You are on page 1of 15

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI

PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT


AN COLAR 2014-2015

DIRECTOR ADJUNCT.
PROF. LZRESCU LUMINIA

Aprobat n edina CA 03.11.2014


Avizat n edina CP 05.11.2014

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015

PLAN MANAGERIAL 2014 - 2015


ATRIBUII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT
(1) n activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjunci aflai n subordinea sa direct.
(2) Directorul adjunct este preedintele Comisiei de Control Managerial Intern;
(3) Directorul adjunct exercit, prin delegare de competene, toate atribuiile directorului, n lipsa acestuia
(4) Manifest loialitate fa de unitatea de nvmnt, credibilitate i responsabilitate n deciziile sale, ncredere n capacitile angajailor.
(5) ncurajeaz i susine colegii, n vederea motivrii pentru formare continu i pentru crearea n unitate a unui climat optim desfurrii procesului
de nvmnt.
(6) Are drept de ndrumare i control asupra activitii ntregului personal salariat al unitii de nvmnt; colaboreaz cu personalul cabinetului
medical.
(7) Aprob, n absena directorului, vizitarea unitii de nvmnt i asisten la orele de curs sau la activiti colare / extracolare, efectuate de
ctre persoane din afara unitii de nvmnt, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Fac excepie de la aceasta prevedere reprezentanii
instituiilor cu drept de control asupra unitilor de nvmnt.
(9) Beneficiaz de indemnizaie de conducere, conform reglementrilor legale n vigoare.
(10) Norma didactic de predare a directorului i/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc, n baza normelor metodologice aprobate de
Ministerul Educaiei Naionale.
(11) Perioada concediului anual de odihn al directorului adjunct se aprob de ctre directorul unitii.

ATRIBUII SPECIFICE
A. Curriculum
- elaboreaz proiectul de curriculum, planul de colarizare;
- elaboreaz curriculum-ul la decizia colii n concordan cu cerinele elevilor, prinilor i obiectivele de dezvoltare ale comunitii locale;
- elaboreaz instrumentele de monitorizare i evaluare a activitilor instructiv-educative;
- aplic planul de nvmnt, programele colare i metodologia de evaluare a performanei colare;
- controleaz calitatea activitii didactice i educative;
- aprob graficului tezelor semestriale;
- coordoneaz activitile de pregtire suplimentar a elevilor participani la examenele naionale, olimpiade, concursuri, a celor cu dificulti de
nvare;
- este direct responsabil de calitatea educaiei furnizate n unitate;
- ntocmete documentele i a rapoartele tematice curente i speciale, solicitate de ISJ, MEN i autoritati locale;

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
- ndeplinete atribuiile stabilite prin alte regulamente i metodologii aprobate de MEN;
- rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea i gestionarea actelor de studii i documentelor
de eviden colar i arhivarea acestora;
- asigurar abilitarea i a consultana n probleme de curriculum pentru cadrele didactice;
- rspunde de selecionarea anual a documentelor create n unitate.
Funcia
managerial

Aciuni

Termene

Resurse umane/
financiare

Elaborarea proiectului de curriculum al


Anual
colii privind aplicarea curriculum-ului
Cadre didactice
01-17.09.14
naional i CDS
Elaborarea proiectului activitii
extracurriculare i al concursurilor
colare

1. Proiectare i
organizare

Procurarea programelor din trunchiul


comun aprobate, analiza de nevoi
manuale i auxiliare didactice

Anual
Cadre didactice
01-17.10.14 Psiholog colar

Cadre didactice
Anual
/programe de
01-30.09.14 dotare finanate
de MECT

Asigurarea cadrului necesar i a bazei


logistice pentru activitile
Permanent
extracurriculare i concursuri colare.

Personal
administrativ
Cadre didactice

Proiectarea ofertei de activiti


Consilier
extracurriculare i extracolare pentru 01-30.09.14 educativ
anul colar n curs
Cadre didactice

Responsabili
DA
Comisia pentru
curriculum
Director adjunct
Coordonator
comisie
programe
educative colare
si extracolare
Director
Bibliotecar
Contabil ef
Director adjunct
Coordonator
comisie
programe
educative colare
i extracolare
Director adjunct
Coordonator
comisie
programe
educative colare
i extracolare

Indicatori de performan
Corelarea obiectivelor stabilite la nivel
naional i a celui local cu cele
specificate n proiectul colii.
Corelarea obiectivelor i activitilor
stabilite la nivel de coal cu cele
stabilite la nivel naional i local.
Existena n coal a programelor,
manualelor i materialului didactic
necesar.
Centralizarea necesarului de manual i
auxiliare cls. XI_XII
Corelarea cadrului i a bazei logistice
cu obiectivele activitilor.

Corelarea cadrului i a bazei logistice


cu obiectivele activitilor.

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Operaionalizarea planurilor
manageriale la nivelul unitii de
nvmnt

Aplicarea documentelor curriculare


aprobate (pentru trunchiul comun i
disciplinele opionale)

2. Coordonare i
monitorizare

CA
Coordonator
CEAC
01-30.10.14 Responsabili
comisii metodice
Comisii de lucur

Permanent

Cadre didactice

Director
Director adjunct
Coordonator
CEAC
Responsabili
comisii

Planuri operaionale elaborate


corespunztor documanetelor
manageriale

Director adjunct
Respectarea documentelor curriculare
Responsabili
aprobate
comisii metodice

Monitorizarea ofertei educaionale a


colii n acord cu indicatorii de
Permanent
performan stabilii n urma diferitelor
forme de inspecie

Responsabili
Director, director Program de asistene la ore, asistene
comisii metodice adjunct
la activiti educative i extracurriculare

Supervizarea desfurrii activitilor


educative colare i extracolare

Coordonator
comisie
programe
Director adjunct
educative colare
i extracolare

Corelarea planurilor de activitate cu


specificul colii

Responsabil
comisia
diriginilor

Propuneri profesori manual i auxiliare


Centralizatoare auxiliare pentru toate
clasele
Fie de consultare i accord prini

Semestrial

Coordonarea activitii de centralizare


Octombrie
a propunerilor de auxiliare la nivel de
2014
clase i obinerea acordului prinilor

Supervizarea desfurrii activitilor


educative colare i extracolare

Semestrial

Februarie
Asigurarea organizrii i desfurrii
Iunie-iulie
simulrilor, examenului de bacalaureat
2015

Director adjunct

Coordonator
comisie
programe
Director adjunct
educative colare
i extracolare
Cadre didactice/
Director
venituri MEN,
Director adjunct
venituri proprii

Corelarea planurilor de activitate cu


specificul colii

Rezultate obinute de elevi


Statistic la nivel de unitate

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Verificarea modului de completare a
actelor de studii, a foilor matricole, a
cataloagelor colare
Evaluarea ofertei educaionale i a
performanelor educaionale pe baza
indicatorilor de performan stabilii n
urma diferitelor forme de inspecie

3. Control i
evaluare

4. Comunicare i
motivare

Lunar
semestrial

Secretariat

Director adjunct

Comisii metodice
Conform
Comisie
Director, director
planurilor de
concursuri
adjunct
activitate
colare
Cnd este
Elaborarea propunerilor privind
cazul
modificarea curriculum-ului naional i Decembrie- Comisii metodice Director
elaborrii ofertei CDS
februarie
2014-2015
ntocmirea documentelor i a
Director
rapoartelor tematice curente i
Cnd este Comisii i
Responsabili
speciale solicitate de ISJ, CCD, MECI cazul
colective de lucru comisii i
i autoritile locale
colective de lucru
Director
ntocmirea documentelor legale privind Conform
Cadre didactice Responsabili
curriculum naional
regulament
catedre
Arhivarea i pstrarea documentelor
Director
Permanent Secretariat
colare oficiale
Secretar ef
Instruirea personalului didactic privitor Anual
Cadre didactice
la completarea documentelor colare 01-15.09.14

Director adjunct

Instruirea personalului didactic investit


Anual
cu responsabiliti privitor la realizarea
Cadre didactice
01-15.09.14
proiectrii demersurilor manageriale

Director adjunct

Consultan pentru ntocmirea


documentelor manageriale,
operaionalizrii acestora

semestrial

Director
Responsabili
Consilier
comisii metodice educatic
comisii de lucru Resp, comisii
metodice

Documente colare verificate i avizate

Rapoarte semestriale

Rapoarte ntocmite

Rapoarte ntocmite
Planificri calendaristice
Proiecte didactice
Respectarea legislaiei
90% cadre didactice instruite
90% dintre cadrele didactice cunosc i
aplic reglementrile n vigoare
90% cadre didactice instruite
90% dintre cadrele didactice cunosc i
aplic reglementrile n vigoare

Cadre didactice consiliate

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Asigurarea caracterului stimulativ i
fundamentarea dezvoltrilor locale de
Anual
curriculum pe experiena elevilor i pe
specificul comunitar.
ncurajarea, consemnarea i
transmiterea ctre cei n drept a
dezvoltrilor curriculare locale i a
Permanent
propunerilor pentru mbuntirea
curriculum- ului naional, provenite de
la cadrele didactice din coal.
Asigurarea abilitrii i a consultanei n
problemele de curriculum pentru
Permanent
cadrele didactice.

Cadre didactice
Elevi

Director

Schema orar

Consiliul
profesoral

Director

Rapoarte ntocmite

Comisia pentru
perfecionare

Coordonator
comisie

Corelarea activitilor de perfecionare


cu cerinele curriculumului naional.
Participarea cadrelor la diferite
forme de perfecionare.

B. Resurse umane
- elaboreaz proiectul de dezvoltare a resurselor umane;
- elaboreaz procedurile de ocupare a posturilor i catedrelor vacante pentru personalul din subordine;
- propune coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i extracolare;
- poate propune directorului diriginii claselor, a cadrelor didactice de specialitate pe clase;
- stabilete componena echipelor/ formaiilor de studiu;
- propune membrii comisiilor metodice i a comisiilor de specialitate, a responsabililor comisiilor pe probleme;
- colaboreaz cu directorul pentru elaborarea fiei postului pentru, cadre didactice, personal didactic auxiliar i nedidactic;
- rspunde de ntocmirea foilor colective de prezen;
- elaboreaz aprecierea personalului didactic pentru gradaie de merit;
- monitorizeaz activitatea de formare continu i dezvoltare profesional;
- informeaz periodic personalul colii n legtur cu cerinele transmise de ISJ Suceava pe FTP;
- asigur informarea personalului didactic i didactic auxiliar n legtur cu sarcinile de serviciu care le revin;
- monitorizeaz modul i corectitudinea completrii documentelor colare.

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Funcia
managerial

1.Proiectare i
organizare

Aciuni
Elaborarea
proiectului
de
dezvoltare a resurselor umane recrutare,
selecie,
utilizare,
motivare,
disponibilizare, privind
att personalul didactic ct i cel
nedidactic.
Stabilirea /operaionalizarea criteriilor
de recrutare, utilizare i
disponibilizare.
Realizarea procedurilor de ocupare a
posturilor i catedrelor vacante pentru
personalul din subordine - conform
criteriilor naionale locale i proprii.
Realizarea cuprinderii copiilor i
tinerilor nscrii n unitile de studiu,
colectivele i formele de educaie
stabilite prin lege
Organizarea concursurilor i a tuturor
formelor de admitere pe baz de
selecie, conform metodologiilor
stabilite la nivel naional, judeean sau
proprii.
Realizarea orientrii vocaionale a
copiilor i tinerilor.
Asigurarea asistenei sanitare i a
proteciei muncii.
Stabilirea componenei
echipelor/formaiilor de studiu;

Termene

Resurse umane/
financiare

Responsabili

Anual
Comisii metodice Director
30.09.2014 Secretariat
Secretar ef

Indicatori de performan

Stat de funcii

Anual

Consiluil de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Anual,
conform
grafic de
mobilitate

Comisia de
ncadrare
Secretariat

Director
Secretar ef

Fia de ncadrare

Anual

Secretariat

Director
Secretar ef

Realizarea

Conform
grafic

Comisii de
admitere

Director

Respectarea metodologiilor de admitere

Anual

Comisia de
mediatizare a
ofertei colii

Director

Realizarea

Permanent

Cabinet medical
Comisia de
Director adjunct
CSSM i CTPSI

15.09.2014

Director
CA

Responsabil
consiliu
curriculum

planului

planului

de colarizare

de colarizare

Asigurarea condiiilor de sntate i


de securitate a muncii si pentru
prevenirea si stingerea incendiilor
_
Realizarea ncadrrii cu personal
didactic n cf. cu prevederile legale i
nevoile colii

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Propunerea i numirea consilierului
educativ

Director
15.09.2014
CA

Propunerea i numirea diriginilor pe


clase

15.09.2014

Stabilirea componenei comisiilor


metodice i a comisiilor de lucru

Director
15.09.2014
CA

Stabilirea atribuiilor generale i


specifice la nivelul comisiilor

01-15.10.14 Cadre didactice

Monitorizarea activitii de formare


continu i dezvoltare profesional;
Elaborarea programului de
mbuntire a SCIM

2. Coordonare i
monitorizare

3. Control i
evaluare

Incheierea contractelor de munc cu


personalul didactic i nedidactic
Normarea i utilizarea personalului
din subordine inclusiv in ce priveste
conducerea colectivelor de elevi
(dirigini, nvtori)
Realizarea fielor posturilor/
descrierilor de rol pentru personalul
din subordine.
Realizarea procedurilor disciplinare i
de rezolvare a contestaiilor.
Realizarea procedurilor de
disponibilizare (concediere i
pensionare).
Aplicarea SCIM

Director
CA

CCD Suceava
lunar
ISJ
Cadre didactice
Comisia de
01.11. 2014 elaborare i
aplicare a SCIM
Anual
Secretariat
01-17.09.14

Responsabil
consiliu
curriculum
Director
Director adjunct
Consilier
educativ
Director
Director adjunct
Consilier
Director
Director adjunct
Resp. comisii
Resp. comsie
formare i
perfecionare

Realizarea ncadrrii cu personal


didactic n cf. cu prevederile legale i
nevoile colii
Numirea diriginilor claselor a IX-a
Stabilirea componenei comisiilor
metodice i comisiilor de lucru
Validarea componenei de ctre CP
Regulament intern
Fia postului
Completarea machetei ptr. evidena
formrii continue a personalului didactic

Director adjunct

Program elaborate
Grafic unic de control elaborat

Director

Respectarea metodologiilor de
ncadrare

Anual
17.09.14

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Anual
30.09.14

Responsabili
compartimente

Director

Respectarea legislaiei

Cnd este
cazul

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Cnd este
cazul

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

permanent

ISJ
director

Director adjunct

Documente ce atest aplicarea SCIM

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Verificarea participrii profesorilor la
formele de perfecionare i formare
continu organizate la nivel local,
judeean
Evaluarea periodic a personalului
didactic i nedidactic din subordine.
ntocmirea documentelor i a
rapoartelor tematice curente i
speciale, cerute de ISMB, ISJ, CCD,
MECI i autoritile locale.
Arhivarea i pstrarea documentelor
oficiale privind personalul unitii
colare.

4. Comunicare i
motivare

semestrial

ISJ
director

Director adjunct

Documente ce atest participarea


cadrelor didactice
rapoarte

Anual

Consiliul de
Administraie

Director
Director adjunct

Corelarea cu atribuiile prevzute n fia


postului

Cnd este
cazul

Comisii i
Director
colective de lucru Responsabili
comisii i
colective de lucru

Permanent

Secretariat

Secretariat
Informeaz periodic personalul colii
Bibliotecar
sptmnal
n legtur cu cerinele transmise de
Laborant
ISJ Suceava pe FTP
Cadre didactice
Informeaz periodic personalul colii
Secretariat
n legtur cu saricinile de serviciu ce
Bibliotecar
decurg din planurile
sptmnal
Laborant
operaionale/planurile de activitate ale
Cadre didactice
colii
Secretariat
Informarea beneficiarilor educaiei
Bibliotecar
semestrial
asupra reglementrilor interne
Laborant
Cadre didactice
Aprecierea personalului didactic
Anual
Cadre didactice
pentru gradaie de merit;
Repartizarea echitabil i n
conformitate cu criteriile naionale i
locale, a stimulentelor materiale i
morale stabilite prin lege pentru
cadrele didactice i nedidactice i
pentru copii i tineri.

Rapoarte ntocrmite

Cnd este
cazul

Consiliul de
administraie

Director
Secretar ef

Respectarea legislaiei

Director adjunct
Secretar ef
Laborant

100% cadre didactice informate n


legtur cu cerinele ISJ

Director adjunct
Secretar ef
Laborant

100% cadre didactice informate

CA
CP

100% cadre didactice i prof. dirigini


inforormai
100% elevi informai
60% prini informai
Aprecieri elaborate n funcie de
solicitri

Director

Respectarea legislaiei

Director adjunct
Secretar ef
Laborant

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015

4. Comunicare i
motivare

Stimularea, prin mijloace materiale i


morale, a formrii i dezvoltrii
profesionale.
Asigurarea cadrului instituional pentru
participarea personalului la procesul
decizional prin colectivele i organele
de conducere colectiv existente:
colectivele de catedr, Consiliul de
Administraie i Consiliul Profesoral.
Realizarea unui sistem intern de
comunicare rapid, eficient i
transparent.
ncurajarea unei culturi organizaionale
care stimuleaz comunicarea
deschis, participarea i inovaia.
ncurajarea unei culturi organizaionale
care stimuleaz comunicarea
deschis, participarea i inovaia.
Deformalizarea comunicrii n
organizaie
Organizarea de activiti de "loisir"
pentru personalul colii.
Rezolvarea rapid, transparent i
eficient a conflictelor din interiorul
colectivului unitii colare.
Rezolvarea rapid, transparent i
eficient a conflictelor cu sau ntre
copii i tineri, cadre didactice i
nedidactice, prini, etc.

Permanent

Responsabili
compartimente

Permanent

Responsabili
Director
colective de lucru

Participarea personalului la procesul


decizional

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Respectarea legislaiei i a termenelor


stabilite

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Implicarea cadrelor n activitatea


organizaiei

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Implicarea cadrelor n activitatea


organizaiei

Permanent
Cnd este
cazul

Responsabili
compartimente
Responsabili
compartimente

Consiliul de
administraie

Director
Director

Corelarea cu obiectivele strategiei de


dezvoltare resurse umane

Respectarea legislaiei i a termenelor


stabilite
Implicarea cadrelor n activitatea
organizaiei

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Existena n coal a unei atmosfere


eficiente de lucru

Permanent

Cadre didactice

Director

Existena n coal a unei atmosfere


eficiente de lucru

C. Resurse materiale i financiare


- colaboreaz cu directorul pentru elaborarea proiectului de buget i a proiectului de achiziii i dotare a colii;
- acord drepturile elevilor;
- se preocup de atragerea resurselor extrabugetare;

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
- angajeaz i utilizeaz credite bugetare n limita i cu destinaii aprobate prin buget;
- verific modul de inere la zi a contabilittii i de prezentare la termen a bilanurilor contabile i a conturilor de execuie bugetar;
- monitorizeaz prezena la programul de lucru i consemnarea absenelor personalului; pstreaz documentele de eviden a nvoirilor, concediilor
de odihn i a concediilor fr plat conform legii;
- utilizeaz i pstreaz bunurile aflate n administrare
- verific nregistrarea n evidenele contabile a bunurilor procurate din venituri extrabugetare sau donaii, elaborarea documentelor de inventariere
anual a bunurilor i a propunerilor de casare.
Funcia
managerial

Activitate
Elaborarea proiectului de buget i a
proiectului de achiziii al unitii
colare.

1. Proiectare i
organizare

Termene

Resurse umane/
Responsabiliti
financiare

Indicatori de performan

Contabilitate/
Consiliul de
analiza de nevoi administraie

Corelarea proiectului cu analiza de


nevoi

Identificarea surselor extrabugetare de


Permanent
finanare.

Parteneri locali
Director
Spaii disponibile Director adjunct
pentru nchiriere Contabil ef

Veniturile extrabugetare obinute

Achiziionarea materialelor conform


buget alocat pentru dotare, conform
legii, pe capitole i articole bugetare.

Contabilitate/
Director
analiza de nevoi Contabil ef

Corelarea repartiiei bugetare cu lista


de prioriti

Dezvoltarea fondurilor extrabugetare i Cnd este


repartizarea lor conform prioritilor.
cazul

Consiliul de
administraie

Director
Director adjunct

Respectarea listei de prioriti

Repartizarea mijloacelor fixe i a


obiectelor de inventar achiziionate,
conform planificrii.

Cnd este
cazul

Consiliul de
administraie

Director
Director adjunct

Asigurarea condiiilor optime pentru un


nvmnt de calitate

Trimestrial
Anual

Contabilitate
Contabilitate

Director
Director

Respectarea legislaiei
Respectarea listei de prioriti

Alocarea burselor i a celorlalte forme


Semestrial
de ajutor stabilite prin lege.

Secretariat
Contabilitate
Comisia
diriginilor

Director
Director adjunct

Respectarea criteriilor prevzute de


lege

Realizarea execuiei bugetare.


2. Coordonare i Realizarea planului de achiziii.
monitorizare

Anual

01.12.2014

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
Utilizarea fondurilor extrabugetare
conform prioritilor stabilite n
proiectele i programele colii.

Cnd este
cazul

Venituri proprii,
sponsorizri

Monitorizarea prezenei la programul


de lucru i consemnarea absenelor
Sptmnal
personalului;
Secretariat
de cte ori
Pstrarea documentelor de eviden a
Cadre didactice
este cazul
nvoirilor, concediilor de odihn i a
concediilor fr plat conform legii

3. Control/
evaluare

4. Comunicare i
motivare

Elaborarea documentaiei de
inventariere i de casare

Membrii
Semestrial/
comisiilor de
anual
specialitate

ncheierea exerciiului financiar.

Anual

Contabilitate

Consiliul de
administraie
Responsabil
ntocmire foi
colective de
prezen
Director
Director adjunct
Director
Director adjunct
Comisie de
casare
De inventariere
Director

Corelarea cu lista de prioriti

Dosar eviden completat


Condica prezen semnat

Documentaie existent

Respectarea legislaiei

Evaluarea realizrii planului de achiziii


Trimestrial
i a utilizrii fondurilor extrabugetare.

Contabilitate

Consiliul de
administraie

Corelarea

ntocmirea documentelor i a
rapoartelor tematice curente i
speciale, cerute de ISJ, CCD, M ECI
i autoritile locale.

Cnd este
cazul

Responsabili de
compartimente

Director
Director adjunct

Respectarea legislaiei i a termenelor

Arhivarea i pstrarea documentelor


financiare oficiale.

Anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislaiei

Asigurarea de servicii (consultan i


expertiz, baza logistic, ofert de
Cnd este
spaii pentru diverse activiti, etc.) n
cazul
contrapartid pentru organizaii, surse
alternative de finanare.

D. Dezvoltare instituional i relaionare


- elaboreaz proiectul de dezvoltare instituional;
- lanseaz proiecte de parteneriat local, naional, internaional;

Responsabili
compartimente/ Director
baza material a Director adjunct
colii

cu

Respectarea

lista

de prioriti

prevederilor legale

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
- aprob regulamentele de funcionare a cercurilor, asociaiilor elevilor;
- organizeaz i coordoneaz Comisia SCMI i alte comisii conexe n baza Ord. MFP nr. 946/ 2005;
- ncheie acordul cadru de parteneriat cu elevii i prinii;
- elaboreaz regulamentul de ordine interioar, planului de paz, PSI, protecia muncii, protecie civil;
- aplic sanciuni cadrelor didactice i elevilor n conformitate cu prevederile regulamentare;
- dezvolt i promoveaz o imagine favorabil asupra colii, manifestnd receptivitate fa de problemele comunitii, capacitate de organizare,
creativitate , responsabilitate, profesionalism;
Funcia
managerial

Aciuni

Termene

Identificarea nevoilor de educaie ale


comunitii locale i a posibilitilor de
Permanent
satisfacere n cadrul normativ existent
i cu resursele disponibile.
1. Proiectare i
organizare

Elaborarea planurilor/ programelor de


dezvoltare a unitii colare pentru
satisfacerea nevoilor proprii i ale
comunitii locale.
Iniierea de parteneriate i programe
cu instituii care s promoveze
principiile non-discriminrii.

Resurse umane/
Responsabili
financiare
Comisia pentru
elaborarea i
Director
mediatizarea
Director adjunct
ofertei
educaionale

Indicatori de performan
Racordarea planului de colarizare
la nevoile de educaie ale comunitii

Anual

Comisia pentru
proiecte de
integrare
european

Cnd este
cazul

Director
Comisia pentru
Director adjunct
proiecte
Coordonator
educative colare
proiecte i
i extracolare
programe

Corelarea cu analiza de nevoi

Responsabili de Director
proiecte derulate Director adjunct

Diseminarea rezultatelor

Proiect de buget/ Director


Execuii bugetare Contabil ef

Corelarea

Informarea tuturor categoriilor i


organizaiilor interesate/ beneficiare n
legtur cu activitatea unitii colare Permanent
i cu programele naionale de reform
n curs.
Colaborarea cu autoritile locale alese
n ceea ce privete repartizarea i
utilizarea fondurilor pentru
Permanent
funcionarea, ntreinerea i repararea
unitii colare.

Director
Director adjunct Dezvoltarea parteneriatului local
Membrii comisiei

cu

lista

de prioriti

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015
ncheierea de contracte cu agenii
economici, ONG i alte organizaii
privind prestri reciproce de servicii.

2. Coordonare i
monitorizare

3 Control/
evaluare

Aplicarea programelor naionale de


reform i ntocmirea documentelor de
implementare.
Stabilirea legturilor cu autoritile
locale, agenii economici,
instituiile naionale i regionale de
cultur, biserica, alte instituii
interesate, pentru creterea
adecvrii ofertei educaionale a colii
la cererea concret, pentru
Realizarea proiectelor i
programelor proprii i n vederea
creterii importanei colii ca focar
de civilizaie.
Stabilirea legturilor formale cu
organele de poliie, pompieri i
corpul gardienilor publici n vederea
asigurrii pazei i siguranei elevilor
i pentru
prevenirea i combaterea
delicvenei juvenile.
Elaborarea instrumentelor de
monitorizare i evaluare utilizabile n
activitatea de inspecie

Aplicarea instrumentelor de
monitorizare i evaluare

Cnd este
cazul

Cadre didactice

Director
Contabil sef

Respectarea legislaiei

Permanent

Comisii de lucru

Director

Respectarea msurilor de reform i


implementare

Cnd este
cazul

Comisia pentru
parteneriat
educaional

Director
Corelarea ofertei cu cererea de
Director educativ educaie
Director adjunct

Permanent

Comisia pentru
meninerea
disciplinei

Director
Respectarea regulamentului colar
Director educativ
Director adjunct

Permanent

Conform
grafic

Responsabili de
catedr
Comisia de
asigurare
a calitii
Responsabili de
catedr

Director
Director adjunct

Director adj.

Motivarea personalului

Fie i instrumente aplicate


Rapoarte elaborate

COLEGIUL NAIONAL EUDOXIU HURMUZACHI


PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
AN COLAR 2014-2015

4. Comunicare i
motivare

Elaborarea rapoartelor privind


activitatea de asigurare a calitii
ofertei educaionale i a programelor
de mbuntire a calitii educaiei.

Semestrial

Rapoarte
responsabili
catedr

ntocmirea documentelor de evaluare


a realizrii proiectelor de reform.
ntocmirea raportului anual de
activitate a unitii colare.
Oferirea cadrului logistic (spaii,
aparatur, expertiz /consultan, etc.)
pentru programele i activitile
comunitare.
Implicarea organizaiilor sindicale n
procesul decizional i n rezolvarea
problemelor colii.
Organizarea ntlnirii periodice cu
reprezentanii comunitii locale:
membrii n organele alese de
conducere de la nivel local, prini,
oameni de afaceri, reprezentani ai
bisericii i ai organizaiilor culturale,
etc., privind creterea adecvrii ofertei
educaionale a colii la specificul
comunitar.
Organizarea diferitelor forme de
prezentare a ofertelor de pregtire
profesional

Cnd este
cazul

Responsabili de
comisii
Consiliul de
administraie

Anual

Director adj.

Elaborarea planului de msuri n acord


cu analiza de nevoi

Director

Informarea corect privind stadiul de


realizare

Director

Analiza tuturor sectoarelor de activitate

Cnd este
cazul

Baza material a
Director
colii

Asigurarea condiiilor necesare


programelor i activitilor comunitare

Conform
grafic de
lucru

Membrii de
sindicat

Director

Participarea reprezentantului membrilor


de sindicat la Consiliul de administraie

Cnd este
cazul

Comisia pentru
parteneriat
educaional

Director adj
Coordonator cu
proiecte
educative

Corelarea ofertei cu cererea de


educaie

Conform
solicitrilor

Diriginii

Coordonator cu
proiecte
educative
Director adj.

Corelarea cu ofertele de pregtire


profesional