You are on page 1of 2

NORMALNE VRIJEDNOSTI ZA OPSEG POKRETA

ZGLOBOVA*
ZGLOB
Kuk

Koljeno

Skoni zglob
Stopalo

POKRET
Fleksija
Ekstenzija
Hiperekstenzija
Abdukcija
Addukcija
Lateralna rotacija
Medijalna rotacija
Fleksija
Ekstenzija

OPSEG ()
0125
1150
015
045
450
045
045
0130
1200

Plantarna fleksija
Dorzifleksija
Inverzija
Everzija

050
020
035
025

Metatarzofalangela
ni zglobovi
Fleksija
Ekstenzija
Interfalangealni
zglobovi vi nonih
prstiju
Rame

Lakat

Zglavak

Fleksija
Ekstenzija
Fleksija do 90
Ekstenzija
Abdukcija do 90
Addukcija
Lateralna rotacija
Medijalna rotacija
Fleksija
Ekstenzija
Pronacija
Supinacija
Fleksija
Ekstenzija
Abdukcija
Addukcija

030
080

050
500
090
050
090
900
090
090
0160
1450
090
090
090
070
025
065

Metakarpofalangeal
ni zglobovi
Addukcija
Addukcija
Fleksija
Ekstenzija

025
200
090
030

Interfalangealni
proksimalni
zglobovi prstiju
ake

0120

Fleksija

Ekstenzija

1200

Fleksija
Ekstenzija

080
800

Metakarpofalangeal
ni 1. zglob palca
stopala
Abdukcija
Addukcija
Fleksija
Ekstenzija

050
400
070
600

Interfalangealni 1.
zglob palca stopala Fleksija
Ekstenzija

090
900

Interfalangealni
distalni i zglobovi
prstiju ake