.Se impart
fisele
cu sarcinile de lucru in grup (anexele 1-5).Timpul de 20-25
min.
elevii lucreaza in echipa la sarcina de lucru primita. Profesorul
supravegheaza activitatea elevilor si da indicatii acolo unde
este
nevoie. Solutioneaza eventual si situatiile in care nu toti elevii
se
implica in cadrul activitatii de grup sau atunci cand un elev
monopolizeaza toate activitatiile.

Descrierea activitatii elevilor:


Elevii care primesc fisa cu verbul Descrie vor avea:
-de definit un unghi;
-de enumerat tipurile de unghiuri;
-de definit unghiurile suplementare si complementare:
-de identificat bisectoarea unghiului dintr-o figura si de definit;
Elevii care primesc fisa cu verbul Compara vor stabili asemanarile si deosebirile dintre
unghiurile alungite si nule si dintre unghiurile suplementare si complementare.

Pentru grupa care va avea de Analizat,sarcina de lucru va cere ca elevii sa analizeze anumite
unghiuri si folosind raportorul sa le calculeze masura apoi sa spuna ce fel de unghi este.Datele se vor
sistematiza intr-un tabel.
FIGURA
DENUMIRE
Unghiul A

..

Unghiul B

Elevii ce vor primi o fisa cu verbul Asociaza ,vor asocia fiecarui unghi de pe fisa de lucru
valoarea corecta a masurii.Totodata ei vor da exemple din natura unde se formeaza un unghi.
Elevii din grupa verbului Aplica vor avea un rebus in care vor descoperi denumirile unor notiuni
legate de unghiuri si vor avea de aflat valoarea unui unghi dintr-o figura.

Evaluare:
Dupa expirarea timpului de lucru (20-25 min.) se va aplica metoda Turul galeriei.Materialele
realizate,posterele,vor fi expuse in clasa in 5 locuri vizibile.Elevii din fiecare grupa isi vor desemna un
raportor care va prezenta mai intai sarcina de lucru si modul de realizare a ei,apoi la semnalul dat de
profesor,vor trece,pe rand pe la fiecare poster al colegilor de la alta grupa si vor acorda acestora o
nota.Dupa ce fiecare grup a vizitat galeria si a notat corespunzator productiile colegiilor,se vor
discuta notele primite si obiectivitatea acestora,se vor face aprecieri si se vor corecta eventualele
erori.
In finalul orei se va da fiecarei echipe cate o diploma de participare la concurs.
Se realizeaza si un moment de reflectie asupra metodelor noi folosite si asupra modului de
implicare a fiecarui elev in echipa sa.
Se anunta si tema pentru acasa.

Nr.crt
.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume

SARCINI DE LUCRU:

1.Definiti unghiul.
2.Enumerati tipurile de unghiuri invatate.
3.Definiti unghiul suplementar si unghiul complementar.
4.Definiti bisectoarea unui unghi si trasati bisectoarea urmatorului unghi.

C
AUTOEVALUARE:

NOTA:

Nr.crt
.
1.
2.
3.
4.
SARCINI DE LUCRU:

Nume si prenume

1.Faceti comparatie intre urmatoarele unghiuri:


a)A

D
m(<ABC) = m(<DEF)

C
b)

P
Q

M
m(<PRS) = m(<MNQ)
N

S
2.Gasiti asemanarile si deosebirile dintre unghiurile suplementare si complementare,unghiurile nule si
cele alungite.
AUTOEVALUARE:

NOTA:

Nr.crt
.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume

SARCINI DE LUCRU:

1.Masurati urmatoarele unghiuri folosind raportorul si numiti-le:

Unghi ...

Unghi ...
A

M
P
N

2.Calculati masura unghiului x din fig.1 ,stiind ca unghiul <MOB este un unghi drept,iar OP este
bisectoarea unghiului <MOB.
M
P

AUTOEVALUARE:

NOTA:

2.Dati 5 exemple de unghiuri care se formeaza in realitate.


AUTOEVALUARE:

NOTA:

Nr.crt
.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume

SARCINI DE LUCRU:

1.Folosind raportorul, se cere sa calculati masura urmatoarelor unghiuri:

A
P

M
B

m(<ABC)=..................

m(<MNP)=..................

2.Stiind ca masura unui unghi este de 1501825,calculati masura complementului sau.


3.Construiti cu echerul un unghi drept <AOB astfel incat OA=4 cm si OB=2,8 cm.Folosind
raportorul,aratati ca unghiurile <OAB si <OBA sunt complementare.

AUTOEVALUARE:

NOTA: