You are on page 1of 1

ISTINA O LAI

La je svjesno izreena neistina ili obmana. Svako slae barem jednom u ivotu,
tako tvrde psiholozi. Ponekad ljudi lau bez odreene namjere, pokuavajui se
zatititi tako od emocionalne boli. Opte pravilo glasi: gdje je la, tu je i strah, i to od
prekora, kazne, strah da smo uinili neto loe i neprimjereno, da emo nekome
uiniti neto loe ili da e se neto okrenuti protiv nas La je povezana i s iluzijom,
prevarom i nesposobnou podnoenja onoga to nam se dogaa u ivotu.
Na pitanje moe li se la od saveznika u drutvenom ivotu pretvoriti u bolest,
odgovor je da DA. Igra laima je vrlo opasna. Ako se la uestalo koristi, ona moe
postati stalna tehnika u odnosu sa drugim ljudima, nerijetko kao strategija za
postizanje ciljeva. Kad se pree granica, strunjaci govore o "perverznim
osobnostima" to su one koje neprestano prelaze granicu izmeu doputenog i
nedoputenog, dobrog i loeg. Razlikuje se vie vrsta lai: Narcisoidna- sklonost
preuveliavanju vlastitih zasluga kako bi se pridobilo odobravanje drugih;
Histrionska- to je pretjerivanje koje slui da bi se zbog nekog emocionalnog manjka
privukla tua panja; Bolesna- glumljenje bolesti ili ak samoranjavanje kako bi se
podstakla briga drugih Opazi li se da se prelazi granica i da se nije mogue vratiti,
najbolje je to prije se obratiti strunoj osobi, psihologu ili psihijatru.
Nije nam potreban poligraf da bi otkrili laljivca. U mnogim sluajevima dovoljno je
paljivo posmatrati osobu s kojom razgovarate i potraiti neke od sljedeih znakova:
Lice: crveni ili jako problijedi, smije se samo usnama, ali ne i oima, elo se znoji,
Ponavlja pokrete: dodiruje nos, pokriva usta, esto povlai i ovratnik bluze
Nemirno pokree noge ili ruke,
Pogled i oi: ima rairene zjenice, suze mu oi, podie obrve, ne zadrava pogled
dugo vremena na oima sugovornika, ee trepe
Kontradiktoran je, naljuti se kad ga se mnogo ispituje ili zamoli da neto ponovi;
moe ak optuiti drugog da mu ne vjeruje,
Ton glasa: govori viim ili otrijim tonom nego inae, zbog nervoze, pria bre nego
inae
Ne ponaa se prirodno; njegovi pokreti djeluju neiskreno, kontrolie ih ili pretjerano
naglaava iz straha da e ga nervoza odati,
Govor je prepun zastajkivanja: treba vie vremena da smisli la nego da se neega
prisjeti.