You are on page 1of 2

KEPENTINGAN PERPADUAN KAUM

1. Keharmonian Masyarakat
Huraian :
- Saling bantu membantu
- Tolak ansur
- Saling hormat menghormati antara kaum
- Mengelakkan pra sangka antara kaum
Kesan
-

Masyarakat akan lebih bersatu padu

Contoh :
-

Rumah terbuka
Konsep 1 Malaysia

2. Menjamin Kestabilan Politik


Huraian :
- Perkongsian kuasa antara kaum
- Pemimpin terdiri daripada pelbagai kaum
- Kerjasama politik antara pemimpin
Contoh :
-

Parti Perikatan yang dianggotai oleh pelbagai parti politik yang mewakili
kepentingan kaum masing-masing

3. Memajukan Ekonomi Negara


Huraian :
- Menarik/meyakinkan pelabur asing melabur ke negara kita
- Mewujudkan peluang pekerjaan
- Sektor pelancongan meningkatkan pendapatan Negara
Contoh :
-

Pendapatan negara bertambah

4. Mempertabatkan Malaysia di mata dunia


Huraian :
- Keunikan pelbagai budaya, agama, bahasa boleh bersatu di bawah satu
negara bangsa yang berdaulat
- Malaysia menjadi model kepada Negara lain yang masyarakat boleh hidup
dengan harmoni walaupun berbeza
Contoh :

Jati diri sebagai bangsa Malaysia


Melahirkan satu identiti Malaysia