You are on page 1of 13

Kandungan

Agen Pintar
Agen Bergerak
Information Broker

Apakah itu Ejen Pintar?


Ejen pintar ialah satu perisian komputer
yang membantu pengguna dan bertindak
bagi pihak pengguna.
Direkabentuk untuk melaksanakan tugas
seperti dibuat oleh agen manusia. Ia boleh
melaksanakan tugas yang berulang-ulang,
mengingat perkara yang mungkin pengguna
lupa dan secara pintar meringkaskan data
yang kompleks, mempelajari dari pengguna
dan memberi cadangan kepada mereka.

CONTOH:
Seorang pemaju tanah mencari peluang perniagaan
baru mungkin memerlukan pangkalan data untuk
mencari semua rencana yang mungkin berguna
untuk membuat senarai tentang kontrak-kontrak
baru yang boleh ditawarkan. Ini mungkin membawa
kepada persoalan seperti:

(berfikir-fikir* atau khabar angin*)

(membina* atau membangunkan* atau


mendirikan)

(kilang atau kemudahan atau gudang)

Menjangkakan berfikir-fikir termasuk sinonim seperti


berfikir tentang atau mempertimbangkan* atau
memikir-mikirkan tentang sesuatu* dan khabar angin
termasuk di mana atau dengar itu dll., memasukkan
semua perbezaan seperti telah dibina atau sedang
dibina termasuk juga ejaan alternatif seperti rumour untuk
rumor.
Istilah dan frasa dalam setiap kumpulan konsep
dipertimbangkan untuk menggambarkan keseluruhan yang
berkaitan.

Mobile Agent
Ejen bergerak adalah sebuah program yang
menggerakkan data.
Dipercayai oleh ramai pengguna untuk menjadi
pesaing yang kuat dalam perlawanan untuk
berurus niaga dengan cabaran daripada
multimedia komunikasi yang berkesan dan
mempengaruhi pencarian maklumat.
Lebih terperinci, ejen perisian boleh menjadi
pembantu dalam pengurusan rangkaian yang
sebenar, masuk campur pengubahsuaian
pengguna (interaksi antara manusia dan
komputer).

Ejen bergerak berpindah daripada


mesin ke mesin dalam rangkaian
untuk menyelesaikan tugasan,
Mesin-mesin meminta kepada hos
ejen perisian bergerak dan
menyediakan data untuk
membolehkan mereka mengekalkan
dialog diantara mereka dan
menyediakan maklumat dan
pencarian yang diperlukan

consumer

consumer

consumer

HOST

Kelebihan Ejen Bergerak

They reduce the network load


They adapt dynamically
Parallel processing
Personal assistance

Information Brokers
Definisi:
An information broker is a business or individual that
researches information for business. They are
commonly hired to research patents, copyright
information, or market research.
Information brokers are not technically brokers, but
more related to an accountant or lawyer, as they
provide professional services for businesses for a fee.

CONTOH:
Businesses who are looking to copyright a
name or logo or patent a product will often
call upon an information broker to
research and determine whether or not it
has already been thought up or is being
used elsewhere.
Information broker selalunya berkait rapat
dengan pelaburan dalam talian dalam
pasaran kewangan: sebagai contoh, servis
berita utama kewangan, akan memberi
pulangan sumber menerusi aktiviti seperti
keputusan suku tahunan, usaha sama,

Characteristics of a good information broker

Good written and communication


skills
Able to use a variety of research
strategies and techniques to find
and confirm that all the information
is correct and up to date.
Know how to keep up to date on the
latest research strategies and
techniques and have a variety of
sources related to the event

Rujukan
Reference 1. Lange, D., and Oshima, M.
Programming and Deploying Java Mobile Agents
with Aglets. Addison-Wesley Longman, Reading,
Mass., 1998.
Danny B. Lange (danny@genmagic.com) is
director of agent technology in General Magic,
Inc. in Sunnyvale, Calif. Mitsuru Oshima
(oshima@genmagic.com) is a technical lead in
General Magic, Inc. in Sunnyvale, Calif.
http://careers.stateuniversity.com/pages/8010/Inf
ormation-Broker.html