You are on page 1of 2

Informace o technickm een

Zpsob vzjemnho propojen vmnk UT a PWH je


een tak, aby zajioval dokonal vychlazen primrnho
mdia.
Maximln vyuvn tepeln energie v primrnm mdiu
stanice pzniv ovlivuje ekonomii cel soustavy CZT,
nebo maximlnm vychlazen zpteky primru lze snit
obhov mnostv a tepeln ztrty v rozvodu tepla.
Vmnkov stanice s dvoustupovm zapojenm
vmnku PWH lze pout vude tam, kde je PWH
odebrna v prbhu celho dne. Stanice je vhodn pro
vechny bn bytov domy.
Dvoustupov zapojen umouje zajistit kvalitn ppravu
PWH bez nutnosti vyrovnvacch, nebo akumulanch
zsobnk PWH.
Dochlazen primrnho mdia a ohev PWH v jednom
vmnku zajiuje speciln estihrdlov vmnk, kde se
PWH ohv ve dvou tazch. Originln konstrukce
vmnku zachovv pehlednou konstrukci pedvac
stanice, kde vechny komponenty jsou snadno pstupn
pro obsluhu a servis.

Popis zapojen
Primrn mdium se po vstupu do stanice rozdl na dva
okruhy.
Okruh UT Regulan ventil na vstupu do vmnku krt
prtok primrnho mdia do vmnku a tm i teplotu
vystupujc na sekundrn stran. Nucen obh vody v
sekundrnm okruhu zajiuje erpadlo. Dle parametr
otopn soustavy se navrhuj erpadla s tstupovou
regulac otek, nebo s plynulou elektronickou regulac.
Doplovn upraven vody do sekundrnho okruhu UT a
tm i udrovn tlaku je eeno automatickm pepoutnm
ze zpteky primru.
Okruh PWH Vystupujc teplotu PWH reguluje ventil na
vstupu primru do vmnku. Podle vstupn teploty PWH
krt prtok primrnho mdia. Vmnk tepla je rozdlen na
dv sti. V prvn sti (pedehev) se dochlazuje zpteka
primru z okruhu UT pitkajc studenou vodou. Teplota
zpteky primru se pak pohybuje mezi 30-45C. Do
sten pedeht studen vody 30-50C se pimchv
cirkulace PWH a spolen proud do druh sti vmnku.
V druh sti (dohev) se ohv PWH na poadovanou
teplotu 55C.

Rozmrov vkres
Princip dochlazovn

Vroba pedvacch stanic je certifikovna dle evropsk smrnice pro tlakov zazen 97/23/EC. Vrobky jsou znaeny CE I-61-0369/02/TZ
SYSTHERM s.r.o., K Paprn 26, 312 00 Plze, tel:(+420) 377 241 177,(+420) 377 240 942, fax (+420) 377 240 137, www.systherm.cz

Schma zapojen

UT
UTvstup
vstup
UT zpteka
UT zpteka
TUV vstup
PWH
vstup
TUV
PWHcirkulace
-C
Primr vstup
Primr
vstup

Primr zpteka
zpteka
Primr
PWC
vstup
SV
vstup

Legenda
Primr vs tup
Kulov kohout
Filtr
Manometr
Teplomr
Regulan ventil UT
Pohon - s havarijn funkc
UT1
Vmnk deskov
RVTUV1 Regulan ventil PWH
Pohon - s havarijn funkc
TUV1 Vmnk deskov
P1
P2
P3
P4
RVUT1

Primr vs tup
P5
Regultor diferennho tlaku
P6
Zptn ventil
PVYP1 Vypoutc kohout
P7
Kulov kohout
S5
S6
S3

Spolen se kundr UT
idlo teploty
Pojistn ventil - sekundr
Manometr

S4
Teplomr
SVYP1 Vypoutc kohout
D1
idlo tlaku

S7-1
S8-1

D2
D3a
D3b
D4
D5
D6

Dopoutn
Kulov kohout
Solenoidov ventil
Cvka solenoidovho ventilu
Filtr
Vodomr dopoutn
Zptn ventil

D7
D8
D9a
D9b

Odpout n
Kulov kohout
Filtr
Solenoidov ventil
Cvka solenoidovho ventilu

EXP

Expanzn ndoba
Expanzomat

S1-1
S2-1

Vte v UT
Kulov kohout
Filtr

SV1
SV2
SV
SV5
SV6
SV7
SVVYP1

erpadlo UT
Kulov kohout
Stude n voda
Kulov kohout
Filtr
Manometr
Zptn ventil
Pojistn ventil - PWH
Vodomr
Vypoutc kohout

C1
C2
C4
C7
C8

Cirk ulace PWH


Kulov kohout
Filtr
Teplomr
erpadlo cirkulan - PWH
Zptn ventil

T1
T4
T5

Vstup PWH
Kulov kohout
Teplomr
idlo teploty

Technick parametry
Typov oznaen

Vkon
T
(kW)

Vkon
PWH
(kW)

100
200
300
400
500
600
700
800
900

100
140
190
220
260
320
380
440
500

VNV-2ST-100-100
VNV-2ST-200-140
VNV-2ST-300-190
VNV-2ST-400-220
VNV-2ST-500-260
VNV-2ST-600-320
VNV-2ST-700-380
VNV-2ST-800-440
VNV-2ST-900-500

Rozmry stanice:
dlka A
(mm)
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2400
2400

vka B
(mm)
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1500
1500

ka C
(mm)
550
550
550
700
700
750
750
850
1000

Pipojovac dimenze:
Primr
(DN)
40
40
40
50
50
50
65
65
65

T
(DN)
50
65
65
80
80
80
100
100
125

PWH
(DN)
40
40
50
50
50
65
65
65
80

PWC
(DN)
32
40
40
50
50
50
50
50
65

Maximln teplota 180C


Maximln tlak PN25
Vroba pedvacch stanic je certifikovna dle evropsk smrnice pro tlakov zazen 97/23/EC. Vrobky jsou znaeny CE I-61-0369/02/TZ
SYSTHERM s.r.o., K Paprn 26, 312 00 Plze, tel:(+420) 377 241 177,(+420) 377 240 942, fax (+420) 377 240 137, www.systherm.cz

PWH-C
(DN)
25
32
32
40
40
50
50
50
50