You are on page 1of 3

Operaii cu variabile aleatoare

1. Produsul si suma dintre o constant i o variabil oarecare


Daca X este o variabil aleatoare i a este o constant, aX este variabila care
ia valoarea axi , atunci cnd X ia valoarea xi, iar a + X este variabila care ia
valoarea
a + xi
cnd X ia valoarea xi.
Dac X are distribuia

aX are distribuia

iar

2. Adunarea variabilelor aleatoare


Fiind date dou variabile aleatoare X i Y, vom numi suma lor variabila Z = X +
Y, care ia valoarea xi + yi,dac X ia valoarea x, iar Y ia valoarea y.
Dac

X + Y are distribuia

unde pij (i=1, 2, 3, ... , m; j=1, 2, 3, ..., n) este probabilitatea realizrii


simultane a egalitilor X = xi; Y=yj.
3. Produsul variabilelor aleatoare
Fiind date doua variabile aleatoare X si Y, vom numi produsul lor ca
fiind XY, care ia valoarea xiyj, atunci cnd X ia valoarea xi i Y ia valoarea yj.
Dac X i Y au distribuiile

XY are distributia

unde pij este probabilitatea realizarii simultane a egalitatilor


X = xi, Y=yj.

4. Ridicarea la putere a unei variabile aleatoare


Fiind dat o variabil aleatoare X, se numete puterea r a lui X variabila X care
ia valoarea xi, dac X ia valoarea xi.
Dac distribuia lui X este

distribuia ariabilei X este

5. Variabile aleatoare independente


Dac X i Y sunt dou variabile aleatoare independente avem:

6. Valori medii
Definitie. Fiind dat o variabil aleatoare

vom numi valoarea medie a acestei variabile numrul

Proprieti ale valorii medii


1. Va loarea medie a unei constante este egal cu constanta.
2. Dac X este o variabil aleatoare i a o constant, atunci sunt adevrate
relaiile
a) M(a + X) = a + M(X),
b) M(aX) = aM(X).
3. Valoarea medie a unei variabile aleatoare

este cuprins ntre cea mai mic i cea mai mare din valorile posibile ale
variabilei.
4. Valoarea medie a unei sume finite de variabile aleatoare este egal cu suma
valorilor medii ale variabilelor aleatoare respective.

5. Valoarea medie a unui produs de dou variabile aleatoare independente este


egal cu produsul valorilor medii ale variabilelor considerate.

Alte valor tipice ale variabilei aleatoare


1. Momente
Fiind dat o variabil aleatoare X, vom numi moment de ordinul k al
acestei variabile valoarea medie a variabilei Xk. Vom scrie
Dac X are distribuia

atunci

2. Dispersia
Se numete dispersie a unei variabile aleatoare X momentul centrat de
ordinul al doilea al acestei variabile. Se scrie

Proprieti:
1. Dispersia unei constante este nul
D2(a) = 0.
2. Dou variabile care difer printr+o constant au dispersii egale.
3. Dispersia produsului dintre o constant i o variabil aleatoare este egal
cu produsul dintre ptratul constantei i dispersia variabilei
D2(aX) = a2D2(X).
4. Dispersia unei sume finite de variabile aleatoare independente este egal
cu suma dispersiilor variabilelor adunate.
dac X1, X2, ... , Xn sunt independente n totalitatea lor.