You are on page 1of 1

Cu 1: Trnh by s khc nhau gia OSI v TCP/IP (2)

Cu 2: Trnh by cu trc khung cc bn tin s dng trong mng GSM (2)


Cu 3: Trnh by cc loi Fading trong v tuyn, nh hng ca n trong thng tin v
tuyn. Nu cc bin php khc phc nh hng ca Fading trong mng GSM (3)
Cu 4: V s nguyn l ca chuyn mch theo thi gian (T) (3)
Lc phng vn th c mt s nh sau:
1. Em t gii thiu v bn thn
2. Nc mnh ang xi cng ngh di ng g? so snh ?
3. Bng tn hot ng ca 2 cng ngh,v sao dng bng tn ?v sao ng up bng
tn nh hn thng down.
4. Suy hao trong khng gian ph thuc ci g?
5. Em c bit nhy tn dng lm g khng?c my loi nhy tn?
6. Em nhn ci in thoi nem gii thch v sao ni vo y l ting m sao ra u kia
n truyn c i trong khng gian xa vy?
7. V sao cc i pht thanh truyn hnh dng 1 anten m pht c cho nhiu ti vi vy,
m mng GSM ngi ta phi chia nh lm nhiu anten???
8. Em v cu trc mng GSM c bn
9. Em c bit knh vt l vi knh logic l g ko? khc nhau ra sao?
10. Em c bit tc giao din Um, A, Abis l bao nhiu ko? v sao n c tc ? (tc
th bit cn v sao ai m bit ch ni l ci chun n quy nh vy thi)
11. Em c bit leo ct khng? hi nh c leo cy khng.
V 1 s thi khc
Cu 1. Fading l g? Nguyn nhn gy ra fading? Bin php khc phc.
Cu 2. V s thit lp cuc t my di ng MS sang my bn v ngc li.
Cu 3. Cng sut pht ti a ca mt my di ng (MS) l bao nhiu.
Cu 4. Ti sao trong h thng thng tin di ng GSM li phi iu chnh cng sut pht.