You are on page 1of 2

,..

imap:llisj .bc.edu.ro: 143/fetch>U!D>/INBOX>8143 ?header=print

Pr~gram de formare a formatorilor, 300 lei, octombrie 2010

Subject: Program de fonnare a formatorilor, 300 lei, octom 'e_20}-~- .\LJ~L


From: CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUli~ER.(f1Icfa:
e uex ert.ro>
Date: Wed, 6 Oct 2010 10:42:52 +0200
HEGlSTRi\T
RA. "
. / ~NUI~o.(Q.UN
NR. DE INTRAREf.'(.Y.'U I . -

: .Y

...ZIUA:,c.,
_

~ MQ

~.u..>

COMPARTIMENT I SERVICIU I PE~SOANA .. :',,:',,:'.:~~


E REZOLVA~E.
~
TERMf\lO
.
._

PROGRAM DE FORMAId~'
Octombrie

ro~~TORIioR

2010

Centrul National de Training EDUEXPERT - furnizor de formare profesionala continua, va invita sa participati la CURSUL DE
SPECIALIZARE, autorizat CNFPA: TOT - TRAINING OF TRAINERS. Evaluarea cunostintelor dobandite se finalizeaza cu
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia "FORMATOR" cod COR 241205. Certificatele sunt recunoscute la nivel
national de catre MMSSF si MECI. Conform art. 23 (2) din OG 129/2000 privind Formarea profesionala a adultilor, incepand
cu 01 ianuarie 2010 certificatul a devenit obligatoriu pentru oricine doreste sa deruleze activitati de formare.

TAXA DE PARTICIPARE: 300 lei 1 persoana


PERIOADA DE DESFASURARE: 28 - 31 octombrie 2010
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 21 octombrie 2010

SCOPUL CURSULUI: lnsusirea noilor tehnici de formare implicate de educatia pe tot parcursul vietii si aplicarea acestora in
functie de particularitatile invatarii la adulti

TEMELE abordate in cadrul programului sunt:


Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1: Pregatirea forrnarii
2: Realizarea activitatilor de formare
.1: Evaluarea formarii
4: Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
5: Marketing-ul formarii
6: Proiectarea programelor de formare
7: Organizarea programelor si a stagiilor de formare
8: Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

CINE PO ATE PARTICIPA:


Manageri
Manageri de Resurse Umane
Responsabili cu formarea intr-o organizatie
Actuali si viitori formatori
Cadre didactice

lof2

06.10.201014:50

it.

Program de formare a formatorilor, 300 lei, octombrie 2010

LOCATllDE

imap://isj .bc.edu.ro: I43/fetch>UID>/INBOX>8

143?header=print

DESFASURARE:

Craiova: Grupul Scolar Industrial "Cai Ferate"


Dr.-Turnu Severin: Scoala cu cis. 1-Vlll Nr. 7 .Teodor Costescu"
Rosiorii de Vede: Scoala cu cis. I-VI]] .Alexandru Deparateanu"

STRA TEG Il DE FORMARE: studiu de caz, brainstorming, simularea, jocul de rol, dezbaterea, demonstratia,
exercitiul individual si de grup
OFERTA INSTITUTll

(cursurile pot f organizate la sediul institutiei dvs):

Pentru grupe de minim 20 persoane, veti beneficia de participarea gratuita a unei persoane.
Pentru grupe de minim 25 persoane, veti beneficia de

reducere de 5% si de participarea gratuita a unei persoane.

Pentru grupe de minim 30 persoane, veti beneficia de

reducere de 10% si de participarea gratuita a unei persoane.

Costul cursurilor autorizate CNFPA, se poate deduce integral din impozitul pe profit 1 venit conform art 34 din OG 129/2000,
republicata, care prevede ca "societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome
si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din
impozitul pe profit sau din impozitul pe venit".

Pentru mai multe informatii:


Madalina ANGIU
Presedinte
Centrul National de Training EDUEXPERT
Tel: 0770.836192
Fax: 0351.815524
Email: contact@eduexpert.ro
Website: www.eduexpert.ro

20f2

06.10.201014:50