You are on page 1of 1

FACULTATEA DE HORTICULTURA

Disciplina: Corectarea torenţilor
TEMETICA PENTRU EXAMEN
SILVICULTURA IV
1. Torentul – caracteristici. Morfometria reţelei hidrografice
2. Părţile morfologice caracteristice ale unui torent
3. Necesitatea amenajării bazinului hidrografic torenţial. Părţi componente
4. Clasificarea lucrărilor folosite în amenajarea B.H.T.
5. Bazinul hidrografic torenţial
6. Fenomenul de histerezis hidrologic torenţial
7. Fenomene torenţiale (eroziune, scurgere, sedimentare)
8. Precipitaţiile (caracteristicile acestora – intensitate, durată)
9. Retenţia superficială
10. Indicele specific de retenţie
11. Infiltraţia apei în sol
12. Scurgerea de suprafaţă
13. Debitul lichid maxim
14. Debitul lichid maxim (formula raţională)
15. Debitul lichid maxim (diagrama morfo - etalon)
16. Transportul de aluviuni (Metoda Gaşpar - Apostol)
17. Transportul mediu anual şi la o ploaie torenţială
18. Barajul (fundaţie, corp, aripi şi încastrări)
19. Disipatorul hidraulic de energie. Racordările canalului de evacuare
20. Barajul (schiţă, rol). Tipuri de baraje după materialele de execuţie
21. Praguri (schiţă, rol). Tipuri de praguri după materialele de execuţie
22. Traverse (schiţa, rol)
23. Canalul de evacuare
24. Turbiditatea şi coeficientul de efluenţă
25. Profilul de echilibru al torentului
26. Metode de amplasare a lucrărilor hidrotehnice transversale
27. Metoda pantei de compensaţie
28. Metoda nodurilor hidrotehnice
29. Metoda susţinerii reciproce a lucrărilor
30. Metoda apărării imediate a obiectivului din aval
31. Metoda etajării lucrărilor
32. Schema de sarcini şi relaţiile de calcul pentru un baraj (cazul curent de proiectare)
33. Schema de sarcini şi relaţiile de calcul pentru un baraj (cazul general de proiectare)
34. Schema de sarcini şi ecuaţia de dimensionare (profilul triunghiular)
35. Schema de sarcini şi ecuaţia de dimensionare după trecerea viiturii
36. Sarcinile speciale luate în dimensionare
37. Capacitatea de retenţie a unui baraj
38. Determinarea capacităţii geometrice de retenţie a unui baraj
39. Evoluţia barajelor de greutate
40. Dimensionarea barajelor de greutate
Titular disciplină
Prof. Dr. Marcel Dîrja