You are on page 1of 3

Cu gia 97 tuoi da trung mot so doc dac 7,6 ti nhung van may cua cu khong chi

dung lai o day. Cu lai tiep tuc trung them.


Chieu 24.2, vua gap lai chung toi, cu Nguyen Van Het vui ve thong bao, sau chuyen di lam
tu thien, cu tiep tuc trung 3 to ve so Ben Tre xo ngay 23.2, loai 5.000 dong/ve, moi ve trung
200 ngan dong.
Tui biet minh se trung nua ma. Nhu tui da noi nam chiem bao thay trung 3 lan, nay da 2
lan roi vay chac con trung mot lan nua do, cu Het vui ve noi.
Sau khi doi 3 to ve trung duoc 600 ngan dong, cu Het hao phong mua ngay 60 to ve so (loai
10 ngan dong). Trong luc hao hung vi trung so, cu Het tuyen bo "se xay lai ngoi nha moi
(phan mo) cho ba xa truoc cua tui da mat ma khong co con, de ba mim cuoi noi chin suoi, vi
thay rang tui van khong quen ba, cu Het cuoi gio ham rang mom.

Nhieu nguoi den ro tay vao ti phu doc dac de lay hen.
Tin cu Het trung so lan 2 lan truyen nhanh chong khap xom va nhung khu lan can. Nhieu
nguoi do toi hoi tham, chuc mung. Nhung cung co nguoi nhan co hoi nay de "so vao ban tay
may man" cua cu voi hy vong gap may man khi mua ve so.
Cung trong ngay 24.2, chung toi nhan thay nguoi con rieng cua vo cu Het la ong To Van Van
(68 tuoi, dang song o Can Tho) da ve cham nom cho hai cu. Ngoai ra, mot trong 2 loi di vao
nha cu Het da duoc to dan pho cho khoa lai de bao dam an ninh cho gia dinh cu.
Tung cuu song 10 nguoi
Tiep xuc voi chung toi, mot so dai ly ve so o cac quan 5, 6, 10 va 11 cho biet sau khi bao chi
dang bai Cu gia 97 tuoi trung so 7,6 ti dong, luong nguoi mua ve so tang vot, co diem tang
tu 15 20% so voi ngay thuong.
Dang chu y, ngoai nhung nguoi tre con co rat nhieu nguoi cao tuoi den tim mua ve so cap
nguyen, ba My Hue, dai ly ve so tai cho Nguyen Tri Phuong ho hoi.

Ngoi tro chuyen voi chung toi, cu Het lan lai nhung ky niem tu thoi xa xua. Cu ke hoi con
tre, cu song o khu Nhi ty Quang Dong (nay thuoc Q.11, TP.HCM) lam nghe chay xich lo may.
Tu khi trung so, tui nghi den nhan qua. Co le do truoc day tui cuu song duoc 10 nguoi,
trong do co 3 nguoi roi xuong song, 1 em be lon dau vao lu nuoc va 6 anh bo doi giai phong
trong dot tong tien cong va noi day Xuan Mau Than. Tet Mau Than 1968, co 8 anh bo doi bi
dich truy duoi, hai nguoi da hy sinh tren duong thoat than. Trong con nguy cap, tui lien mo
cua cho 6 anh bo doi vao nha, dong cua lai va nguy trang cho may anh thay do dan su, roi
tim cach dua cac anh vuot ra khoi vong vay cua dich".
Sau khi dat nuoc thong nhat, mot trong 6 nguoi duoc cu Het cuu giup tim toi nha cu bay to
long biet on va de nghi cu khai bao voi chinh quyen ve viec tren de duoc Nha nuoc ghi cong.
Ke den day, cu Het chi cuoi noi: Giup do cach mang la bon phan cua nguoi dan, co gi ma ke
cong.
Len ke hoach cham lo "ti phu"

Gia dinh cu Het nhieu lan duoc chinh quyen dia phuong cong nhan Gia dinh van hoa.
Chieu 24.2, Dang uy, UBND, Uy ban MTTQ va cac ban, nganh, doan the P.5, Q.11 (noi cu
Nguyen Van Het sinh song) to chuc cuoc hop dot xuat de len ke hoach cham lo, bao ve cu
Het trong nhung ngay sap toi.
Sau cuoc hop, tra loi phong vien, ong Cao Hoang Khuong, Chu tich Uy ban MTTQ P.5, khang
dinh: Chinh quyen va cac ban nganh, doan the phuong se khong truc tiep xen vao viec dinh
doat hay phan chia tai san tu tien trung ve so cua cu Het ma chi tham gia ho tro, tu van,
giam sat giup vo chong cu co cuoc song on dinh suot quang doi con lai.
Theo ong Khuong, sau khi lam viec voi cu Het, nguoi than, dai dien to dan pho va ba con
hang xom cua cu, phuong da de nghi Hoi Nguoi cao tuoi lien he cac don vi lien quan de len
thiet ke, thi cong sua sang lai can nha cu dang o cho khang trang hon. Cong viec nay dang
duoc khan truong thuc hien, de kip dau thang 3.2010 se tien hanh thi cong, ong Khuong

noi.
Trong thoi gian thi cong nha, phuong se lien he nhung ho dan gan do cho vo chong cu Het
thue nha de o tam. Dong thoi, thue nguoi giup viec de hang ngay cham soc cho hai cu.
Ngoai ra, phuong da chi dao Hoi Phu nu phuong lo viec may do moi cho hai ong ba cu theo
nguyen vong cua cu Het.
Mat khac, phuong con phan cong Hoi Nguoi cao tuoi va Hoi Chu thap do phuong co trach
nhiem thuong xuyen quan tam, lien lac, nam tinh hinh de coi soc hai vo chong cu Het. Truoc
mat, hom nay (25.2) phuong se van dong nguoi than cu mua sam mot so vat dung, trong
do co chiec tivi 21 inches va dau DVD theo y nguyen cua cu Het.
Cung theo ong Cao Hoang Khuong, phuong da thong nhat cu 2 bao ve to dan pho va phan
cong canh sat khu vuc thuong xuyen tuan tra, kip thoi ngan chan, xu ly viec gay mat an
ninh trat tu xung quanh khu vuc nha cu Het do co nhieu nguoi toi nam cho xin tien trung so.
Mat khac, chinh quyen dia phuong cung chi dao cac ban, nganh, doan the khong loi dung
viec cu Het trung so de to chuc van dong kinh phi ung ho nham tranh nhung du luan
khong hay.
Ve so tien 5 ti dong trung so cua cu Het da gui tiet kiem, ong Khuong cho biet phuong se
phan cong cho mot to chuc, cu the la Hoi Nguoi cao tuoi truc tiep quan ly, cong don tien lai,
de lo viec chi tieu hang thang va chi theo y nguyen cua cu Het.
Tuy nhien, do tri nho cua cu Het doi luc khong on dinh, nen viec chi tien cua cu phai co
giam sat cua dai dien to dan pho, ba con hang xom va chinh quyen dia phuong, de bao dam
so tien cua cu tuyet doi an toan, ong Khuong noi.
Cung theo ong Khuong, phuong con de nghi Hoi Luat gia Q.11 tu van ve phap luat ve thua
ke, phan chia tai san, nham chu dong giai quyet nhung vuong mac co the phat sinh trong
truong hop cu Het qua doi.