You are on page 1of 28

PROJEKT SANACIJE POTENCIJALNO

OPASNE STIJENE IZNAD OMIAA

CILJ
- Zatita ivota i imovine graana
- Ouvanje krajobrazne vrijednosti stijenske mase
Omike Dinare

KARTA UGROENIH PODRUJA

PROJEKT SANACIJE
Zakljukom iz 2011. Vlada zaduila Fond da
osigura sredstva za sanaciju

Projekt sanacije procijenjen na oko 51 mil. kn


Dunosti Grada Omia: pribaviti sve potrebne
suglasnosti i dozvole, provesti postupak javne
nabave
U prosincu 2012. Grad pripremio glavni projekt
Fond je utvrdio nedostatke te je projekt
nadopunjen
4

OPSEG SANACIJE
Utvrene 24 mikrolokacije u tri predjela:
Smokvica, Peovo i Sv. Mihovil

PROJEKTNA RJEENJA SANACIJE


1. Uvrivanja stijenskih fragmenata
geotehnikim sidrima

PROJEKTNA RJEENJA SANACIJE


2. Vezanje labilnih dijelova stijenke mase elinim
zategama i sajlama
3. Postavljanje eline mree preko razlomljene
zone stijenske mase

PROJEKTNA RJEENJA SANACIJE


4. Izvoenje zatitne barijere za pokrenute
dijelove okrene stijene

PROJEKTNA RJEENJA SANACIJE


5. Planirano obruavanje labilnih i potencijalno
opasnih stijenskih dijelova
6. Kombinacija vie (ve spomenutih) naina
sanacije stijenske mase

TRENUTNE AKTIVNOSTI
Grad Omi priprema dokumentaciju za javnu
nabavu izvoai radova i struni nadzor za
sanaciju prve mikrolokacije
Provode se izmjene i dopune dokumentacije
kako bi se omoguila etapna sanacija

10

PROGRAM JAVNIH POZIVA I NATJEAJA 2015.

36

natjeaja i
poziva

vie od
600 mil
kn
PROJEKTI VRIJEDNI
1,2 MILIJARDE KUNA

40 - 80
%

bespovrat
no

PROGRAM JAVNIH POZIVA I NATJEAJA 2015.

Zatita
okolia

Uteda
energije i
trokova

Vea
ugodnost
stanovan
ja

PROGRAM JAVNIH POZIVA I NATJEAJA 2015.

gradovi
opine
upanije

poslovni
sektor

graani

1. Energetska obnova viestambenih zgrada


certificiranje, dokumentacija, obnova, razdjelnici/kalorimetri

Graani

2. Energetska obnova obiteljskih kua


toplinska izolacija, stolarija, krovite, sustavi grijanja, solarni paneli

3. Energetska uinkovitost u prometu


elektrina i hibridna vozila, eko vonja

4. Energetski uinkovitiji kuanski ureaji


perilice rublja, posua, suilice, hladnjaci i zamrzivai, subvencija za A+++

5. Projekti udruga civilnog drutva

NOVO

projekti udruga vezani za energetsku uinkovitost i zatitu okolia, eko akcije

6. Ekoloki projekti braniteljskih zadruga


odrivi razvoj ruralnih podruja - pelarstvo, maslinarstvo, ljekovito bilje

7. OPG ekoloka poljoprivreda


projekti zatite okolia

Energetska obnova viestambenih zgrada

4 koraka energetske obnove:


Energetski pregled i certificiranje

Izrada projektne dokumentacije


Projekt obnove
Uvoenje ureaja za individualno mjerenje
potronje toplinske energije

Dostupno vie od 100 milijuna kuna poticaja


Prijava putem upravitelja zgrade

Zgrada Kolarove breze

Uteda energije

79%

REZULTATI
Program energetske obnove obiteljskih kua

Energetska obnova obiteljskih kua


mjere energetske uinkovitosti:
zamjena stolarije, toplinska izolacija i obnova fasade te
poveanje energetske uinkovitosti sustava grijanja;
koritenje obnovljivih izvora energije u kuama:
sunani kolektori, fotonaponski paneli, kotlovi na pelete
ili pirolitiki kotlovi na drva te vjetrogeneratori i dizalice
topline

Kupnja energetski uinkovitih


kuanskih ureaja

Kupnja energetski uinkovitih kuanskih ureaja

Poticaji za nabavu energetski uinkovitijih


kuanskih ureaja:
perilice rublja, perilice posua, suilice, hladnjake i
zamrzivae
Energetski razred A+++
Svibanj

Energetska uinkovitost u prometu

Energetska uinkovitost u prometu

Sufinanciramo nabavu elektrinih, hibridnih


plug-in vozila i hibridnih vozila
Elektrina vozila 70.000 kn
Hibridna elektrina plug-in vozila
50.000 kn
Hibridna vozila s emisijama CO2 do
najvie 100 g CO2/km 30.000 kn
veljaa

gradovi,
opine,
upanije

1. Sustavi energetski uinkovite javne i vanjske


rasvjete
energetski pregled,projekt,rekonstrukcija/izgradnja

2. Obnovljivi izvori energije i energetska uinkovitost


sunani kolektori, dizalice topline, kotlovi na biogoriva

3. Energetska uinkovitost u prometu


elektrini bicikli, pregradnja vozila na struju ili plin, gradski bicikli

4. Komunalna oprema, vozila, reciklana dvorita

Poslovni
sektor

1. Energetska obnova komercijalnih zgrada


uredi, hoteli, trgovaki centri, ugostiteljski objekti

2. Energetska uinkovitost u proizvodnji

NOVO

zamjena energenta u proizvodnji, uinkovitija rasvjeta, grijanje,


hlaenje, uinkovitiji elektromotorni pogon

3. Obnovljivi izvori energije


sunani kolektori, dizalice topline, kotlovi na biogoriva

4. Energetski pregledi i sustavi upravljanja energijom


poduzea su obavezna provesti en. pregled ili imati uveden sustav
upravljanja energijom

5. Energetska uinkovitost u prometu


sufinanciranje nabave el. i hibridnih vozila, pregradnja vozila na struju ili
plin, elektrini bicikli

NOVO TURIZAM
Hoteli, apartmani,
kampovi
Energetska obnova
Obnovljivi izvori
energije

ugodnost
stanovanja
ii zrak

II OKOLI

vie od

600 mil
kn

RADNA MJESTA
potronja
energije

40 - 80
%

bespovratno

trokovi za
energente

0800 200 170


(9 15h)
obiteljske-kuce@fzoeu.hr
kontakt@fzoeu.hr