You are on page 1of 2

AVALUACIÓ INICIAL

PROVA

DE L’ALUMNAT

Curs:

....................................... Professor/a: ..................................

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

15. El bandit

Nom: ........................................................................................................

1. Llegeix aquest text i explica en quin lloc es podria produir la conversa:
ROC: Quin bell cinturó que tens!
HUMPTY-DUMPTY: És una corbata. És un regal de no-aniversari.
ROC: Què és un regal de no-aniversari?
HUMPTY-DUMPTY: Doncs un regal que et fan quan no compleixes anys.
ROC: M’agraden més els regals d’aniversari.
HUMPTY-DUMPTY: No saps el que dius! Quants dies hi ha en un any?
ROC: Tres-cents seixanta-cinc.
HUMPTY-DUMPTY: I quantes vegades compleixes anys tu?
ROC: Una.
HUMPTY-DUMPTY: I si li restes un a tres-cents seixanta-cinc, què queda?
ROC: Tres-cents seixanta-quatre, naturalment.
HUMPTY-DUMPTY: Doncs tres-cents seixanta-quatre en els quals podries tenir regals de noaniversari.

..........................................................................................................................................................

2. Escriu les abreviatures que portarien al diccionari aquests grups de paraules:
ennuvolat/clar: ........................

alegre/trist: ........................

ràpid/lent: .........................

boirós/ennuvolat: ....................

alegre/divertit: ....................

ràpid/veloç: .......................

3. Escriu una pregunta que correspongui a cadascuna d’aquestes respostes:
– Mai no he estat a Amèrica del Sud.
– Al meu germà no l’espanten els relats de terror.
– El col·legi és al centre de la ciutat.
– L’entrepà de pernil m’ha costat dos euros amb cinquanta al bar de la cantonada.

4. Passa ratlla a les paraules mal escrites d’aquest text:
– Li agrada (tampoc/tan poc) per culpa de les lesions.
– No les col·loquis així, (sinó/si no) a l’inrevés.
– Als meus pares (també/tan bé) els agrada viatjar.
– Em tapo els ulls (perquè/per què) em fa por.
– Ningú no ho hauria notat (sinó/si no) ho hagués dit el teu germà.

15-4

Passa ratlla a les paraules mal escrites d’aquest text: SOLUCIÓ: Les frases han de quedar de la manera següent: Li agrada tan poc per culpa de les lesions. / boirós/ennuvolat: sin. / Als meus pares també els agrada viatjar. / No les col·loquis així. / alegre/trist: ant. Xxxxxx MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN DEL TEMA X Solucions de la prova de l’alumnat 1. 3.EVALUACIÓN FINAL SOLUCIONES DE LA PRUEBA INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ z. Llegeix aquest text i explica en quin lloc es podria produir la conversa: SOLUCIÓ: Resposta personal. Escriu una pregunta que correspongui a cadascuna d’aquestes respostes: SOLUCIÓ: Has estat mai a Amèrica del Sud? Mai no he estat a Amèrica del Sud. / ràpid/veloç: sin. 4. / Ningú no ho hauria notat si no ho hagués dit el teu germà. / ràpid/lent: ant. / A qui no l’espanten els relats 15-5 de terror? Al meu germà no l’espanten els relats de terror. / On és el col·legi? El col·legi és al centre de la ciutat. sinó a l’inrevés. Escriu les abreviatures que portarien al diccionari aquests grups de paraules: SOLUCIÓ: ennuvolat/clar: ant. . / Em tapo els ulls perquè em fa por. / alegre/divertit: sin. 2. / Quant t’ha costat l’entrepà de pernil? L’entrepà de pernil m’ha costat dos euros amb cinquanta al bar de la cantonada.