You are on page 1of 1

SJK (T) LDG NAM HENG, KOTA

TINGGI

,

menjemput
Tuan/Puan/Cik :
/

KE

Sukan tahunan sekolah 2014


2014
Tarikh/

: 9 November / 9

Masa/

: 7.30 PAGI / 7.30

Tempat/

:PADANG SK NAM HENG /


Majulah Sukan Untuk


Negara !!!