You are on page 1of 2

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Nutriben 5 Cereale, 300 g (Mbi 06 muaj)

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674

Perberja: 5 drithera: (grure, oriz, tershere, theker, miser,) 56%, glukoze, maltodextrine, vajra
vegjetale, kalcium, fosfor, lecitine soje, vitamina (C, niacine, E, acid pantotenik, B1, B6, A, acid
folik, K1, biotin, D3), arome vanilje.
Perdorimi: Hidhet ne pjate sasia e deshiruar e qumeshtit te ngrohte. Mbi to hidhet gradualisht
sasia e cerealeve sipas tabeles se dozimit. Perzihet me kujdes deri sa te perftohet muhalebia
homogjene. Te lahen duart para prgatitjes se ushqimit. Sasia e mbetur pa konsumuar te mos
ruhet per perdorim te mevonshem. Te mos perdoret pas dates se skadences se treguar ne fund
te kutise. Sasia e nje bustine te konsumohet brenda nje muaji nga hapja.
Mosha (muaj)
Sasia e Cerealeve Nutriben (Luge Supe)
Qumesht (ml)
67
4 5 (24-30g)
210
7 e siper
5 6 (30-36g)
240
Prodhuar ne Bashkimin Evropian
Prodhues: Alter Farmacia S.A., Madrid Spanje
Importues: Espaa Pharm Sh.p.k. Tirane Shqiperi, Tel: 04 2271674