You are on page 1of 2

Sadyang mabilis na nga ang pag-ikot ng ating mundo

Sumasailalim din sa malawakang pagbabago,


Patuloy ang pag-inog kabilang ang mga tao,
Ang henerasyong ito , iba kung ilalarawan mo.

Isang umaga ang mga kabataan ay namulat,


Tila sa kanilang paligid ay naglaho ang lahat,
Makabagong teknolohiyay umusbong at kumalat
Subalit ang paggamit ba rito ay karapatdapat?

Isang araw, modernisasyon ay biglang naramdaman


Teknolohiyay nagbadya rito sa ating lipunan ,
At ang unang nabiktima nitoy mga kabataan
Nagawa nitong baguhin ang kanilang kaisipan.

Sa bilis ng mga detalyeng ibinibigay sa tin


Nakaraan ay nilimot at ibinaon na natin,
Mga impossible datiy sinusubukang abutin
Kamandag ng agham ay pinili nating tangkilikin.

Isang kinabukasang nakahanda para sa atin,


Nararapat lamang na itoy ating sasalubungin,
Mga kabataay bigyang-pansin at silay hubugin
Kanilang gawi at pag-iisip ay pag-ibayuhin.

Panibagong umaga naman ang ating haharapin


Iwaksi ang lason ng kasakiman sa diwa natin,
Baguhin ang maling gawi na naidulot sa atin,
Halinat tayoy mangarap at abutin ang buituin.