You are on page 1of 2

Klima ureaji kod novijih auta se kvare ve nakon tri godine

http://www.vijesti.me/index.php?cmd=show_clanak&clanak_id=2151...

PROBLEMI SA HLAENJEM

Kod modernih kompresora brzo stradaju gumice i leajevi na remenici kompresora, kao i
elektromagnetni ventili na kompresoru.

Voza koji upravlja automobilom u ijoj je kabini temperatura 35 stepeni, ima reakcije kao osoba koja u
krvi ima 0,5 promila alkohola, upozoravaju eksperti za saobraaj. Pored bezbjednosnog aspekta, vrlo je
vaan i komfor putnika, za koje vonja u pregrijanom vozilu predstavlja pravo muenje.
Naravno, danas je velika veina automobila opremljena klima ureajima, ali pazite: ak iako imate noviji
automobil, ne znai da ete da budete poteeni neprijatnih iznenaenja.
Specijalista za automobilske klima ureaje, Vlatko Vukovi, vlasnik servisa Frigomax Vukovi, kae da
kod nove generacije kompresora, koji su najvaniji djelovi klima ureaja, do problema masovno dolazi ve
oko tree-etvrte godine upotrebe.
Kod modernih kompresora brzo stradaju gumice i leajevi na remenici kompresora, kao i
elektromagnetni ventili na kompresoru. To ve poinje da se kvari nakon tri godine upotrebe, pria
Vukovi.
Kvar leaja ili gumice na remenici se manifestuje neuobiajenim zvukom motora, pa voza moe da osjeti
da neto nije u redu. Zamjena leaja staje 40 do 45 eura, a tom prilikom je potrebno zamijeniti i freon i
ulje u sistemu.
Kada doe do kvara elektromagnetnih ventila, jedini simptom je potpuni izostanak hlaenja. Zamjena
ventila kota od 80 do 100 eura, a takoe zahtijeva zamjenu ulja i freona.
Zato Vukovi preporuuje redovnu kontrolu sistema hlaenja u automobilu, bez obzira na starost vozila, i
dodaje da je u njegovom servisu pregled besplatan.

1 of 2

3.6.2014 12:57

Klima ureaji kod novijih auta se kvare ve nakon tri godine

http://www.vijesti.me/index.php?cmd=show_clanak&clanak_id=2151...

Kontrola obuhvata pregled svih komponenata klima ureaja, poevi od koliine freona u sistemu, preko
rada kompresora, do provjere filtera klime. U sluaju da ustanovimo neke nepravilnosti, u dogovoru sa
klijentom odmah pribjegavamo opravci, jer kvar na leaju koji je relativno jeftin, moe da dovede do
unitenja kompresora, koji je najskuplji dio sistema, objanjava Vukovi.
Vozai se ipak najee sjete klime, kada tokom prvih vrelih dana pritisnu dugme AC na komandnoj
tabli, a nakon toga shvate da iz ventilacionih otvora izlazi vrui vazduh.
S obzirom da veina vozaa klimu koristi samo tokom ljeta, oni do saznanja o problemu dolaze u
najnezgodnijem momentu, kada je veina servisa za klima ureaje prezauzeta.
Mi uspijevamo da izaemo u susret klijentima, ali i od njih oekujemo razumijevanje, jer tokom prvih
ljetnjih dana radimo bez odmora, nekad i do ponoi, kae Vukovi, iji servis je ovlaen i za servisiranje
rashladnih sistema proizvoaa Carrier i Thermo king, koji se ugrauju kod komercijalnih vozila.
Prilikom dijagnoze budite uz majstoraU servisu Frigomax Vukovi zamjena freona i ulja kota 35 eura, a
garancija je 6 mjeseci. Muterije esto trae da se samo dopuni freon, jer takav zahvat kota neto manje,
ali mi to nerado radimo, jer ako u sistemu ne postoji dovoljna koliina ulja, doi e do kvara na
kompresoru, koji moe da kota i preko 200 eura. Osim toga, uz kompletnu zamjenu freona i ulja ide i
vakuumiranje sistema i ispitivanje azotom pod pritiskom, ime moemo da utvrdimo gdje sistem gubi
freon.
Ako kompresoru nema spasa, a muterija ne eli da kupi novi dio ija cijena ide i do 1.000 eura, mi
nudimo reparirane kompresore koji kotaju od 150 do 220 eura, i za koje dajemo garanciju od 6 do 12
mjeseci. Prilikom utvrivanja kvara bi bilo poeljno da muterija bude uz nas, jer su to vrlo kakljive
stvari, a mi elimo da odrimo maksimalno povjerenje klijenata.Neist filter doprinosi neprijatnim
mirisima
Filter klime bi bilo poeljno da se promijeni jednom godinje. Prljavtina se taloi na isparivau, taloe se
bu i gljivice i dolazi do neprijatnih mirisa i moguih problema po zdravlje putnika. Filter kota od 5 do 25
eura, u zavisnosti od tipa vozila i materijala od koga je izraen sam filter.

Izvor: Vijesti online (www.vijesti.me); Autor: Saa Markovi, Objavljeno: 03.06.2014

2 of 2

3.6.2014 12:57