You are on page 1of 5

KHAMIS 20 NOVEMBER 2014

Senarai Semak Budaya Tutup dan Buka Sekolah
2014/2015

Bil

Butiran/Perkara

1

Buku resit yuran khas

Tindakan&Tarikh
Serah Akhir
Guru Kelas

2

Buku resit PIBG

Guru Kelas

Penerima/Catatan
Diserahkan kepada
Pembantu Tadbir
Diserahkan kepada
Tn. Hj Rozali(Bendahari
PIBG)

3

Jadual Kedatangan Murid
2014:
Lengkapkan semua butiran
data yuran dikemaskini
tutup pada hari akhir

Guru kelas
21.11.2014

JK yang sudah ditutup
dan semua butiran
dilengkapkan
diserahkan kepada PK
HEM untuk disemak
dan ditandatangani.
Jadual Kedatangan ini
penting kerana akan
diaudit.

Jumlah hari persekolahan
bagi tahun 2014 sehingga
21 November ialah 195 hari
Salin semula nama murid
yang masih bersekolah di
sini dengan lengkap untuk
bulan Disember
4

Buku Laporan Pencapaian
Kemajuan Murid, Buku PLBS
dan Buku ADAB:
Maklumat tahun dan kelas
dikemaskini di luar dan di
dalam(pastikan)
Sila semak tt guru dan
GB/PK
Cop GB/PK dan serah ke
pejabat untuk tandatangan
pentadbir.

Jika ada apa masalah
jumpa PK HEM

Guru Kelas

PK Pentadbiran
Semua fail peribadi
murid diikat dengan
senarai nama murid
tahun2014 dan
disimpan di pejabat
untuk kegunaan
semasa cuti. Sila serah
rekod kepada PK HEM
untuk disimpan di
pejabat kerana ada
kemungkinan murid
mohon bertukar
semasa cuti sekolah

Al Farabi 4. Halimatussadiah untuk anailsa.Al Razi 2 –Al Khawarizmi 3.Puan Jamaayah Tahun 2-Puan Che Nor Hazimah Tahun 3-Puan Nur Aifaa Tahun 4.Puan Noorulhuda Tahun 5-Encik Qamarul Arifin Tahun 6-Puan Halimatussadiah Guru subjek Pastikan semua buku telah diperiksa dan ditandatangani oleh guru beserta dengan tarikh diperiksa. I Salinan kepada GB/PK 1 Hantar ke PPD/JPN jika diminta 8 Nama Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Semua Guru termasuk PK Cadangan Guru Kelas 2015: 9 Rasmi Kelas kekal. 10 Buku SPBT: . 1.Ibnu Batutah 6. 5 6 Buku pendaftaran masuk sekolah: Semua murid tahun 1/2015 Murid murid lain yang masuk dalam tahun 2014 Murid-murid yang bertukarcatat nama baru sekolah murid yang berpindah Buku Persediaan Mengajar: Lengkap dan kemaskini Akan digunakan sebagai SKT untuk Laporan Prestasi Guru Tahun 2014 Guru Kelas Tahun 1-6 Semua Guru PK HEM Pastikan semua maklumat murid baru masuk dilengkapkan di dalam buku pendaftaran dan juga di dalam buku jadual kedatangan PK Pentadbiran Diserahkan ke pejabat pada hari terakhir persekolahan 7 Keputusan PKSR 2/MGB: Serah pada atau sebelum 17 November 2014 kepada su peperiksaan Pn. Guru Kelas Dikumpul oleh su Peperiksaan untuk difailkan.Ibnu Khaldun Buku Latihan dan Buku Kerja Tahun 1.akhir tahun.Ibnu Sina 5. Guru kelas Sila jumpa PK Pastikan telah lengkap diperiksa/semak dan diserahkan kembali kepada murid-murid kesemuanya.

Guru PSV -Hendaklah dipulangkan kepada guru/pegawai berkenaan atau pejabat. Alat-alat pejabat f. Buku naskah guru b. Guru sains. 12 Buku / peralatan / dll yang diambil / dipinjam: a. Alat-alat seni lukis Semua guru Ketua Panitia. 11 Fail Kurikulum: Pastikan semua fail panitia telah dikemaskinikan dan lengkap Semua fail diletakkan kembali di tempat yang disediakan ikut subjek Semua Ketua Panitia/PK1 Pk 1 akan memantau semua fail panitia supaya lengkap dan kemaskini. Semua murid layak mendapat pinjaman buku SPBT(100%) Buku SPBT hendaklah dibalut dari hari perrtama dipinjamkan. Alat-lat makmal sains g. 13 Fail/Buku Laporan HEM dan KoKurikulum untuk semua bidang Guru Terlibat 14 Buku Stok Kemaskinikan Ketua panitia 15 Murid tahun 6: Guru Kelas Tahun 6 Buku kemajuan Dimasukkan ke dalam fail dan diserahkan kepada murid pada . SU Sukan. Alat-alat sukan e. Buku Pusat Sumber c. Guru PSS. ABM d.Guru SPBT HEM/Guru SPBT sekiranya menghadapi masalah Semua buku SPBT dipungut dan diagihkan semula sebelum cuti sekolah bermula. Murid yang hilangkan buku diminta gantikan dengan segera.

Lebihkan satu atau dua kerusi untuk kemungkinan murid baru masuk.30 pagi. PK Koku Semua guru wajib hadir Mesyuarat di Makmal Komputer Semua guru Tarikh akhir tindakan ialah 21/11/2014 Takwim dan agihan subjek 2015 akan diberi dalam mesyuarat kali 1 pada 2 januari 2015(Jumaat) jam 8. lantai dan tingkap dibersihkan.Rekod Kesihatan Buku PLBS Buku ADAB belajar Sijil Tamat Sekolah Sijil PLBS(BM&BI) Surat penempatan Tingkatan 1 Slip keputusan UPSR 21/11/2014 ke 16 Alamat/No Telefon rumah dan HP PK 1 Semua guru Sila serah kepada PK1 untuk tindakan 17 Kerusi meja disusun rapi. Semua digalakkan hadir Guru Kelas tahun 1 19 Perancangan tahun 2015: PK 1. 20 Bilik Guru: Sila kemas dan bersihkan .05 tengahari. 18 Pendaftaran/Hari Orientasi Tahun 1 2015 Diadakan pada 31/12/2014 (Rabu) Jam 8. PK HEM.30 pagi. Pintu ditutup pada hari akhir persekolahan sebelum balik 12. Guru kelas Tahun 2015 pastikan kerusi dan meja mencukupi untuk kegunaan tahun 2015. Semua guru kelas 2 waktu terakhir Guru kelas berada di kelas masing-masing untuk gotong-royong bersihkan kelas serta menyusun kerusi dan meja dengan kemas.

21 Keputusan UPSR 2014: SU PEP Guru Kelas Tahun 6 Akan diperolehi pada 26 November 2014. -Edarkan keputusan -Buat analisa dalam TOV/ETR PPDt/SAPS 22 Senarai buku tulis dan keperluan alatulis serta bayaran persekolahan 2015: Buat analisa En Yaki Diedarkan sebelum cuti sekolah 23 Semua senarai semak persiapan dan keperluan sesi persekolahan baru 2015: Takwim sekolah Jadual waktu Jadual guru bertugas Senarai tugas guru-guru khas Senarai pencerapan guru Buku Rekod Mengajar Jadual Kedatangan murid Buku jadual kedatangan guru dan staf Senarai guru yang diperlukan Buku latihan/buku kerja murid Buat Salinan Photostat untuk paparkan pada papan notis GB PK1 PK HEM PK Koku .