You are on page 1of 4

HESCOpro

Evropsk standard
pro nvrh
pedvacch stanic tepla

HESCOpro

Vymysleli jsme
Program HESCOpro je mohutn nstroj pro nvrh aoptimalizaci
pedvacch stanic tepla sohledem nainvestin aprovozn-ekonomick
nklady. Vyvinuli jsme ho anadle rozvjme vespoluprci
se zahraninmi partnery ahlavnmi dodavateli klovch komponent.
Vyuv znalosti vech zainteresovanch stran sclem poskytnout
jet lep vsledky.

Pro koho
HESCOpro se stal etalonem pro nvrhy technologi nejen vR,
ale aktivn ho vyuvaj zahranin smluvn partnei firmy SYSTHERM
pro prosazen technologi pedvn tepla naloklnch trzch. Nejvt
uplatnn m vevdsku, Dnsku, Slovensku, Francii, panlsku
aMaarsku.

Hlavn vhody
Optimalizace vyuit prtok primrn
a sekundrn teplonosn ltky
Optimalizace vbru dimenz potrub aarmatur
pi zachovn idelnch tlakovch parametr
vrmci cel technologie.
Program vyuv jako knihovnu rozshlou databzi
komponent rznch svtovch vrobc, co umouje
navrhnout optimln technologii pro kadho zkaznka.

Souvisejc produkty
HESCOnet - je soust nmi vyvinutho prosted pro nvrhy,
projekci, optimalizaci azen tepelnch soustav. Uivatel zskv
komplexn pohled naprojektovanou i sledovanou tepelnou
distribun s.
WebHeatControl - je nov zpsob dispeerskho zen tepeln
soustavy pomoc optimalizace. WebHeatControl znamen
dodvky tepeln energie do soustavy pouze v minimln nutnch
teplotnch atlakovch parametrech.

Lokalizace programu
apodpora vrmci loklnho trhu
Zmna lokalizace vrmci programu (pepnut dovdtiny, dntiny nebo
francouztiny) neznamen pouh pepnut jazyka, ale rovn nastaven
zkladnch vpotovch parametr avlastnost pro pizpsoben se
loklnmu trhu. Tm umon uivateli programu navrhnout pedvac stanici
odpovdajc mstnm zvyklostem apouvan soustkov zkladn.
Pkladem je zde uvedena vdsk lokalizace, kter nastavuje vbrov
atechnick kriteria dan pro vdsk trh (tlakov hladina PN16, zkladn
teplotn parametry TS=120C, Tzima=100C, Tlto=65C, vychlazovac schopnost
vmnku topnho okruhu dT=3C, vychlazovac schopnost vmnku
okruhu tepl vody dT=12C, atd.)

Zadvn parametr pedvac stanice


HESCOpro nabz nepebern mnostv typ zapojen pedvac stanice.
Vrmci jednotlivho typu je mono nsledn ble specifikovat
poet atyp okruh UT
typ zapojen tepl vody (sakumulac, bez akumulace atd.)
systm udrovn sekundrnho tlaku (expanzn ndoba,
systm dopoutn/odpoutn, bezexpanzn doplovac automat)

Vrmci detailnho nvrhu jednotliv sti je pak programem navrhovna


hodnota prtoku pslunou st
optimln dimenze
volba zlohovn erpadel
kombinace akumulanho zsobnku a prtokovho vkonu
vmnku tepl vody
velikost expanzn ndoby
prbh tlaku v sti topnho okruhu v zvislosti na teplot okruhu

Vstupy vpotovho reimu


Kompletn technologick schma pedvac stanice tepla svyznaenm
zkladnch komponent nezbytnch pro sprvnou funkci (ern barva),
voliteln komponenty vylepujc funknost pedvac stanice aposkytujc
budoucmu uivateli vy uivatelsk komfort (zelen barva)
Kompletn soupis pouitho materilu smnostvm informac ohledn
navren dimenze, jmenovitho tlaku, tlakovch rozdl, typu pipojen,
pracovnho rozsahu, vppad elektrickch prvk informace
onapjen, spoteb atd.
Vizuln kontrola navrenho materilu
Vkaz vmr pro pouit vprojektov dokumentaci
adefinovn polokovho rozpotu

Vsledky optimalizanho reimu


Reim slou pro optimalizaci navren technologie sohledem naspotebu
elektrick energie. Tm je mon analyzovat, kter st pedvac
stanice m nejvt vliv nainnost celku anavrhuje een pro dosaen
optimlnho reimu provozu. Pro posouzen je vyuit systm energetickho
ttku, kter jasn ukazuje, jak je dan technologie navrena akam a je
mon technologii dostat (spihldnutm nakonstrukci stanice, teplotn
reimy, provoz pedvac stanice atd.).
Dal st optimalizanho reimu pedkld provozovateli informaci
oteplotnch ztrtch pedvac stanice vsituaci, kdy nen zaizolovna
akdy je opatena izolac DH BOX.

3D fotografie

FIRMA ROKU 2012 PLZESKHO KRAJE

SYSTHERM s.r.o.
KPaprn 26, 31200 Plze, esk Republika
Tel.: +420 377241177, Fax: +420 377240137
E-mail: info@systherm.com, www.systherm.com