You are on page 1of 3

BENTUK 2-D

2 Dimensi seperti lukisan , sketsa


dan lain-lain yang hanya boleh
dilihat dari 1 arah hanya
mempunyai panjang dan lebar .
BENTUK 3-D
3Dimensi seperti patung dan karya
seni yang boleh dilihat dari segala
arah dan mempunyai panjang ,
lebar , dan tinggi

KUBUS
Setiap sisi yang sama
panjang.
Sebuah kubus terbina
daripada
enam satah segiempat
sama.

KUBOID
Kuboid pula terdiri dari segi empat.
Kuboid mempunyai ukuran sisi yang
berlainan.
Mempunyai 3 pasang satah yang
berbeza.
Mempunyai 8 bucu.
Mempunyai 12 sisi.
Memenuhi ruang (mempunyai
isipadu).