You are on page 1of 3

Hazardul si riscul alunecarilor de teren

Inventarul alunecǎrilor de teren: cuprinde locaţia, clasificarea, volumul, activitatea şi data
producerii unor alunecǎri individuale într-o arie.
Susceptibilitatea: evaluarea cantitativǎ sau calitativǎ a clasificǎrii, volumului (sau ariei) şi
distribuţia spaţialǎ a alunecǎrilor de teren, existente sau potenţiale într-o arie. Poate include, de
asemenea, descrierea vitezei si intensitǎţii unei alunecǎri existente sau potenţiale. (hǎrţi de
susceptibilitate – calificative, sau de probabilitate - P între 0 şi 1). Timpul nu este luat explicit în
consideraţie.
Hazardul: în cazul unor fenomene cu potenţial distructiv - evaluarea cantitativǎ sau calitativǎ a
clasificǎrii, volumului (sau ariei) şi distribuţia spaţialǎ a alunecǎrilor de teren, existente sau
potenţiale într-o arie şi probabilitatea de apariţie într-o anumitǎ perioada de timp.
Hazardul se poate defini ca un produs între susceptibilitate şi factorul declanşator (trigger),
reprezentat de efectul precipitaţiilor, seismelor sau activitǎţilor antropice.
Riscul: Hazard (susceptibilitate x trigger) x vulnerabilitate x gradul de expunere (elemente
supuse riscului). [în termeni de pierderi umane sau materiale].

Modelul IGC (International Centre for Geohazards)
Hǎrţi de hazard induse de precipitaţii
Hr = (Sr x Sl x Sv) x Tp
Hǎrţi de hazard induse de seisme
He = (Sr x Sl x Sv) x Ts
Unde:
Hr şi He sunt indici de hazard pentru alunecǎri induse de precipitaţii, respectiv de seisme;
Sr este factorul de pantǎ;
Sl este factorul litologic;
Sv este factorul acoperirii cu vegetaţie;
Tp este factorul de precipitaţii;
Ts este factorul condiţiilor seismice.

Roci vulcanice extrusive-Cenozoic. Roci sedimentare-Paleozoic. Foarte ridicata Tabel 3. Jurasic. Ridicata Roci vulcanice extrusive-Meso-Cenozoic. Factorul de precipitatii Tp1 si precipitatiile lunare extreme la 100 de ani Precipitatiile lunare extreme Susceptibilitatea Tp1 la 100 de ani (mm) 0000-0330 Scazuta 1 0331-0625 Moderata 2 0626-1000 Medie 3 1001-1500 Ridicata 4 >1500 Foarte ridicata 5 Sl 1 1 2 3 3 . Factorul de panta (Sr) si intervalele de panta corespunzatoare Unghiul de panta (0) Sr 0-1 0 1-6 1 6-12 2 12-18 3 18-24 4 24-40 5 40-45 3 45-90 3 Tabel 2. Cenozoic. Triasic. Moderata Roci vulcanice extrusive-Paleozoic.05 Teren viran 1. Mesozoic.1 1. Factorul litologic (Sl) si clasele litologice conform hartii geologice a Europei Litologie si stratigrafia Susceptibilitatea Roci vulcanice extrusive-Precambrian. Scazuta Roci endogene (plutonice si/sau metamorfice)-Precambrian. Roci sedimentare-Cenozoic.Tabel 1. Roci endogene-Meso-Cenozoic. Triasic. Cuaternar. Triasic. Paleozoic. Cretacic.8 0. Paleozoic. Roci sedimentare vechi-Precambrian. Jurasic. Proterozoic.95 Pasune 1.0 0. Proterozoic. Cretacic.0 1.9 0. Proterozoic. Archean. Medie Roci vulcanice extrusive-Mesozoic.0 Teren cultivat 1. Jurasic. Roci endogene-Paleozoic.0 Urbana 0. Cretacic.1 Tabel 4. Archean. Mesozoic. Mesozoic.2 1. Archean.9 Padure 0. Factorul de vegetatie (Sv) si categoriile de acoperire cu vegetatie a terenului Categoria de acoperire Sv pentru alunecǎri Sv pentru alunecǎri a terenului cu vegetatie induse de precipitaţii induse de seisme Apa 0. Paleozoic.

5 >4.51-3. Tabel 6.50 2.01-3.2 (b-a) 0.01 Neglijabila 10-16 6-11 3 Scazuta-moderata 0.00 6.01-4.51-1.Tabel 5. Clasificarea hazardului la alunecari de teren datorita precipitatiilor si seismicitatii Hr He Clasa Clasificarea potentialului Frecventa anuala in celulele Clase finale de hazard de 1 km2 ale retelei de hazard 3 2 0 Neglijabila 0.03 Scazuta 17-24 12-18 4 Moderata 0.00 0.50 10.00-0.5 3.5 2.51-4.00 Neglijabila 1 Foarte scazuta 0.50 5.00 1.50 7.4 (b-a) a + 0.4 1.8 – 6.5 2.1 0. Clasificarea coeficientului de variatie (CoV) al precipitatiilor lunare anuale extreme si factorul de anomalie Ta Ta CoV =  a a + 0.0 4.9 a + 0.8 (b-a) b 1.1 a + 0.0 Tabel 7.00 Ridicata 54-69 52-79 8 Foarte ridicata 10.50 0.00 Ridicata >70 >80 .0 a + 0.6 (b-a) a + 0.51-2.2 (b-a) a + 0.0 3.4 (b-a) 0. Clasificarea acceleratiei seismice maxime estimate GSHAP PGA475 si factorul de declansare seismic Ts GSHAP PGA475 (m/s2) Ts 0.8 1.00 Medie 42-53 37-51 7 Ridicata 3.6 (b-a) 1.10 Scazuta 25-32 19-26 5 Medie 0.00 3.01-2.0.30 Medie 33-41 27-36 6 Medie-ridicata 1.50 0.8 a + 0.60. Valorile a si b obtinute prin calcul sunt 0.11 si respectiv 3.01-1. Factorul de precipitatii Tp se poate obtine prin relatia: Tp = Tp1 x Ta iar domeniul de variatie al Tp este 0.8 (b-a) 1.00 Neglijabila 4-9 3-5 2 Scazuta 0.2 Unde a este cea mai mica valoare a CoV = obtinuta pentru intreg globul b este cea mai mare valoare a CoV.