You are on page 1of 17

ZAVORE IN SKLOPKE

KRISTIJAN KNEZ
E5015722

Zavore

Zavoraje naprava za zaviranje oz. upoasnjevanje ali


ustavljanje stroja alivozilater prepreevanje nadaljnjega
gibanja.
Zavore so sestavni del veineosebnihintovornih
vozil,vlakov,koles,motociklovin ostalih prevoznih
sredstev.Letala so po navadi opremljena z zavorami na
kolesih, ki jih uporabljajo pri pristajanju, nekatera pa
imajo tudi zrane zavore, ki jih upoasnjujejo med letom.
Kinetina energijagibajoih se delov se obiajno
strenjempretvarja v toploto. Zavore na avtomobilih
pretvarjajo kinetino energijo v toplotostrenjemna
zavornih diskih ali bobnih.

Zavore

Zanesljivost zavornega sistema je odvisna od


zanesljivosti deli njegovih komponent, ki lahko
vkljuujejo:aktuatorje, leaje, torne obloge, ohija,
tesnila in vzmete.
Torni material je element kateri se rtvuje, eprav
je bivstvo dobrega dizajna da se zmanja obraba.
Povrina je obiajno kovinska, da zagotovi
strukturo in razpitev torne toplote.
ivljenje materialov zavora je odvisno od obrabe,
ki pa je mono odvisna od temperature, ki nastane
med drsenjem.

Metode proenja

Torni materiali

Izbirajo se takvi materijali da bi se dosegle


doloene zmogljivosti.
Polnila zavornih oblog in modifikatorji trenja
vkljuujejo tevilne kovine, kovinske spojine,
grafit, gume premoga in smole.
Za materijale zavornih oblog se uporabljaju
razlini preizkusi za doloanje vsebin tornih
materijalov.
Torni material je glavni funkcionalni del zavornega
sistema. Zanesljivost zavornih sistemov in skopki
se okvarja z obrabo teh materialov.

Torni materijali

Za doloen tip zavora ali sklopke, koliina toplote


in trenja, ki nastane razlikuje se po 5 pogoji:
(1)znesek uporabljenih tlakov med drsnim
povrinah, (2) delovno okolje, (3) hrapavosti
povrin (4) material, iz katerega so izdelani
povrine, in (5) pogostost uporabe.
V dananjem sodobnih strojev in opremi je veliko
tevilo tornih materialov na voljo za izpolnitev
zelo razlinih zahtev. Vendar pa material, ki je
izjemen v vseh podrojih pomembnih tornih
meril e ne obstaja.

Torni materijal

Napake

Zanesljivost

Obstaja ve dejavnikov, ki vplivajo


na stopnjo obrabe komponent
tornih zavorih:
- nominalni tlak
-elastine lasnosti
materialov
-trdnostne lastnosti
materialov
-hrapavost povrin
-temperatura materialov

Obraba

Obraba zavornih oblog ali slabljenje


materiala diska je povezana z
naslednjo enabo:

ivljenska doba

Uporaba zavornega sistema zunaj


ivljenske dobi tornega materijala
rezultira v katastrofalno okvaro zavornim
sistemom z izgubo zavorne sile,
povzroane zaradi drastino zmanjanega
koeficjenta trenja.

ivljenska doba

Sklopke

Sklopkajestrojnielement za povezavo dveh gredi, prek


katerih se prenaanavoroz. (vrtilna) mo.
Pri torni sklopki si nasproti stojita dve vzporedni torni kolesi.
Med njima je nameena lamelna ploa (enoplona suha
sklopka), prekrita s torno oblogo; poveuje trenje, obenem pa
varuje kolesi pred obrabo.
Mona vzmet z veliko silo pritiska kolesi ob lamelno ploo in
pri tem ustvarja dovolj veliko trenje, da ploa ne spodrsava.
Eno kolo je spojeno s pogonsko, drugo pa z gnano gredjo. Z
monim pritiskom (mehansko, elektrino, pnevmatsko ali
hidravlino) se kolesi razmakneta, prenos moi pa se prekine.
Pri veplonih tornih sklopkah, namenjenih prenosu vejih
moi, je vzporedno nameenih ve tankih jeklenih plo; pri
sklopljeni sklopki so pritisnjene druga ob drugo.

Napake

Skupna stopnja napake sistema


sklopke je vsota stopenj okvar
vsakega od sestavnih delov v
sistemu:

Obraba

ivljenska doba:

HVALA