You are on page 1of 2

Numele şi prenumele……………………………………….

Data .......................
Clasa …………………..
Test la psihologie
1. Sunt considerate procese cognitive superioare sau procese
intelectuale:
a) gândirea
b) percepţia
c) memoria
d)
imaginaţia
2. Procesul cognitiv –intelectiv de reflectare generalizată şi
abstractizată a obiectelor şi a relaţiilor dintre ele, sub formă de
concepte, judecăţi şi raţionamente este:
a) atenţia
b )memoria
c) gândirea
d) imaginaţia
3. Emiţătorul este cel care : a) primeşte mesajul
b) trimite mesajul c)
codifică informaţia
4. Memoria de lungă durată (MLD) mai este numită şi:
a) retenţie
b)rezervorul experienţei
c) reproducere d)
reactualizare
5. Care dintre următoarele sunt operaţii ale gândirii.
a) sinteza
b) fidelitatea
c) generalizarea
d)
abstractizarea
6. Perioada optimă de vărstă în care învăţăm cu folos maxim este.
a) 8-17 ani
b) 10-40 de ani
c) 30-50 de ani
d) 6-25
ani
7.Însuşirile atenţiei sunt: a) discriminarea b )mobilitatea
c) concentrarea
d) volumul
8. Formele limbajului sunt:
a) comunicare
b) cunoaştere
c) reglare
d) emoţional-expresivă
9. Empatia este o formă a : a) limbajului
b) gândirii
c) imaginaţiei
d) atenţiei
10. Memoria depinde de :
a) vârstă
b) înţelegere c) performanţă d)
exerciţiu
11. Spunem că este învăţare cognitivă, atunci când ceea ce se învaţă
sunt:
a) definiţii
b) reguli
c) noţiuni
d) concepte
12. Operaţiile care se desfăşoară intr-o succesiune strictă se numesc.
a) sfere
b) conţinuturi
c) imageni
d) algoritmi
13. Formele memoriei după conţinutul materialului memorat sunt:
a) logică b) motorie
c) mecanică
d) verbală
14. Caracteristicile memoriei umane sunt:
a) păstrarea b) proces intelectual c) reactualizarea d) activă
15. Argumentaţi în maxim 10 rânduri rolul memoriei în învăţare.
1............................................................................................................................
.......................................2.....................................................................................
..............................................................................3..............................................
Nota: Se acordă câte un punct pentru fiecare variantă corectă identificată. Există
itemi cu 1, 2, 3 sau nici o variantă de răspuns corectă.

........................................................................................ ..............................................................5.............c............... ........................................ ..b..................................................................... 3 sau nici o variantă de răspuns corectă................................................................. 10................................................................ d=2p I14=b............ Nota: Se acordă câte un punct pentru fiecare variantă corectă identificată.......... c........4.. Există itemi cu 1.......................................... 2.................d=3p I11=c=1p I12=d=1p I13=b............ ................................................................................................................................................................................9................................. d=3 p I2=c= 1p I3=b=1p I4=b=1p I5= a... .... .....d= 3p I6=b=1p I7=b........................................................... ...7........................................................c. .............................. 2.d=3p I8=nici una corecta=1 p I9=c=1p I10=a................................................................................ ... Există itemi cu 1................................................................................................................................... PENTRU PROFESOR Cotare: I1= a..................................... ......................................0p= 4 PUNCTELE ACORDATE FIECAREI ITEM SE SCRIU PE TEST! Acesta este modelul pentru mapa profesorului..............8.................................... Nota: Se acordă câte un punct pentru fiecare variantă corectă identificată................d=2p I15=5 p Acordarea notelor: 29p-26p= 10 25p-22p= 9 21p-18p= 8 17p-14p= 7 13p-10p= 6 9p -6p= 5 5p.............6... 3 sau nici o variantă de răspuns corectă..............