You are on page 1of 5

aljem upute za ISO standarde:

>

O kojih se dijelova sastoji standard ISO 9001:2008?

Saetak norme ISO 9001:2008


Politika kvalitete slubena je izjava uprave usko povezana s poslovnim i marketinkim
planom te potrebama klijenta. Politiku kvalitete na svim razinama prihvaaju svi zaposlenici.
Svaki zaposlenik radi s ciljem ostvarivanja mjerljivih ciljeva. Sustav kvalitete redovito se
revidira i auditira za sukladnost i uinkovitost. Tvrtka odluuje o sustavu kvalitete temeljem
zabiljeenih podataka. Zapisi prikazuju na koji je nain i gdje sirovina obraena kako bi se
lake naao izvor moguih problema. Tvrtka utvruje zahtjeve klijenata. Tvrtka je takoer
stvorila sustave komunikacije s klijentima za pruanje podataka o proizvodima, upitima,
ugovorima, narudbama, povratnim informacijama i primjedbama. Prilikom razvijanja novih
proizvoda, tvrtka planira stupnjeve razvoja koje prati prikladno testiranje svakog stupnja.
Testira i biljei odgovara li odreeni proizvod zahtjevima dizajna, odredbama i potrebama
klijenta. Tvrtka redovito pregledava uinak pomou unutarnjih revizija i sastanaka. Takoer
odreuje funkcionira li sustav i moe li biti poboljan. Postupci se dokumentiraju za potrebe
unutarnje revizije. Tvrtka vodi rauna o prolim problemima kao i o moguim buduim
problemima. Biljei te aktivnosti i odluke proizale iz njih te prati njihovu uinkovitost.
Tvrtka koristi dokumentirane postupke za rjeavanje problema stvarne i mogue
nesukladnosti (problemi s dobavljaima, klijentima ili unutarnji problemi).
Tvrtka vodi rauna:
1.

Da ni jedan klijent ne koristi lo proizvod;

2.

O zbrinjavanju loeg proizvoda;

3.

O rjeavanju uzroka pojedinog problema, te

4.

O koritenju dokumentacije kao sredstva poboljavanja sustava.

Koji su uinci uvoenja ISO standardi u poduzeu?


Definiranje ciljeva kvalitete. Dugoroni ciljevi kvalitete, trajni i utemeljeni na
naelu kontinuiranog poboljanja, nula nedostataka. Definirati mjerljive, realne,
opravdane, razumljive ... ciljeve za sve aktivnosti vezane uz kvalitetu (npr. postii
vee zadovoljstvo kupaca za 75% do kraja tekue godine).

Navedite principe i zahtjeve te ih ukratko objasnite


Zahtjevi za dokumentaciju:
-

Dokumentirana izjava o politici kvalitete i ciljevima kvalitete

Poslovnik kvalitete

Dokumentirane procedure i zapise koje zahtjeva ova meunarodna norma


(6 obaveznih procedura)

Dokumente, ukljuujui i zapise koje je organizacija odredila

Zahtjevi norme ISO 9001-2008


I.
II.

Podruje primjene
Veza s drugim normama

III.

Nazivi, definicije i kratice

IV.

Sustav upravljanja kvalitetom

V.

Odgovornost uprave

VI.

Upravljanje resursima

VII.

Realizacija proizvoda

VIII.

Mjerenje, analiza i poboljanje

Objasnite postupak certificiranja za ISO 9001:2008


Koraci do certifikata
Ako se vaa organizacija eli certificirati i ishodovati certifikat ISO 9001 mora proi nekoliko
faza postupka certifikacije:
1. Prvo uprava vae organizacije odluuje to eli, koji su vai ciljevi i koliko e certifikacija
pomoi vaem poslovanju.
2. Zatim je potrebno odabrati zaposlenike koji e raditi na poslovima dobivanja certifikacije.
3. Nakon toga nabavite potrebnu normu prema kojoj se elite certificirati u Hrvatskom zavodu
za norme.
4. Proite kroz sve zahtjeve norme da vidite moete li i na koji nain ispuniti dane zahtjeve
eljene norme.
5. Poaljite zaposlenike koji e raditi na poslovima dobivanja certifikacije na potrebne
edukacije.
6. Procijenite trebaju li vaoj organizaciji jo i dodatne konzultantske usluge. Ako se odluite
za konzultante dobro pazite koga ete odabrati. Konzultanti vam prije poetka ugovaranja
poslova moraju moi dokazati da su osposobljeni za poslove konzultiranja koji vama trebaju.
7. Sljedei korak je izrada vae dokumentacije sustava upravljanja. Ona se sastoji od

Prirunika za kvalitetu, postupaka i radnih uputa.


8. Nakon to ste izradili kompletnu dokumentaciju potrebno je da su svi zaposlenici upoznati
sa njome i da je svi primjenjuju.
9. Odaberite certifikacijsko tijelo koje e vau organizaciju certificirati. U Hrvatskoj imate
velik izbor certifikacijskih tijela. Preporuka je da odaberete akreditirano certifikacijsko tijelo
jer kroz akreditaciju certifikacijsko tijelo dokazuje da je osposobljeno za poslove
certificiranja.
10. Nakon odluke tko e u vaoj organizaciji provesti certifikaciju vaeg sustava upravljanja
dogovorite rokove i termine certificiranja.
11. Na kraju dolazite do posljednje faze, a to je sam proces certificiranja koje provodi
certifikacijsko tijelo.
12. Rezultat vaih napora bit e vidljiv kroz dodijeljeni certifikat, ali to je najvanije vaa
organizacija e imati uveden sustav upravljanja koji e vam pomoi u vaem poslovanju.

navedite desetak certifikacijskih kua u Hrvatskoj


Ovdje se nalazi popis i podaci o certifikacijskim tvrtkama koje u Republici Hrvatskoj certificiraju
sustave upravljanja. Prikazujemo ime tvrtke, adresu i web stranicu. Certifikacijske tvrtke su
poredane abecednim redom.

1. Adria Norma d.o.o.


2. Bureau Veritas Croatia d.o.o.
3. Cro Cert d.o.o.
4. CSQA Adria d.o.o.
5. Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.
6. DQS Zagreb d.o.o.
7. Edukocert d.o.o.
8. Bureau Veritas Croatia d.o.o.
9. ISACert d.o.o.ICR Adriatica d.o.o.
10. ISACert d.o.o.
11. Lloyd's Register EMEA
12. Optimus stop d.o.o.
13. Quality Austria- QS Croatia - Kvaliteta i Sustavi d.o.o.
14. SIQ Croatia d.o.o.
15. SGS Adriatica d.o.o.
16. TVadria d.o.o.
17. TQV Adria d.o.o.
18. VIK-HR d.o.o.

Navedite neki primjer uvoenja ISO 9001:2008